tarihi takvimler

tarihi takvimler

selçuklu geleneği takvimler, adem’den itibaren peygamberlerin ve abbasi halifelerinin kronolojik listeleri ve selçuklu, osmanlı ve karaman hanedanlarının önemli hadisleriyle başlamakta ve içinde bulunan yıl hakkında kehanetler, rüya tabirleri ve astroljik bölümlerle devam etmektedir.
osmanlı dönemine ait ilk! takvimler 2inci murat’a takdim edilmiştir: 1444 ve 1446. osmanlılar ile ilgili kayıtlar ‘çok kısa’ olup sadece sultanların doğum ve tahta çıkışlarıyla, önemli fetihleri kapsamaktadır.
kuruluşun ilk yüz elli yılı yine karanlık!


kadim takvim
kadim takvim

itina ile (ısmarlama) tarih yazılır!

ırkçı sözlerle türk’ü aşağılayan osmanlı (ottoman), imparatorluk dağılırken rengini değiştirdi.
mavi kanlı yani asil türk (!) olduğunu hatırla(t)ma ihtiyacı duydu.
2inci murat (1421 – 1444) devrinde, ibn bibi’nin farsça selçukname’sini (1282) yazarın adını anmadan türkçe’ye çeviren yazıcızade ali, hanedanın oğuzların kayı boyundan olduğu eklemişti (1436).
1910’a gelindiğinde bunu perçinlemek gerekti.
germiyanoğulları (kütahya) beyliği 1302 – 1428 arasında hüküm sürdü.
bu beyliğin şairi ahmedi, türk dilinde 8250 beyitlik bir iskendername yazdı (1390).
eserin berlin, bursa, istanbul ve konya nüshaları vardı.
müderris necip asım, bu eserin 1559’da yazıldığı bildirilen şiraz kopyasını buldu (1910)!
fakat nerede bulunduğu kaydedilmeyen bu nüshaya osmanlı tarihi ilave edilmişti.
ancak çok eksik olan ve diğer yazmalarla mukayese yapılmadan yayımlanan bu metin gerek dil gerek tarih bakımından hiçbir araştırmaya kaynak olamayacak kadar kusurlu bulunuyordu.
kaynak: nihat sami banarlı, (1939).

ısmarlama tarih
ısmarlama tarih

fatih dahil 7 sultanın mumyası var!

türk ulu-ların mezarları zemin altı yapılırdı.
tabii ki mağlup ve zavallı değillerse..
cenaze yer seviyesinin altındaki bir odaya defnedilir, ceset mumyalanır ve kaftanıyla beraber lahitin içine konurdu.
üst tarafta mezara isabet eden noktaya bir başka lahit yapılır, ve türbe niyetine bu lahit ziyaret edilirdi.

bugün ziyaret edilen sultanların lahitleri var yok, sandukaları boş!
mezar taşlarına geleneğe göre yaşarken taktıkları başlıklar geçirilmeli ama bunlar türdeş ve yakın tarihlerde yapılmış.
çünkü yangın, deprem, belki de yağma nedeniyle bir şey kalmamış.
sözgelimi osman ve orhan bey türbeleri 1863’te yeniden yapılmış.
fatih’in yer üstü mezarını 1800’ler sonunda su basmış.

ilk 6 bey’in sandukasında cismi giderek büyüyen sarıklar var.
biri hariç: fatih’in babası 2. murat, emir timur’un oğlu şahruh’un gönderdiği kaftanı giymiş ve o’na tabi olmayı kabul etmişti.
2inci murat’ın mezarına börk layık görmüşler.

fatih'in babası 2. murat, emir timur'un oğlu şahruh'un gönderdiği kaftanı giymiş ve o'na tabi olmayı kabul etmişti
fatih’in babası 2. murat, emir timur’un oğlu şahruh’un gönderdiği kaftanı giymiş ve o’na tabi olmayı kabul etmişti

osmanlı’nın kayı olduğu masaldır!

murat b. mehmet b. beyazıt b. murat b. orhan b. osman b. ertuğrul yani 2inci murat (1421-44), yazıcızade ali’ye bir oğuzname, atalar tarihi yazdırmıştı (1436).

yazıcızade ali, kitabın 3üncü bölümünde selçuklu tarihçisi ibn bibi’nin farsça selçukname (1282) hatıratını aslına sadık kalarak türkçe’ye çevirmiş. ancak dikkat çekicidir, ibn bibi’nin adını anmamış ve bir de ekleme yapmış. kaynak: prof. dr. mürsel öztürk

buna göre, kırım suğdak seferi (1225) galibi selçuklu’nun kastamonu emiri hüsamettin çoban, oğullarını kayı boyundan (osman bey’in babası) ertuğrul, gündüz alp ve gök alp ile beraber, bizans’a komşu uç topraklarını savunmaya göndermiş. kaynak: prof. dr. m.th. houtsma (1902), aktaran dr. irina yevgenia.

150 yıl sonra gelen bu buluşun tek sebebi var: osman oğullarına soyluluk kazandırmak!

2inci murat hâlâ emir timur’un oğlu şahruh’a tabi idi ve bunu gösterir hil’at, yani o’nun gönderdiği kaftanı giymişti. kaynak: prof. dr. halil inalcık.

emir timur’un, 2inci murat’ın dedesi yıldırım beyazıt’ın askerlerine abdullah oğlu dediği zaten akıllardadır.

selçukname
selçukname