kısa tarih (19) bitinya satrabı (d. marmara emiri) orhan bey ve bizans prensesi theodora’nın düğünü!

bitinya satrabı (doğu marmara emiri) orhan bey ile bizans devleti prensesi theodora’nın düğünü

osmanlı hanedanının ikincisi, ioannes kantakuzenos hatıratındaki ünvanıyla bitinya satrabı (doğu marmara) emiri orhan bey, biri tekfur diğer ikisi bizans imparatorunun kızı üç prenses ile evlenmiştir.

xıv üncü yüz yılın tarihi eserlerinin [iznik’li georgios pachymeres (1242 – 1310) ve karadeniz ereğli’li nikephoros gregoras’tan (1295 – 1360) sonra] en sonuncusunu da ioannes kantakuzenos yazmıştır. müellif [yazar] asil bir ailedendi. ikinci andronikos zamanında yüksek memuriyetlerde bulunmuş, üçüncü andronikos’un ölümünden sonra bizans tahtına çıkmış, bir çok mücadelelerden sonra 1347 de hükümet merkezine sahip olabilmişti. iyi bir askerdi. çok kısa bir müddet hükümdar olabilmiştir. muarızları [karşıtları] 1353 [?] de kendisini sıkıştırmağa başlayınca kızını osmanlı hükümdarı orhan beye vermiş, bunların yardımını temin etmişti. fakat düşmanları boş durmamışlar, nihayet 1355 te tahttan inerek [ısparta’da] bir manastıra çekilmiş, 1383 te ölmüştür. tarihi eseri 4 kitaptan ibaret olup 1320 den 1336 yılına kadarki vakaları havidir [olayları içerir]. fakat bazı zevat ta esere ilaveler yaparak kitabı 1362 yılı vakalarına kadar devam ettirmişlerdir. müellif verdiği malumatın doğru olmasına dikkat etmiş, eserini tamamile bitaraf olarak yazmıştır. kitap kumanların, tatarların tarihine dair mühim izahatı havi olduğu gibi osmanlıların balkanlarda oynadığı roller hakkında da değerli izahatla doludur (gyula, 1942-43).’


bizans imparatoru yannis kantakuzenos
bizans imparatoru yannis kantakuzenos (1347 – 1353)

(tezcan, 2010)’ın ioannes kantakuzenos’ın hatıratından yaptığı alıntıya göre ‘orhan bey 1328’te üstünlüğünü kabul ederek bizans imparatorunun ayağını öpmüştü.’ 

bahsi geçen imparator aynı zamanda orhan bey’in kayınbabası idi:


bizans ve osmanlı
bizans imparatoru ıı/ııı andronikos ve bitinya satrabı orhan bey

asporça hatun: bizans imparatoru ııı [ıı?] . andronikos‘un kızı ve orhan bey’in bizanslılardan evlendiği [yarhisar tekfuru’nun kızı holifira – nilüfer hatun’dan] sonra ikinci kadın olduğu söylenmektedir. orhan bey’in, asporça hatun’la hangi tarihte evlendiği belli değildir. bununla beraber, nilüfer hatun’dan sonra evlendiği söylenir. orhan bey’in asporça hatun’la evlenmesinden şehzade ibrahim doğmuştur. asporça hatun 1323 (723) yılında düzenlettiği vakfiyesinde, yaptırdığı binalar ve eserlere, oğlu ibrahim’i mütevelli tayin etmiştir (hüseyin hüsamettin, toem: tarih-i osmani encümeni mecmuası, sayı 17/94, sene 1926, s. 281-284). orhan bey’in kızı fatma hatun’un da anasıdır (bursa sicilleri: no: 231, s. 106). hangi tarihte öldüğü ve nerede yattığı bilinmemektedir (uluçay, 1980).’

orhan gazi’nin yapmış olduğu iki [üç?] evlilik osmanlı tarihinde bir ilk olup bizans imparatoru kantakuzenos’un kızı ile yapmış olduğu izdivac ise ayrı bir yere sahiptir. bu evliliğin daha iyi anlaşılabilmesi için tarihi olaylar sürecini takip etmekte fayda vardır.

ııı. andronikos [1297 – 1341]’un eşi imparatoriçe anna de savoie ile çocukların vasî ve nâibliğini ölen imparator’un başkomutanı ve en yakın arkadaşı olarak kantakuzenos üstlendi ve sınırlardaki karışıklıkları önlemek için 1341 yılında istanbul’dan ayrıldı. imparatoriçe ve ortodoks patriği kalekas’ın başını çektiği bir grup kantakuzenos’a karşı çıkıp vasî ve nâibliğini reddettiler. patrik kalekas, ııı. andronikos’un dokuz yaşındaki oğlu ioannes palaiologos’u imparator, kendisini de nâib ilan etti. kantakuzenos da gelişen olaylar karşısında ekim 1341 tarihinde dimetoka’da nâibliğini ilan etti. böylelikle biri dimetoka’da diğeri de istanbul’da olmak üzere iki imparator ortaya çıktı. hatta ortodoks kilise’si kantakuzenos’u aforoz etti. bütün bu olaylar 1341 ile 1347 seneleri arasında sürecek olan bir iç savaşa yol açmıştır.

kantakuzenos’un istanbul’daki rakiplerine karşı en güçlü ittifak vasıtası kızı theodora’dır. orhan bey’le, kızı theodora’yı evlendirerek mühim bir güç kazanmayı düşünmüş ve bunda da muvaffak olmuştur (başkan, 2017).’

‘[aydınoğlu] umur nihayet hayatını kaybetti (1348). bu arada kantakuzenos osmanlı sultanı orhan’ın şahsında başka ve daha da kudretli bir müttefik bulmuştu (1346). sultana kızı teodara’yı zevce olarak vermekten çekinmedi(ostrogorsky, 1931).

(ostrogorsky, 1931)’in çevirmeni prof. fikret ışıltan’ın dip notu: ‘bu hususta pek hoş ve uzun bir hikaye anlatan [ağustos 1465 tarihli umur paşa destanı yani düsturname’nin yazarı] enveri (nşr. i. melikoff sayar, s. 106 vdd.)’ye göre kantakuzenos bu kızını daha önce umur’a teklif etmiş imiş.’


bir yunan halk resmine göre orhan bey ve imparator kantakuzenos’un kızı teodora’nın düğünü

‘evlilik hakkında dönemin iki önemli bizans kroniğinde kıymetli malumat mevcuttur. bunlardan ilki bizzat olayın başkahramanı kantakuzenos’un kaleme almış olduğu hatıraları, diğeri de döneme şahitlik edip eserini kaleme alan nikephoros gregoras’tır […] buna karşın her ne kadar söz konusu dönemde kaleme alınmasalar da o devre yakın osmanlı kaynakları evlilik hakkında sükût etmektedirler (başkan, 2017).’

kantakuzenos 21 mayıs 1346’da edirne’de imparatorluk tacını giydi. taçlandırmayı kudüs patriği uygulamıştı (ostrogorsky, 1931)

‘1346 yılının yaz mevsimi başlarında selymbria’da (silivri) imparator’un, eşinin ve diğer iki kızının da hazır bulunduğu görkemli düğün şenlikleri tertip edilmiştir. kantakuzenos eserinde düğün merasimi hakkında bilgi verir;

‘imparatoriçe ve kızları geceyi imparatorluk çadırında geçirirken; kantakouzenos ise ordusu ile geçirmiştir. kantakuzenos, şehir dışında inşa edilmek üzere ahşaptan bir prokypsis (tören platformu) yapılmasını emretmiştir. platform ipek ve altın kumaştan yapılmış perdelerle çevrelenmişti. bu perdeler, dizleri üstündeki haremağalarının taşıdığı aydınlatmalarla çevrili gelinin görünmesini engellemek için çekiliydi. davullar, flütler ve her türden müzik enstrümanları duyuluyordu. enstrümanlar sustuğunda, gelinin onuruna methiyeler düzülüyordu. ellerinde fenerlerle diz çökmüş bir şekilde görevliler gelinin etrafındaki yerlerini almışlardır. imparator ise tek başına atına binerken diğer herkes ayakta beklemiştir. orhan’ın süvarileri bile attan inmişlerdi.perdeler kaldırıldığında her yanı altın kaplamalı pamuk ile kaplı platform üzerinde gelin belirmiştir. çömeldikleri için görünmez halde olan harem ağaları tarafından tutulan meşaleler gelinin iki yanını sarmıştır. imparatorluk soyundan gelen geline uygun her şey yapıldıktan sonra imparator günlerce sürecek şölene tüm orduyu ve geri kalanları davet etmiştir. ertesi gün imparatoriçe, maria ve helena çadırda beklerken, theodora ise prokypsis’e çıkmıştır. seremoni sırasında yeni gelin ayağa kalkıp, iki yakın akrabasının onu desteklemesiyle basamaklardan inmiş ve platformdaki yerine gelmiştir. kantakouzenos türkler ve yunanlılar için günlerce süren bir ziyafet çekmiştir.’


bir yunan halk resmine göre orhan bey ve imparator kantakuzenos'un kızı teodora'nın düğünü
orhan bey ve imparator kantakuzenos’un kızı teodora’nın düğünü

orhan düğünde yer almamıştır. konu üzerine araştırması bulunan anthony bryer bu durumu; ‘theodora’nın evliliği ile alışılmadık olan şey şu idi ki, düğün türk tarafında değil bizans tarafında gerçekleşti dolayısıyla nymphostoloi, yani gelinin eşlikçileri çağrılmamıştı’ cümleleriyle ifade etmektedir.

bu izdivactan ciddi anlamda kârlı çıkan hiç şüphesiz kantakuzenos olmuştur. a. bryer’in ifadesiyle; ‘orhan’ın askeri desteği bu düğünde başlık parası yerine geçmiştir’. kantakuzenos […] orhan’ın göndermiş olduğu birliklerle [5.000 asker] 2 şubat 1347’de istanbul önüne gelmiş burada halkın ve istanbul’un teslim olması için bir konuşma yapmış ancak şehrin teslim olmaması üzerine savaşarak şehre girmiştir. 8 şubat 1347’de de kantakuzenos ile taraflar arasında bir anlaşma imzalanmıştır. buna göre kantakuzenos ile on beş yaşında olan genç ioannes palaiologos on sene ortak imparator olarak hüküm süreceklerdir (başkan, 2017).’


orhan bey 1324 - 1362
bitinya satrabı (doğu marmara emiri) orhan bey bizans prensesi theodara ile evlendiğinde 65 yaşında idi

‘bir yıl sonra orhan gazi ile bizans prensesi arasındaki evlilik, avrupa yakasında [üsküdar’da] büyük törenle kutlanmıştır. karşı tarafta, üsküdar’da otağ kuran orhan gazi, 30 teknelik türk donanması ile bir refakat birliğini avrupa’ya, eşini almaya göndermiştir (kantarcı, 2015).’

kaynakça:

başkan, y. (2017). orhan bey’in bizans imparatoru kantakuzeneos’un kızı theodora ile evliliği. 01 18, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/31842/349801 adresinden alındı

gyula, m. (1942-43). türk tarihinin bizans kaynakları. (h. n. orkun, Dü.) 01 12, 2018 tarihinde http://www.genelturktarihi.net/turk-tarihinin-bizans-kaynaklari-huseyin-namik-orkun adresinden alındı

kantarcı, ş. (2015). xıv-xv. yüzyıllarda devletlerarası ilişkilerde bir diplomasi aracı olarak “kadın”: osmanlı-bizans örneği. 01 18, 2018 tarihinde http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/KANTARCI-%C5%9Eenol-XIV-XV.-Y%C3%9CZYILLARDA-DEVLETLERARASI-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LERDE-B%C4%B0R-D%C4%B0PLOMAS%C4%B0-ARACI-OLARAK-%E2%80%9CKADIN%E2%80%9D-OSMANLI-B%C4%B0ZANS-%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0.pdf adresinden alındı

ostrogorsky, g. (1931). bizans devleti tarihi. (f. ışıltan, Dü.) 01 18, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=50822&highlight=ostrogorsky adresinden alındı

tezcan, b. (2010). the second ottoman empire. 01 10, 2018 tarihinde https://books.google.com.tr/books?id=s4Ur_agZi2oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=hyrkanos+ottoman+empire&source=bl&ots=bExUhNduZ4&sig=O3-FrKnNTtmK-wn8XjK-30h7pTA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiWgorA3qjYAhUBQZoKHZb9DkcQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false adresinden alındı

uluçay, m. ç. (1980). padişahların kadınları ve kızları. 01 18, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/Padishahlarin+Qadinlari+Ve+Qizlari-M.Chaghatay+Uluchay-1992-313s adresinden alındı

kısa tarih (18) bizans’ın müttefik ve paralı askeri orhan bey!

bizans’ın müttefik ve paralı askeri orhan bey!

1261’de işgal altındaki istanbul’u  latinler’den geri alan küçük devlet bizans’ın müttefik ve paralı askere ihtiyacı vardı. bu ihtiyacı karşılayabilecek orhan bey mükemmel bir aday idi.

‘1326 da bursa’yı elegeçirmiş bulunmasına rağmen osman devleti, anadolu’daki beyliklerin en küçüğü idi. ııı. andronikos’un dedesine karşı bir zater kazandığı sırada orhan bey iznik’i muhasara etmişti. imparator, acele topladığı bir ordunun başında iznik’in yardımına koştu ise de pelekanon’da yenildi ve iznik, 1331 martı başında osmanlıların eline düştü 1340 sıralarında orhan’ın arazisi, anadolu’nun kuzey batısında bir ucu üsküdar‘a kadar uzanan yüze yakın kaleyi içine alıyordu… anadolu’da artık bizans, alaşehir ve karadeniz ereğlisi gibi birbirinden uzak birkaç kaleye sahipti…

çekirdeğini [aydınoğulları’ndan] türk savaş birliklerinin teşkil ettiği büyükçe bir ordu başında andronikos ve kantakuzenos teselya üzerinden bolgeye gelerek önce arnavutluk bolgesinde çıkan isyanı bastırdıktan sonra ülkenin itaatini kabul ettiler (1337).


çekirdeğinde türkler olan bizans ordusu
çekirdeğinde türkler olan bizans ordusu

imparatoriçe anna, anadolu’da yardım aramakta devam etmiş ve 1345 haziranında saruhan‘dan 6.000 kişilik bir yardım sağlamışsa da, bu girişim acıklı bir tarzda başarısızlığa uğramıştı. zira bu kuvvetler, kantakuzenos‘a karşı çarpışacak yerde bulgar arazisine taarruz etmiş ve oradan zengin ganimetler elde etmişlerdir.

1347 de, sırp kralı tarafından canevinden tehdit edilen kantakuzenos, müttefiki orhan’dan yardım istemiş ve orhan bey ona, oğlu süleyman idaresinde 10.000 [gregoras’a göre 12.000] kişilik kuvvet göndermiştir.

kantukuzenos, sırpları makedonya’dan çıkarmak için osmanlı askeri yardımı istiyor ve orhan bu yardımı memnunlukla yapıyordu. orhan, 20 bin kişilik bir kuvvet gönderdi [1348]. 

bu sıralarda akınlar yapmak üzere üstrumca munsabında amfipolis’te sahile çıkan bir türk korsan filosu ile anlaşan kantakuzenos, onların yardımıyla sırp kralı duşan’ın eline düşmekten selanik’i kurtarabildi.

1352 de kantakuzenos ile v.ioannes arasındaki ihtilafta, kantakuzenos orhan beyden külliyetli para karşılığında 20 bin kişilik bir kuvvet sağlıyor ve aynı zamanda orhan’a trakya’da bir kale vermeği de vadediyordu. bu anlaşma sayesinde orhan’ın oğlu süleyman idaresindeki türk birlikleri, v.ioannes’in yardımına gelen sırp kuvvetlerini dimetoka’da dağıtıyorlar ve bu sayede 1352 eylülünde bütün trakya kantakuzenos’a dönüyordu.


pontus bithynia map
doğu marmara (bitinya) ve karadeniz (pontus) haritası

1350 de moskova prensinin ayasofya’yı tamir ettirmek maksadiyle gönderdiği yardımın, yerinde harcanmadıktan başka, türk ücretlileri sağlamak üzere kullanıldığını gregoras, acı bir istihza ile nakleder.

bu sıkışık durumda türk yardımcı kuvvetleriyle yetişen kantakuzenos, edirne’de içkalede mahsur bulunan oğlu matheos’u kurtardı (haziran 1352).

kantakuzenos, türklere ödiyeceği ücreti sağlıyabilmek için, istanbul’daki kiliselerin kıymetli eşyasını satılığa çıkardı ve orhan beye gelibolu’da bir kale vermeği vaadetti. 10 bin kişiden fazla olduğu sanılan bir türk kıtası, orhan beyin oğlu süleyman paşa idaresinde trakya’ya girdi.

1352 de kantakuzenos, orhan’a gelibolu’da bir kale vadetmişti. kantakuzenos’un vaadini tutmaması üzerine gelibolu’dan 40-50 kilometre uzaklıkta tzympe (çimpe) adındaki bir kale süleyman paşa tarafından işgaledildi [20 bin kişilik paralı askerin karşılığı, fetih değil!]. 2 mart 1354 gecesi, gelibolu’da şiddetli bir deprem oldu. 1352’den beri gelibolu yarımadasında bulunan türkler, boş kalan gelibolu kalesine girerek burayı işgal ettiler.

orhan bey, uzun süren siyasi hayatı sona erdiği zaman bizans imparatorunun kaynbiraderi, cenova’nın dostu ve müttefiki, trakya’nın sahibi ve herşeyden önce bizans imparatorluğunun metbuu [kendisine tâbi olunanı] idi (baştav, 1989).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf adresinden alındı

kısa tarih (17) osman bey latinlere karşı: rodos kuşatması!

osman bey rodos’taydı!

osman bey’in rodos kuşatması ve denizciliğine dair osmanlı kaynakları sessiz kalsa da bizans, batı ve bazı islam kaynaklarında önemli kayıtlar bulunmaktadır.

bizans istanbul’u 1261’de latinler’den geri alındığında, asya’da trabzon imparatorluğu, avrupa’da epir despotluğu ve neopatras yahut büyük ulah dukalığı hakimdi.

‘bu grek devletlerinin yanında orta yunanistan’da, bir latin atina ve polepolez’de bir latin mora prensliği vardı. venedikliler, ege adalarının çoğuna sahiptiler. cenevizliler sakız‘ı ellerinde bulunduruyorlardı ve anadolu kıyılarında ve karadeniz’de mühim kolonileri vardı.

[bizans imparatoru] michel vııı (1261 — 1282) frank morası’na tekrar ayak basıyordu (1261 sonu). epirliler’den yanya’yı (1265), bulgarlar’dan makedonya’nın bir kısmını (1264), [(altan, 2006)’ın bizanslı tarihçi atinalı chalcocondylas’tan (1430-1470) aktardığına göre ertuğrul bey] venedikliler’den adaların birçoğunu zaptediyordu. cenevizler’in küstahlığını bastırıyordu (diehl, 1920).’


osmanlı denizciliği
osmanlı denizciliği

osman gazi’nin emrindeki kuvvetler 1308’de ege sahillerinin fetholunmamış tek bizans şehri olan efes’in ele geçirilmesinde önemli rol oynadı. buna rağmen efes, aydın beyliği’ne verildi [?] efes’in düşüşünü izleyen birkaç yıl içinde osman gazi, karadeniz sahillerinde, [kastamonu] inebolu’dan sangarius [sakarya]’ya kadar uzanan bizans kasabalarını işgal etti  (runciman, 1965).’

‘14. yüzyılın başında anadolu’daki türk beylikleri bizans’ın sahil şehirleri manisa, alaşehir, sard gibi hala bizans nufuzu altında bulunan yerleri şiddetle sıkıştırıyorlardı. türk korsanlar marmara denizine de girmiş ve başşehrin önündeki adaları elegeçirmişlerdi. rum halkı, sahil şeritlerine doğru çekilmekten başka çare bulamamıştı. türklerin bu sırada akdeniz sahillerindeki bütün adalara taarruz ettikleri ve buradan [(altan, 2006)’ın bizanslı tarihçi atinalı chalcocondylas’tan (1430-1470) aktardığına göre osman bey döneminde sekiz bin halis türk’ün] trakya’ya da geçerek baştanbaşa akınlar yaptıkları, bu devrin tanınmış iki tarihçisi pachymeres ile gregoras tarafından anlatılır. ancak surlarla çevrili kuvvetli şehirler, bu türk akınlarından korunabildiler. türk akıncıları efes’i elegeçirmiş ve yağma etmişlerdi. rodos adasını elegeçirmek üzere girişilen akınların neticesiz kaldığı anlaşılıyor. sadece ismen imparatorluğa bağlı bulunan rodos hakimiyeti uğruna rumlarla türkler arasında on yıl kadar mücadele edildiği de anlatılır.

nihayet, kudüs’ün mısırlılar tarafindan elegeçirilmesinden sonra oradan kaçan saint jean şövalyeleri, önce kıbrıs’a yerleşmiş lakin orada da ıı. henri lusignan ile ihtilafa düşerek kendilerine bir yer aramakta iken güzel filip ile papa’nın teşviki neticesinde rodos’a taarruza geçmişlerdir. başlangıçta imparatorun, vassalı olarak adayı ellerinde bulundurmayı teklif eden şövalyeler, bu teklifin reddedilmesi üzerine uzun süren bir muhasaradan sonra, 15 ağustos 1310 da rodos kalesini elegeçirirler.batı hristiyan aleminin ileri bir karakolu olarak şövalyelerin ikiyüz yıldan fazla bu ada üzerinde yerleşmeleri, hem rumlar ve hem de türkler için aynı derecede felaketli olmuştur. daha sonra menteşe beyliği rodos’u geri alabilmek için girişimlerde bulundu ise de başarı sağlıyamamıştır  (baştav, 1989).’


rodos'u kuşatan osman bey'in temsili resmi
rodos’u kuşatan osman bey’in temsili resmi

‘etrafında bulunan adalarla birlikte 1271 den beri, bizans imparatorunun cenevizli amiraline ancak ismen tabi bulunan rodos, hakikatta adanın buyuk bir kısmının türkler [menteşe beyliği] tarafından işgaline mani olamıyan italyan korsanlarının elinde idi.

vertot, johannit tarikatının tarihinde 1299 senesinde, bütün mysien, lykaonien, phrygien ve karia’nın yeni olarak tavsif ettiği türk hükümdarı osman’ı rodos’ta hapse tıktığını bildiriyor. aynı osman onda, 1310 yılında rodos’a, demirliyen ve rodos şehrini boşuna muhasara eden bir büyük türk donanmasının kumandanı olarak görünüyor. reynaldus da 1310 senesinde türklerin adaları tekrar ele geçirmek için bir teşebbüsünü bildiriyor; duce ottamano rege turcorum [türk lideri kral ottoman]  (wittek, menteşe beyliği, 1934).’


osman bey'in kuşattığı rodos adası
osman bey’in kuşattığı rodos adası

1310 = 710 bazı bizans ve garp menbâlanna göre osman gazi’nin rodos deniz seferi. (osman bey’in rodos adasını saint-jean şövalyelerinden almak için gemilerle asker götürüp kaleyi muhasara ettiği halde fethine muvaffak olamadığı rivayet edilirse de osmanlı menbâlarında böyle bir rodos muhasara ve muharebesinden bahis yoktur; fakat buna mukabil bizans ve garp menbâlannda ilk osmanlıların denizcilik ve korsanlıkları hakkında çok mühim kayitlere tesadüf edilmektedir. bâzı müslüman menbâlarmda da bunları teyid edecek ifadeler vardır. osmanlı tarihinin ilk zamanlarındaki karanlıkları hiç olmazsa biraz aydınlatabilmek için bu gibi meselelerin ehemmiyetle tetkiki lâzımdır)  (danişmend, 1947).’

kaynakça:

altan, ç. (2006, Nisan 17). osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı? 12 31, 2017 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/osman-gazi-aslinda-unlu-bir-turk-korsani-miydi-/cetin-altan/yasam/yazardetayarsiv/04.02.2010/153755/default.htm  adresinden alındı

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

danişmend, i. h. (1947). izahlı osmanlı tarihi kronoljisi cilt:1. 01 12, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=43913&highlight=dani%FEmend  adresinden alındı

diehl, c. (1920). bizans imparatorluğu tarihi. (a. g. bozkurt, Dü.) 01 10, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=45067&highlight=diehl  adresinden alındı

runciman, s. (1965). konstantiniye düştü. (d. türkömer, Dü.) 01 09, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=28159&highlight=runciman adresinden alındı

wittek, p. (1934, haziran). menteşe beyliği. 01 10, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27412&highlight=wittek  adresinden alındı

kısa tarih (16) orhan bey bizans imparatoru’nun ayağını neden öptü??

orhan bey bizans imparatoru’nun ayağını neden öptü?

isevi geleneğine göre 8inci asıra kadar papa’nın eli öpülürmüş.  fakat günün birinde bir kadının papa’nın eline yapışmasından sonra bu adet değiştirilmiş ve ayak öpülmeye başlanmış. el veya ayak öpme hakimiyet kabul etme, boyun eğme gibi anlamlar içeren saygı göstergesidir.

‘theodor svetoslav (1300-1322), önce balkan dağlarının güneyinde birçok mühim kaleyi elegeçirdi ve ardından da karadeniz sahilindeki anchialos [pomorie veya ahyolu] ve mesembria [nesebar]’ı zaptetti. aciz durumdaki [bizans] imparatoru, bulgar çarının bu ilerlemesini kabulden başka çare bulamadı. bu şartlar altında 1307 de bulgar çarı ile bir anlaşma yaptı.

yeni müfrezeler getirterek kuvvetlenen [katalan ardılı turkopol] halil, kendisine karşı gönderilen [bizans] imparatorluk ordusunu dağıtıyor ve tahtın varisi mihael de bu muharebeden canını zor kurtarıyordu. bu ağır durum karşısında çaresiz kalan mihael, cenova’lılardan ve sırplardan yardım istemek zorunda kalmış ve 1314 de halil’in türkleri gelibolu’da kılıçtan geçirilmişlerdir.

saint jean şövalyeleri […] 15 ağustos 1310’da rodos’u ele geçirirler.

venedik, 1310 da bizans ile 12 yıllık bir mütareke aktettiği gibi, sırp kralı da bizans ile olan münasebetlerini artırarak bizans imparatoruna 2.000 kişilik yardımcı kuvvet göndermektedir.

[bizans’ta] 21 yıl iç savaşta geçer ve başlıca ikiye ayrılır: 1) iki [imparator] andronikos’un iç savaşlar devri (1321-1328). 2) ioannes kantakuzenos‘un ayaklanması (1341-1355). bu sürekli karışıklıklar imparatorluğun dağılmasına ve savunmasının yok olmasına sebep oldu, bunun neticesinde yabancılar bu iç savaşa katıldılar. gerçekte bu hadiseler imparatorluğun parçalanmasına sebep oldu ve imparatorluk bu ağır krizden bir daha kendini kurtaramadı.

[bizans] cenovalılara karşı ise, üstünlüğünü onlara kaptırdığı denizciliği ile ticaretini kurtarmak gayesini güdüyordu. bunun ilk şartı ise, bizans donanmasını kuvvetlendirmek olduğundan imparator andronikos ve devlet adamı kantakuzenos, gemi inşaatına büyük bir ağırlık verdiler (baştav, 1989).’

‘gemlik-armutlu arasındaki sahilde hiç bir rum köyü bulunmaz. roma-bizans devrinde de bu sahilde bir yerleşim izi belirlenememiştir. bölgeye türklerin gelmesiyle bu sahilde birçok türk [ve rum]köyü kuruldu. ancak bu köyler saray’a bazı yükümlülükleri nedeniyle belki de zorunlu olarak iskân olmuşlardı. nitekim gemlik-armutlu sahilinde bulunan kumla, armutlu, kapaklı, narlı, fıstıklı, karacaali ve arnavut köylerinin avarızları [afet vergileri], doğrudan sultan’a giderdi. bu [orhan bey’in vakıf] köyleri samanlı dağları’ndan her yıl 3 bin [gemi?]küreği yapmakla görevliydi (kılıç & kaplanoğlu, 2016).’


orhan bey 1324 - 1362
bizans imparatoru’nun ayağını öpen orhan bey 1324 – 1362

‘katalanlar’ın çekilmesinden sonra alaşehir’in vergiye bağlandığı anlaşılmaktadır [1304]. el-ömerî, bizanslı’ların da [germiyanlı] yakub bey’e yılda 100.000 altın ve değerli hediyeler verdiğini belirtmektedir (turgut, 2017).’

‘andronikos’un’ tahta çıktığı sırada [1328], anadolu beyleri arasında. en kuvvetlisi, merkezi kütahya [osmanlı’nın da hasmı] olan germiyan beyliği idi […] ııı.andronikos, kapudağ yarımadasına kadar giderek germiyan beyi ile buluşmuş ve anadolu’daki bizans arazisini [philadelphia yani alaşehir’i] savunabilmek için onunla bir andlaşma imzalamıştır (baştav, 1989).’

bu buluşmanın yine akla yatkın bir başka sürümü daha vardır:

yuannis kantakuzenos’un hâtıratına göre, imparator daha önce 1328’de anadolu sahilinde bizans’a ait kyzikos (kapıdağı) ve tahkimli yarımada pegae’ya (bugün sahilde karabiga) gitmiş ve [1314’de germiyanlı uyumlusu] karesi beyi temirhan ile (demirhan) bir antlaşma yapmıştır. kantakuzenos’a göre imparator, karesi beyini saldırıdan vazgeçirmeyi ve bağımlı duruma getirmeyi amaçlamıştı (inalcık, 2009).’


bizans imparatoru'nun ayağını öpen orhan bey 1324 - 1362
türk akranı orhan bu buluşmada bizans imparatoru’nun üstünlüğünü kabul (ikrar) ederek o’nun ayağını öpmüştü

‘osman ve maiyeti gibi siyasi yapıların, yüzyıllardır bizans hükümranlığında yaşamış çok sayıdaki balkan devletleri gibi bizans imparatorluğu ile bütünleşebileceği düşünülebilen tarihi anlar vardı. anadolu’daki diğer türk savaş beylerine karşı bizans’ın hizmetindeki katalanlara katılan paralı türk askerlerinin varlığı iyi bilinmektedir. daha çarpıcı bir işbirliği örneği, [yannis kantakuzenos’un hatıratına göre] bizans imparatoru ıı. andronikus (1282-1328) ile karesi yurdunun reisi demir han’ın marmara denizinin güney kıyısında yer alan pegai, günümüzün karabiga civarındaki buluşmasıdır. türk akranı orhan bu buluşmada bizans imparatoru’nun üstünlüğünü kabul (ikrar) ederek o’nun ayağını öpmüştü [çeviri m. tekce] (tezcan, 2010).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

inalcık, h. (2009, nisan). osmanlı sultanı orhan (1324-1362) avrupa’da yerleşme.12 31, 2017 tarihinde http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-lxxiii-sayi-266-yil-2009-nisan/  adresinden alındı

kılıç, ş., & kaplanoğlu, r. (2016, güz). kuruluş devrinde doğu marmara kıyılarında türk iskanı. 01 10, 2018 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/canakkalearastirmalari/article/view/5000206280  adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, Dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

tezcan, b. (2010). the second ottoman empire. 01 10, 2018 tarihinde https://books.google.com.tr/books?id=s4Ur_agZi2oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=hyrkanos+ottoman+empire&source=bl&ots=bExUhNduZ4&sig=O3-FrKnNTtmK-wn8XjK-30h7pTA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiWgorA3qjYAhUBQZoKHZb9DkcQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false  adresinden alındı

turgut, v. (2017). germiyanoğulları’nın menşei, vakıfları ve batı anadolu’nun türkleşmesi meselesi üzerine. 01 01, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/317221  adresinden alındı