altıncı osmanlı sultanı 2. murat 1421 – 1444, 1446 – 1451

2. murat

altıncı osmanlı sultanı 2. murat (1421 – 1444,  1446 – 1451). emir timur’un oğlu şahruh’a tabi idi. selanik’i zaptetti. yazıcızade ali’ye selçukname yazdırdı.... Devamını Oku

tarihi takvimler

tarihi takvimler

‘bizans döneminde ve post-bizans döneminde yazılmış yunanca yazmaların boş sayfalarına veya sayfa kenarlarına, kısaca olayın ve kronoljinin kaydedildiği, birbiriyle bağlantılı notların biraraya getirilmiş halini kısa kronikler olarak adlandırabiliriz. bir benzetme ile daha anlaşılır olması için, osmanlı yazmalarındaki derkenar notlarıyla en azından biçimsel yakınlığı olduğunu da ekleyebiliriz. veyahut içerik olarak tarihi takvimler’e de benzetmek mümkündür (kılıç, bizans kısa kronikleri – osmanlı tarihinin bizanslı tanıkları, 2013).’... Devamını Oku

itina ile (ısmarlama) tarih yazılır!

ırkçı sözlerle türk’ü aşağılayan osmanlı (ottoman), imparatorluk dağılırken rengini değiştirdi.
mavi kanlı yani asil türk (!) olduğunu hatırla(t)ma ihtiyacı duydu.
2inci murat (1421 – 1444) devrinde, ibn bibi’nin farsça selçukname’sini (1282) yazarın adını anmadan türkçe’ye çeviren yazıcızade ali, hanedanın oğuzların kayı boyundan olduğu eklemişti (1436).
1910’a gelindiğinde bunu perçinlemek gerekti.
germiyanoğulları (kütahya) beyliği 1302 – 1428 arasında hüküm sürdü.
bu beyliğin şairi ahmedi, türk dilinde 8250 beyitlik bir iskendername yazdı (1390).
eserin berlin, bursa, istanbul ve konya nüshaları vardı.
müderris necip asım, bu eserin 1559’da yazıldığı bildirilen şiraz kopyasını buldu (1910)!
fakat nerede bulunduğu kaydedilmeyen bu nüshaya osmanlı tarihi ilave edilmişti.
ancak çok eksik olan ve diğer yazmalarla mukayese yapılmadan yayımlanan bu metin gerek dil gerek tarih bakımından hiçbir araştırmaya kaynak olamayacak kadar kusurlu bulunuyordu.
kaynak: nihat sami banarlı, (1939).... Devamını Oku

fatih dahil 7 sultanın mumyası var!

türk ulu-ların mezarları zemin altı yapılırdı.
tabii ki mağlup ve zavallı değillerse..
cenaze yer seviyesinin altındaki bir odaya defnedilir, ceset mumyalanır ve kaftanıyla beraber lahitin içine konurdu.
üst tarafta mezara isabet eden noktaya bir başka lahit yapılır, ve türbe niyetine bu lahit ziyaret edilirdi.... Devamını Oku