yetimler

1. dünya savaşında (1914 – 1918) osmanlı toplumunda asla görülmemiş bir problem oluştu: aile fertlerinin ölmesiyle kimsesiz kalan ve akrabaları olsa da onlar tarafından ekonomik şartlar dolayısıyla kabul edilmeyen, terkedilmiş çocuklar.
bu problem, türk toplumunda, avrupa’dan asırlarca sonra başlamış oldu. 1917 yılının ilk yarısında, yalnız istanbul’da böyle 20 bin çocuk bulunup hükûmetin koruması altına alındı.
yılmaz öztuna, tarih ve medeniyet

kalfayan yetimhanesi
kalfayan yetimhanesi

divan-i lügat-i it-türk (türk dilleri divanı)

yusuf has hacip’in 1070’te yazdığı kutadgu bilig’in 3 nüshası var:
1700lerde avusturyalı von hammer’in bulduğu uygur alfabeli 1439 herat nüshası,
1896’da alman moritz’in bulduğu arap alfabeli 1300 kahire nüshası ve
1913’te başkırt a.z. velidi togan’ın bulduğu arap alfabeli 1300 fergana nüshası.

öte yandan kaşgarlı mahmut’un yazdığı divan-i lügat-i it-türk yani
türk dilleri divanı 1914’te ali emiri tarafından bulunmuş ve tek nüsha.
eserin varlığı başka bir eser veya nüsha ile çarpraz doğrulanamıyor.

7.500 sözcük içeren bu sözlük kuran’ın 1300 ve 1334 uygur, 1363 harezm ve 1544 çağatay tercümelerinden oluşturulmuş olabilir.
talat paşa bu kitap için 300 lira (=210 gram altın, yani 35 bin tl) ödül vermiş.

divan-i lügat-i it-türk, türk dilleri divanı
divan-i lügat-i it-türk, türk dilleri divanı

kurtuba camii

kurtuba, arap endülüs devletinin merkezi idi.
müslümanlar, tarık bin ziyat komutasında 711’de ispanya’ya geçince,
bu şehri kendilerine başşehir yapmışlardı.
muhteşem kurtuba camii’nin yapımı 785’te başladı ve son şeklini 990’da aldı.
hıristiyanlar, 1492’de endülüs devletini mahvedip kurtuba’ya girdi.
1523’te kurtuba cami içine la mezquita (mescit) kilisesi yapıldı.
bu kiliseyi 2012’de ziyaret ettim ve içim burkuldu.
aklıma 2.mahmut’un 1834’te hacıbektaş külliyesi içine yaptırdığı tekke camii geldi.

kurtuba camii
kurtuba camii
hacıbektaş külliyesi
hacıbektaş külliyesi