kalbi berlin’de gözü moskova’da veya türk – alman dostluk paktı, 18 haziran 1941

türk – alman dostluk paktı, 18 haziran 1941

1939’da dünya krom ihtiyacı 500 bin tondu ve yarısını türkiye karşılıyordu. türkiye o yıl sadece 115 bin tonu almanya’ya satmıştı. ankara, berlin ile 9 ocak 1941’de ticari bir anlaşma yaptı. buna göre almanya’ya 1943-44 yılları için 135 bin ton krom verecek, karşılığında 18 milyon liralık teçhizat alacaktı.

18 haziran 1941’de 10 yıllık dostluk anlaşması ile krom akışını güvence’ye alan almanya, 4 gün sonra sovyetler’i işgale başladı. harekatın adı barbarossa idi ve adını 1190’da silifke göksu’da boğulan haçlı seferi lideri, roma – germen imparatoru friedrich barbarossa’dan alıyordu.

krom ihraç anlaşması 9 ekim 1941’de 180 bin tona çıktı. sovyetler’in almanya’ya karşı stalingrad (1942 – 1943) zaferinden sonra krom satışları müttefiklerin yani ingiltere, abd, fransa ve sovyetler’in baskısıyla ancak 21 nisan 1944’te sona erdi. nitekim türkiye-almanya ilişkisi 2 ağustos 1944’te resmen kesildi.

23 Şubat 1945’te türkiye, almanya ve japonya’ya savaş ilan etti ancak fiilen savaşa girmedi. alman dostluk paktı, 24 ekim 1945’te ankara’nın birleşmiş milletler’e üye olmasıyla fesh edildi. ayrıca türkiye, almanya ve japonya arasında 1936 yılında imzalanan anti-komintern paktı’na gözlemci üye olarak katılmıştı.

krom rakamları kaynağı:

a. temizer, m. s. özkan (2013) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ohsc/article/view/5000141769/5000129598  adresinden alındı

türk - alman dostluk paktı, 18 haziran 1941
türk – alman dostluk paktı, 18 haziran 1941
türk - alman dostluk paktı, 18 haziran 1941
türk – alman dostluk paktı, 18 haziran 1941

türkiye 2inci savaşa (1939 – 1945) neden girmedi?

rus çarlığı 1801’de gürcistan’ı, 1813’te kuzey (bugünkü) azerbaycan’ı ve 1828’te ermenistan’ı ilhak etti.
1840’da kazak göçebelerine hakim oldu.
1864’te çerkez direnişini kırdı.
1880 yılı osmanlı bayındırlık bakanlığı projesine göre yapılacak konya – bağdat demiryolu güzergahı izmir – ankara – sivas – malatya – diyarbakır – musul idi.
ancak rus çarlığı doğu anadolu’dan geçecek bu hattın kafkasya sınırları için tehlike olacağını bildiridi ve sultan’a iptal ettirdi.
çünkü 1900 yılına gelindiğinde bakü petrolleri dünya petrol ihtiyacının yarısını karşılıyordu.
1903 alman – türk anlaşmasına göre hattın yönü konya – adana – halep – musul’a kaydırıldı.
1914’e gelindiğinde güney anadolu’da 887 km demiryolu tamamlanmıştı.
türkiye, demiryolunu cumhuriyet devrinde kayseri’ye 1927’de, sivas’a 1930’da, malatya’ya 1931’de, niğde’ye 1933’te, elazığ’a 1934’te, diyarbakır’a 1935’te, erzurum’a 1939’da getirebildi.
türkiye cumhuriyeti doğu anadolu’ya demiryolu döşemesine rağmen, milli mücadele (1919 – 1923) ve istanbul hakimiyetindeki (1936) sovyet rusya desteğinin diyetini ödedi ve savaşa girmedi.
almanya, 2inci savaşta sovyet rusya’ya stalingrad’da yenilirken (1942 – 1943) esas hedefi bakü petrolleri idi.

hazar petrol kuyuları
hazar petrol kuyuları
eski bakü
eski bakü

osmanlı almanya’ya iltihak etmişti!

alman genel kurmay’ı 1inci savaşa girmek şartıyla osmanlı’ya yılda 5 milyon lira borç vermeyi kabul etmişti.
osmanlı 29 ekim 1914’te rusya’nın karadeniz limanlarına saldırarak fiilen savaşa girdi.
23 kasım 1914’te sultan-halifenin cihat fetvası ile hristiyan almanya ve avusturya ile müslüman osmanlı, hristiyan dünyasına savaş ilan etti.
23 milyon askerlik ittifak artık 43 milyon askerlik itilaf ile karşı karşıyaydı.
cihatın patenti osmanlı subayı alman goltz paşa’ya aitti.
zaten alman elçisi wagenhaym 6 ağustos 1914 tarihli mektubunda, savaş kazanılırsa osmanlı’nın doğu sınırlarını rusya müslümanlarına açacaklarını yazmıştı.
savaşın sevk ve idaresi almanlara teslim edildi.
savaş başında 42 kişilik alman kurmay heyeti savaş sonunda 800’ü buldu.
osmanlı genel kurmay başkanı alman tuğgeneral bronsart von schellendorf oldu.
300 ila 500 bin kaçak olduğu iddia edilen 2,6-3 milyonluk osmanlı ordusunda 32.000 alman subayı görev yaptı.
savaş biterken almanya’nın osmanlı savaş finansmanı 200 milyon lirayı bulmuştu (bugünün 150 milyar doları).
başta söz verilenin 10 katı!
1876’da kurulmuş ama 1918’te sona erecek alman – türk imparatorluğu bu idi.

otto liman von sanders (1855 - 1929), alman general ve osmanlı mareşali, türk subayları ile
otto liman von sanders (1855 – 1929), alman general ve osmanlı mareşali, türk subayları ile