kısa tarih (8) türklerin sentez dini alevilik

türklerin sentez dini alevilik

‘osmanlılar başta sünni değildi ve daha sonra alevilik adını alacak heterodoks [farklı] bir islam’ın izleyicisiydiler.... Devamını Oku

osmanlı sarık meraklısı değildi!

sultan süleyman sarık meraklısı değildi!

‘1532 yılında venedikli bir grup kuyumcu tarafından üretilip pargalı ibrahim paşa tarafından sultan süleyman’a hediye edilen miğfer som altındandı ve süsleme olarak da 50 elmas, 47 yakut, 27 zümrüt ve 49 12 karat inci bulundurmaktaydı. miğfer tek bir parça değildi; altın eyer takımı, asa, taht gibi bir çok ekipmanla birlikte 1532 yılında pargalı ibrahim paşa’ya toplamda 384.000 dükaya teslim edilmişti. bir dükanın 3,5 gram saf altından üretildiğini ve 1 gram altının bugün 110 lira olduğunu düşündüğümüzde bugün için toplam maliyeti 147.840 milyon lira etmekte.’... Devamını Oku

1525 osmanlı nüfusu

1525 osmanlı nüfusu

osmanlı, ‘vergi mükelleflerini saptamak’ için nüfusu değil,
evlenerek ‘hane’ oluşturan aile reisi erkekleri-ve-dul kadınları saymıştı.
sayımlara (tahrirlere) nüfusun %5-10’unu oluşturan köleler dahil değildi.
hane çarpı 5 kişi hesabıyla; 1inci süleyman, kanuni devrinde
bugünkü anadolu nüfusu 5 milyon 95 bin, arap vilayeti 659 bin,
istanbul 400 bin ve (tuna’ya kadar) rumeli 5 milyon 202 bin idi.
toplam 11 milyon 357 bin.
asrın sonunda avrupa ve asya türkiye’leri 8’er milyondu.
kaynak: ömer lütfi barkan (1953).
imparatorluğun müslim ve gayrı müslim nüfusu kabaca yarı yarıyaydı.
türkler 1071’de anadolu’nun kapısına geldiğinde anadolu nüfusu 1,5 milyon civarında olmalıydı.
gerçek rakamı ancak kilise defterleri verebilir.... Devamını Oku

itina ile (ısmarlama) tarih yazılır!

ırkçı sözlerle türk’ü aşağılayan osmanlı (ottoman), imparatorluk dağılırken rengini değiştirdi.
mavi kanlı yani asil türk (!) olduğunu hatırla(t)ma ihtiyacı duydu.
2inci murat (1421 – 1444) devrinde, ibn bibi’nin farsça selçukname’sini (1282) yazarın adını anmadan türkçe’ye çeviren yazıcızade ali, hanedanın oğuzların kayı boyundan olduğu eklemişti (1436).
1910’a gelindiğinde bunu perçinlemek gerekti.
germiyanoğulları (kütahya) beyliği 1302 – 1428 arasında hüküm sürdü.
bu beyliğin şairi ahmedi, türk dilinde 8250 beyitlik bir iskendername yazdı (1390).
eserin berlin, bursa, istanbul ve konya nüshaları vardı.
müderris necip asım, bu eserin 1559’da yazıldığı bildirilen şiraz kopyasını buldu (1910)!
fakat nerede bulunduğu kaydedilmeyen bu nüshaya osmanlı tarihi ilave edilmişti.
ancak çok eksik olan ve diğer yazmalarla mukayese yapılmadan yayımlanan bu metin gerek dil gerek tarih bakımından hiçbir araştırmaya kaynak olamayacak kadar kusurlu bulunuyordu.
kaynak: nihat sami banarlı, (1939).... Devamını Oku