anadilden neyi sakladınız? ilk türkçe kuran tercümeleri

islamı kabul eden ilk türk-tatar devleti karahanlılar (945) değil idil bulgar devletidir (922).
kuran’ın ilk türkçe tercümesi, bilinmeyen yazar-rylands nüshası 1300 yılında yapılmıştır (karahan lehçesi).
ikincisi yani şirazlı muhammed nüshası 1334 tarihlidir (karahan lehçesi).
üçüncüsü, bilinmeyen yazar-süleymaniye nüshası 1363 yılında yazılmıştır (harezm lehçesi).
dördüncüsü, bilinmeyen yazar-konya ve topkapı nüshaları 1544 yılında yazılmıştır (çağatay lehçesi).
beşincisi, ayıntaplı muhammed’in tefsîr-i tibyân’ı 1698’de basılmıştır (osmanlı lehçesi).
ilk tatarca kuran tercümesi 1907 tarihlidir (kazan).
tercümeler arasında 200 – 300 yıl var.
işte asıl boşluk hem de 10 asırlık boşluk budur.
anadilden neyi sakladınız?

anlamak için türkçe kuran
anlamak için türkçe kuran

osmanlı bayrakları, 1812

osmanlılar, kuruluştan itibaren çok sayıda ve çeşitli renklerde bayraklar kullandı. bunların sayısı başlangıçta dört iken 16. yüzyılda yediye çıkmıştı.
bunlar arasında beyaz, kırmızı, yeşil, yeşil – kırmızı ve sarı – kırmızı renkli bayraklar vardı.
bayrakların üzerindeki alametler de bayrağa göre çok çeşitlilik göstermişti. osmanlı bayraklarındaki en mühim alametler zülfikar kılıcı, hilal, yıldız ve güneş’tir.
aşağıdaki bayraklar 1812 tarihli bir koleksiyondan alınma.

osmanlı bayrakları, 1812
osmanlı bayrakları, 1812