kısa tarih (8) türklerin sentez dini alevilik

türklerin sentez dini alevilik

‘osmanlılar başta sünni değildi ve daha sonra alevilik adını alacak heterodoks [farklı] bir islam’ın izleyicisiydiler.

osmanlıların sonradan oluşturdukları söylenceye bakılırsa, kendileri kafirlerle savaşmak üzere konya’daki selçuklu türk sultanı tarafından özellikle söğüt bölgesine gönderilmiş gazilerdi (islam’ın askeri kumandanları) […] ama kendi dindaşlarıyla savaşırken de gazi adını alabilirler miydi?

osman ve halefi orhan beyler, öncelikli kaygıları din için savaşmak olmamakla birlikte, devletlerini kurma yolunda, göçebe türkmen gazilerinden olduğu kadar, merkezi otoritenin çökmesinin kurbanı olan kentlilere yardım eden ahi hayır derneklerinden de yararlanmışlardı.

[…] hatta hristiyanların hizmetinde çalışacak paralı asker bölüklerini istanbul’a gönderdiler.

[…] bizans yönetici sınıfının üyelerinin [osmanlı’ya katılan] bir bölümü hıristiyan kalmakla birlikte, diğerleri müslümanlığa geçtiler[…] 15. yüzyılda yunanistan’ın fethini başlatan kişi [evrenos], anadolu’lu bir yunan beyiydi.

anadolu’daki müslüman beyliklere olduğu kadar hıristiyan bizans imparatorluğu’na karşı da benzer taktiğin kullanılması, dinsel çevrelerin arzuladıkları cihadın, osman ve orhan bey’lerin tarihe gazi sıfatıyla geçmiş olmalarına karşın, osmanlı politikasının 14. yüzyılın başlangıcında bile temelini oluşturmadığını kanıtlamaktadır.

[fetret devri 1403-13 ardından] imparator II. manuel palaiologos ve ortodoks hıristiyan osmanlılar, [yıldırım beyazıt’ın] beş oğulundan biri olan I. mehmet [çelebi]’ye yardım ederek, rakiplerini yenip, dağılmış osmanlı birliğini yeniden oluşturmasını sağlamışlardı.


osmanlı imparatorluğu = türk-yunan imparatorluğu
osmanlı imparatorluğu = türk-yunan imparatorluğu

oğuz türkleri 9. yüzyıldan 10. yüzyıla dek süren göç sırasında batıya doğru hareket ederek […] samanilerin iran hanedanı tarafından yönetilen transoxian [mâverâünnehir(sri derya ve amu derya ırmaklarının arasına) yerleşeceklerdiburada da islam’ın etkisi altına gireceklerdi. ama hangi islam sözkonusuydu? şaman dinine mensup oğuz türklerinin hiçbir şekilde sünni arap halklarıyla değil, önce şii iranlılarla, sonra da ortodoks hıristiyan yunanlılarla ilişkiye geçmiş olduklarını unutmayalım.

bu ilişkiden, karşılanan üç dinin; şamanlık, şiilik ve ortodoks hıristiyanlığın sentezi olan ve alevilik adı verilen saf türk bir din ortaya çıkmıştı[…] bölgenin büyük imparatorluklarındaki ‘uygar’ dillerin osmanlılar üzerinde uyguladığı ağır baskılara rağmen türk dilinin ayakta kalması gibi, türk dini de yüzyıllar boyunca hedefi olduğu korkunç zulümlere rağmen günümüze dek gelebilmiştir. 

ama [büyük selçuklu] tuğrul bey, [şii büveyhilere karşı] politik çıkarları nedeniyle sünniliği savunmaya karar verecekti. bu dönemden başlayarak alevilik halk arasındaki etkinliğini korurken, sünnilik de –sonradan osmanlı olacak selçuklulardan itibaren- türklerin politik dini olacaktı (kitsikis, 1985).’

kaynak:

kitsikis, d. (1985). türk yunan imparatorluğu. 01 05, 2018 tarihinde https://issuu.com/eyey/docs/dimitri_kitsikis_-_t__rk_yunan___mp  adresinden alındı

osmanlı sarık meraklısı değildi!

kanuni sarık meraklısı değildi!

‘1532 yılında venedikli bir grup kuyumcu tarafından üretilip pargalı ibrahim paşa tarafından sultan süleyman’a hediye edilen miğfer som altındandı ve süsleme olarak da 50 elmas, 47 yakut, 27 zümrüt ve 49 12 karat inci bulundurmaktaydı. miğfer tek bir parça değildi; altın eyer takımı, asa, taht gibi bir çok ekipmanla birlikte 1532 yılında pargalı ibrahim paşa’ya toplamda 384.000 dükaya teslim edilmişti. bir dükanın 3,5 gram saf altından üretildiğini ve 1 gram altının bugün 110 lira olduğunu düşündüğümüzde bugün için toplam maliyeti 147.840 milyon lira etmekte.’

kaynak:

http://dergi.ituieee.com/kulturel/onemli-bir-tarihten-derin-bir-catismaya


 

kanuni sultan süleyman
kanuni sultan süleyman
muhteşem süleyman
muhteşem süleyman

 

 

1525 osmanlı nüfusu

1525 osmanlı nüfusu

osmanlı, ‘vergi mükelleflerini saptamak’ için nüfusu değil,
evlenerek ‘hane’ oluşturan aile reisi erkekleri-ve-dul kadınları saymıştı.
sayımlara (tahrirlere) nüfusun %5-10’unu oluşturan köleler dahil değildi.
hane çarpı 5 kişi hesabıyla; 1inci süleyman, kanuni devrinde
bugünkü anadolu nüfusu 5 milyon 95 bin, arap vilayeti 659 bin,
istanbul 400 bin ve (tuna’ya kadar) rumeli 5 milyon 202 bin idi.
toplam 11 milyon 357 bin.
asrın sonunda avrupa ve asya türkiye’leri 8’er milyondu.
kaynak: ömer lütfi barkan (1953).
imparatorluğun müslim ve gayrı müslim nüfusu kabaca yarı yarıyaydı.
türkler 1071’de anadolu’nun kapısına geldiğinde anadolu nüfusu 1,5 milyon civarında olmalıydı.
gerçek rakamı ancak kilise defterleri verebilir.


1525 osmanlı nüfusu
1525 osmanlı nüfusu

itina ile (ısmarlama) tarih yazılır!

ırkçı sözlerle türk’ü aşağılayan osmanlı (ottoman), imparatorluk dağılırken rengini değiştirdi.
mavi kanlı yani asil türk (!) olduğunu hatırla(t)ma ihtiyacı duydu.
2inci murat (1421 – 1444) devrinde, ibn bibi’nin farsça selçukname’sini (1282) yazarın adını anmadan türkçe’ye çeviren yazıcızade ali, hanedanın oğuzların kayı boyundan olduğu eklemişti (1436).
1910’a gelindiğinde bunu perçinlemek gerekti.
germiyanoğulları (kütahya) beyliği 1302 – 1428 arasında hüküm sürdü.
bu beyliğin şairi ahmedi, türk dilinde 8250 beyitlik bir iskendername yazdı (1390).
eserin berlin, bursa, istanbul ve konya nüshaları vardı.
müderris necip asım, bu eserin 1559’da yazıldığı bildirilen şiraz kopyasını buldu (1910)!
fakat nerede bulunduğu kaydedilmeyen bu nüshaya osmanlı tarihi ilave edilmişti.
ancak çok eksik olan ve diğer yazmalarla mukayese yapılmadan yayımlanan bu metin gerek dil gerek tarih bakımından hiçbir araştırmaya kaynak olamayacak kadar kusurlu bulunuyordu.
kaynak: nihat sami banarlı, (1939).

ısmarlama tarih
ısmarlama tarih