yakın doğu türklerinin kısa tarihi (3) haç ve hilal birliği: paralı türk askerleri

haç ve hilal birliği: paralı türk askerleri

muhammedi hilal’in isevi haç’a gaza ettiği  belletilirken böyle olmadığı açık, maddiyatın ağır bastığı tarihi dönemler oldukça çoktur. paralı türk ve türkopol askerleri, haç ve hilal ayrımı yapmaksızın bazen bizans adına bazen de bizans’a karşı savaşmışlardır. öte yandan bizans müttefiki osmanlı beyliği diğer türk beyliklerini zapt ederken elbette gaza yapıyor olamazdı.

‘1180’i takip eden yirmibeş sene zarfında bizans hududu çok parçalandı…bizans imparatorluğuna karşı harp ilan eden ve tahta talip, komninos ailesine mensup bir çok prenslerin peydahlandığı görülüyor. bunlar türkler arasından topladıkları askerlerden mürekkep ordular kuruyorlar ve harbi selçuk devletine ait topraklardan idare ediyorlardı (wittek, 1938).’

‘1300lerde hemen hemen bütün anadolu türklerin eline düşmüştü…fethedilen arazi türk beyleri arasında bölüşüldüğünden batı anadolu’da bir çok türk beyliğinin kurulduğu görüldü…[bizans imparatoru] 2inci andronikos…[kafkasyalı pers ve hıristiyan] alanlara boş yere bağlanmıştı…bunlardan çoluk çocuk 10.000 kişi kadarı imparatorluğa kabul edildi [1301’de trakya’ya 16.000 göçmen (treadgold, 1997)], lakin netice olumsuzdu…türklere karşı anadolu’ya sevk edilen alan kıtaları, daha ilk karşılaşmada türkler tarafından dağıtılmış ve bunun üzerine alanlar süratle geri çekilmişlerdir.

sicilya’ya aragonya idaresine bağımsızlık kazandıran…katalan ücretlileri geçim sıkıntısına düşmüş ve bunlar iş aramaya başlamışlardı. imparator katalanların teklifini memnunlukla karşıladı ve katalanlardan 6.500 kişi [1.500 atlı, 5.000 yaya (treadgold, 1997)], 1303 yılı sonunda istanbul’a geldi…andronikos…dört aylık ücreti peşin ödedi ve reisleri roger de flor’a yeğeni maria asen’i zevce olarak verdiği gibi ona bir de megas dux [büyük dük] ünvanını taktı ve bu ünvanı sonradan sezar rütbesine çıkardı.

katalanlar, 1304 yılı başında erdek yarımadasına çıkarak buradan türklerin muhasara altında tuttukları alaşehir üzerine yürüdüler. türkleri yenen katalanlar buradan muzaffer olarak şehre girerler. kışı orada geçiren katalanlar  ertesi yıl, anadolu’da türklere karşı çok kanlı muharebelere girişir ve onları toroslara kadar çekilmeğe zorlarlar…imparatorluk…bulgarlara karşı göndermek bahanesiyle onları istanbul’a çağırır…fakat katalanlar, buna karşı gelirler ve ücretlerinin iyi ödenmediğini ileri sürerek gelmezler. alanlarla türk yardımcı kuvvetlerinin de katıldığı bir bizans ordusu ile katalanların arasında çıkan bir muharebede, bizans ordusu çok ağır bir yenilgiye uğramıştır…devletin balkanlardaki organları çatırdamağa başlamış ve bu sırada her tarafı yağma eden katalanlara anadolu’dan gelen türk ücretlileri de [yaklaşık 3.000 atlı (kujit)] katılmıştı (baştav, 1989).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf adresinden alındı

kujit, d. (tarih yok). catalan company (1302-1388 ad). 12 28, 2017 tarihinde http://www.umiacs.umd.edu/~kuijt/dba165/dba165.html  adresinden alındı

treadgold, w. (1997). a history of byzantine state and society. 12 31, 2017 tarihinde https://smerdaleos.files.wordpress.com/2014/09/warren-treadgold-a-history-of-byzantine-state-and-society.pdf  adresinden alındı

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (t. yayınevi, Dü., & g. yalter, Çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı


katalan güzergahlarına bitinya yani osmanlı'nın hakim olduğu doğu marmara dahil değil
katalan güzergahlarına bitinya yani osmanlı’nın hakim olduğu doğu marmara dahil değil
paralı katalan askerleri
paralı katalan askerleri
katalan birliğinin kumandanı roger de flor
katalan birliğinin kumandanı roger de flor

Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüseyni Kimdir?

1517’den 1917’ye Filistin’i idaresi altında bulunduran Osmanlı Devleti, Filistin’in yönetimini el-Hüseyni ailesine vermişti. Böylece ‘Emin’ unvanı alan Hüseyni’ler, yüzyıllarca dinsel önderlik, vergi toplama yetkisi, toprak sahipliği gibi ayrıcalıklarından gelen nüfuzlarıyla Kudüs, Hayfa ve Nablus bölgesinin tek egemeni oldular. Ailenin pek çok üyesi (ilk olarak 1876’da Said el-Hüseyni, son olarak 1914’te Said el-Hüseyni, Ragıb el-Neşaşibi, Feyzi el-İlmi, Tevfik Hammad, Emin Abdulhadi ve Abdulfettah es-Saidi) Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na katıldı.

Bu ailenin en tanınmış üyesi olan Hacı Emin el-Hüseyni 1894 veya 1895’te Kudüs’te doğmuş, eğitimini Kudüs, Kahire ve İstanbul’da almış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’de savaşmış, İttihatçılara katılmış, Teşkilat-ı Mahsusa örgütünün Kudüs’ün sorumlusu olmuştu. General Allenby’nin 9 Aralık 1917’de Kudüs’ü teslim alması üzerine Filistin’e dönen Hüseyni, 24 yaşında olmasına rağmen Kudüs Müftüsü seçildi. Bu tarihten itibaren bölgedeki Britanya Manda İdaresi ile işbirliği içinde Yahudi yerleşimcilerin korkulu rüyası, Filistin milliyetçi hareketinin önderi oldu. 1936’dan itibaren Nazilere yaklaştı. 1941’de Irak’taki Nazı yanlısı darbeye destek verdi. Yugoslavya’da Nazilerin kurduğu Müslüman birliklerine manevi önderlik etti, Hırvat Nazi örgütü Ustaşa için çalıştı, İtalyan Nasyonal Sosyalist hükümetleri tarafından parasal olarak desteklendi. Bu tartışmalı geçmişi yüzünden Yahudiler tarafından ‘Nazi işbirlikçisi’, Filistinliler tarafından ise ‘kahraman’ olarak anılan Hüseyni 1974’te Lübnan’da hayata gözlerini yumduğunda Yaser Arafat, cenaze evine gözleri yaşlı olarak gitmişti.

Kaynak: Ayşe Hür (2009)

Hacı Emin el-Hüseyni Hançer'e Nazi selamı veriyor
Hacı Emin el-Hüseyni Hançer’e Nazi selamı veriyor
Hançer Birliği
Hançer Birliği

osmanlı almanya’ya iltihak etmişti!

alman genel kurmay’ı 1inci savaşa girmek şartıyla osmanlı’ya yılda 5 milyon lira borç vermeyi kabul etmişti.
osmanlı 29 ekim 1914’te rusya’nın karadeniz limanlarına saldırarak fiilen savaşa girdi.
23 kasım 1914’te sultan-halifenin cihat fetvası ile hristiyan almanya ve avusturya ile müslüman osmanlı, hristiyan dünyasına savaş ilan etti.
23 milyon askerlik ittifak artık 43 milyon askerlik itilaf ile karşı karşıyaydı.
cihatın patenti osmanlı subayı alman goltz paşa’ya aitti.
zaten alman elçisi wagenhaym 6 ağustos 1914 tarihli mektubunda, savaş kazanılırsa osmanlı’nın doğu sınırlarını rusya müslümanlarına açacaklarını yazmıştı.
savaşın sevk ve idaresi almanlara teslim edildi.
savaş başında 42 kişilik alman kurmay heyeti savaş sonunda 800’ü buldu.
osmanlı genel kurmay başkanı alman tuğgeneral bronsart von schellendorf oldu.
300 ila 500 bin kaçak olduğu iddia edilen 2,6-3 milyonluk osmanlı ordusunda 32.000 alman subayı görev yaptı.
savaş biterken almanya’nın osmanlı savaş finansmanı 200 milyon lirayı bulmuştu (bugünün 150 milyar doları).
başta söz verilenin 10 katı!
1876’da kurulmuş ama 1918’te sona erecek alman – türk imparatorluğu bu idi.

otto liman von sanders (1855 - 1929), alman general ve osmanlı mareşali, türk subayları ile
otto liman von sanders (1855 – 1929), alman general ve osmanlı mareşali, türk subayları ile

alman – türk imparatorluğu, 1876 – 1918!

1821 – 1829 mora’da isyan vardı. 1827’de fransa, ingiltere ve rusya navarin’de osmanlı donanmasını yaktı. 1832’de bağımsız yunanistan krallığı kuruldu. fransa 1830 – 1847’de cezayir’i işgal etti. kavalalı mehmet ali paşa 1835 – 1839’da ayaklandı ve mısır’ı aldı. 1878 (93-) rus harbi ile balkanlar ve 3 vilayet (kars – ardahan – batum) elden çıktı. ingiltere, osmanlı’ya destek çıktı, rusya’yı yeşilköy’de durdurdu ve kıbrıs’ı aldı. fransa 1881’de tunus’u işgal etti. ingiltere 1869’da açılan süveyş kanalı’nı 1882’de işgal etti.

tüm bunlar olurken osmanlı’nın tek çıpası vardı, prusya (almanya) !
1761 dostluk anlaşması, 1840’a kadar devam etti. 26 alman devleti 1871’de imparator bismarck’ın altında birleşti. bismarck osmanlı’ya anadolu’da bir ulus devlet kurmasını önerdi. 1876’da tahta çıkan 2inci abdülhamit almanya’ya büyük sevgi duyuyordu. 1885’te osmanlı, ordusunu almanlara teslim etti. çanakkale ve istanbul boğazlarını tahkim için almanya’ya 500 top ısmarladı. 1886’da 426 sahra 60 havan topu aldı, torpidobot siparişleri verdi. 1887’de 550 bin tüfek satın aldı. 1889-1897 arasında alman silah fabrikalarına toplamda 68,6 milyon marklık sipariş verdi.

1888’de 2inci wilhelm tahta çıktı. imparator’un weltpolitik’ine göre doğu’ya giden yol, balkan yarımadasından geçiyordu. almanya yalnızca doğu’ya uzanmamalı, dünyanın hakemi (arbiter mundi) olmalıydı. almanya, ingiltere’yi yalnızca kendi adalarında yenemeyeceğine göre osmanlı topraklarından vurmalıydı.

imparator 1889’da istanbul’a geldi, kudüs’te hacı oldu. kendisini 300 milyon müslümanın koruyucusu ilan etti. 1889’da %40 alman sermayeli osmanlı anadolu demiryolları kumpanyası kuruldu. bu şirket 10 yılda 1.000 km demiryolu döşedi. 1903’te 2.700 km-lik konya-bağdat demiryolu anlaşması yapıldı. 1906 yılına gelindiğinde almanya, 26 önemli malın osmanlı devletine ithalinde ingiltere’yi geride bırakmıştı. 1906’da yalnızca adana ilinde 2 milyon franklık tarım makinası sattı. 1914’e gelindiğinde 1.715 km-lik konya-bağdat hattının 887 km-si tamamlanmıştı. 1914’te almanlar, ingilizlerle yaptığı anlaşma ile ırak petrollerinden %25 işletme payı aldı.

kayser wilhelm'in filistin ziyaret, 1889. alman bayrağı osmanlı bayrağının üstünde
kayser wilhelm’in filistin ziyaret, 1889. alman bayrağı osmanlı bayrağının üstünde
kayser wilhelm gelibolu'da, 1917. soldan sağa esat paşa, kayser, enver paşa ve amiral johannes merten
kayser wilhelm gelibolu’da, 1917. soldan sağa esat paşa, kayser, enver paşa ve amiral johannes merten