kısa tarih (14) kim bu osman gazi?? ünlü bir türk korsanı mı??

<<osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı?

osmanlı tarihçileri yine belgesi olmayan yakıştırmalarla, ı. osman’la babası ertuğrul‘u, kayı aşiretinin beyleri olarak gösterirler. değişik kaynaklardaki belgelere göre ise, osman’la babası; aşiret beyi değil, güçlü filoları olan birer kaptan, daha doğrusu birer korsandı.

bizans tarihçilerinden atinalı chalcocondylas [1430 – 1470], “yunan imparatorluğu’nun çöküşü ve türk egemenliğinin kuruluş tarihi” adlı yapıtının altıncı sayfasında şöyle demektedir: babası; aşiret beyi değil, güçlü filoları olan birer kaptan, daha doğrusu birer korsandı.


bizans kayık minyaürü
[emir] timur, yıldırım bayezid’e bir mektubunda osmanlı sultanına bir kayıkçı türkmen soyundan geldiği gerekçesiyle hakaret etmek istemiştir (inalcık, osman ı).

ertuğrul, çok sayıda gemiyi donatarak ege denizi’nde ve avrupa ile asya arasında bulunan adaları, büyük zararlara uğrattı ve zaman zaman yunanistan’ın düzlük yerlerine büyük akınlar yaparak, yeri göğü birbirine kattı. sonra da donanmasını, meriç nehri’nin enez kenti çevresinde bulunan ağzına getirip, nehrin kaynağına doğru uzun süre ilerledi.

bundan başka avrupa’nın diğer birçok yerlerine karşı da böyle birçok seferler düzenledi. sonunda mora üzerine, eğriboz adası’na ve çevresine saldırdı.bunları yaptıktan sonra da gemilerini, tutsak ve ganimetlerle doldurarak, kendi yerine döndü ve böylece az zamanda çok zengin ve çok büyük bir kuvvet ve kudret sahibi oldu“

aynı tarihçi, aynı kitabın “türklerin avrupa’ya ilk geçişleri” başlığı altında da osman gazi’nin büyük bir deniz akınını şöyle anlatır:

osman döneminde sekiz bin halis türk, çanakkale boğazı’ndan avrupa’ya geçip; rumların, gelibolu’daki muhafız kıtalarına baskın verdiler. oradan trakya’ya girip, tuna dolaylarında birçok yerleri yağma ettiler ve bir yığın tutsakla ganimet toplayarak geri döndüler”

fransız tarihçi lebau da “bizans tarihi” adlı yapıtında (cilt 19. sayfa 194), osman gazi’nin 1310 yılında rodos kuşatmasından söz etmektedir. rodos’u 1310 yılında kuşatan; aslında kayı aşiretinin başı değil, güçlü bir donanmaya sahip, gözü kara bir korsan olan, bizim ı. osman’dır (altan, 2006) >>


osman gazi türk korsanı
osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı?

aslına bakarsanız, ‘1380’lerde küçümseme amacıyla [ilhanlı ve eretna devletlerinin ardılı sivas hakimi] kadı burhaneddin [1344-1398], osman‘ın bir kayıkçı oğlu (kayıg boyu kelimesinden) olduğunu söylemiştir. [emir] timur, yıldırım bayezid’e bir mektubunda osmanlı sultanına bir kayıkçı türkmen soyundan geldiği gerekçesiyle hakaret etmek istemiştir (inalcık, osman ı).’

‘kayıg boyu’ halil inalcık yorumudur. (clauson, 1972) kökenbilim sözlüğüne göre kayık, kayuk, kayğuk; kiçi kemi (küçük gemi) veya ön ve arka ucu yukarı kıvrık tekne demektir.


kayığın etimolojik kökeni
(clauson, 1972) kökenbilim sözlüğüne göre kayık, kayuk, kayğuk; kiçi kemi (küçük gemi) veya ön ve arka ucu yukarı kıvrık tekne demektir.

korsanlık konusuna devam edeceğim…

kaynakça:

altan, ç. (2006, Nisan 17). osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı? 12 31, 2017 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/osman-gazi-aslinda-unlu-bir-turk-korsani-miydi-/cetin-altan/yasam/yazardetayarsiv/04.02.2010/153755/default.htm  adresinden alındı

clauson, g. (1972). an etymological dictionary of pre-thirteenth-century turkish.01 08, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/an-etymological-dictionary-of-pre-thirteenth-century-turkis  adresinden alındı

inalcık, h. (tarih yok). osman ı. 01 09, 2018 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330276.pdf  adresinden alındı

kavim böler, coğrafya birleştirir!

kavim böler, coğrafya birleştirir!

orta çağda coğrafyanın dayatmacı bir zorundalığı vardı. bu zorundalık halkları, aralarında köken aidiyeti olsa bile, diğerini küçümsemeye itmişti: çiftçi, avcı – toplayıcı, çoban, göçebe vb. bunun tipik örneği, cengiz han öldükten sonra kurulan çağatay hanlığı’dır (1227 – 1347).

‘çağatay hanlığı, tarmaşirin han’ın (1326-1335) öldürülmesinden sonra ikiye bölünmüştü. doğuda kalarak cengiz yasası’na bağlılıklarını devam ettiren moğollar diğerleri [horasanlılar] tarafından çete (haydut); batıda kalan ve emîr timur’u da çıkaracak olan kültüre sahip olanlarsa diğerleri [moğollar] tarafından karaunas (melez) olarak adlandırılmaya başlanmıştı (h. alan, 2007).’

kaynak:

alan, h. (2007, 10 08). timurlular/bozkırdan cennet bahçesine 1360-1506. 2017 12, 2017 tarihinde 20 adresinden alındı


çağatay hanlığı
çağatay hanlığı

fatih dahil 7 sultanın mumyası var!

türk ulu-ların mezarları zemin altı yapılırdı.
tabii ki mağlup ve zavallı değillerse..
cenaze yer seviyesinin altındaki bir odaya defnedilir, ceset mumyalanır ve kaftanıyla beraber lahitin içine konurdu.
üst tarafta mezara isabet eden noktaya bir başka lahit yapılır, ve türbe niyetine bu lahit ziyaret edilirdi.

bugün ziyaret edilen sultanların lahitleri var yok, sandukaları boş!
mezar taşlarına geleneğe göre yaşarken taktıkları başlıklar geçirilmeli ama bunlar türdeş ve yakın tarihlerde yapılmış.
çünkü yangın, deprem, belki de yağma nedeniyle bir şey kalmamış.
sözgelimi osman ve orhan bey türbeleri 1863’te yeniden yapılmış.
fatih’in yer üstü mezarını 1800’ler sonunda su basmış.

ilk 6 bey’in sandukasında cismi giderek büyüyen sarıklar var.
biri hariç: fatih’in babası 2. murat, emir timur’un oğlu şahruh’un gönderdiği kaftanı giymiş ve o’na tabi olmayı kabul etmişti.
2inci murat’ın mezarına börk layık görmüşler.

fatih'in babası 2. murat, emir timur'un oğlu şahruh'un gönderdiği kaftanı giymiş ve o'na tabi olmayı kabul etmişti
fatih’in babası 2. murat, emir timur’un oğlu şahruh’un gönderdiği kaftanı giymiş ve o’na tabi olmayı kabul etmişti

osmanlı’nın kayı olduğu masaldır!

murat b. mehmet b. beyazıt b. murat b. orhan b. osman b. ertuğrul yani 2inci murat (1421-44), yazıcızade ali’ye bir oğuzname, atalar tarihi yazdırmıştı (1436).

yazıcızade ali, kitabın 3üncü bölümünde selçuklu tarihçisi ibn bibi’nin farsça selçukname (1282) hatıratını aslına sadık kalarak türkçe’ye çevirmiş. ancak dikkat çekicidir, ibn bibi’nin adını anmamış ve bir de ekleme yapmış. kaynak: prof. dr. mürsel öztürk

buna göre, kırım suğdak seferi (1225) galibi selçuklu’nun kastamonu emiri hüsamettin çoban, oğullarını kayı boyundan (osman bey’in babası) ertuğrul, gündüz alp ve gök alp ile beraber, bizans’a komşu uç topraklarını savunmaya göndermiş. kaynak: prof. dr. m.th. houtsma (1902), aktaran dr. irina yevgenia.

150 yıl sonra gelen bu buluşun tek sebebi var: osman oğullarına soyluluk kazandırmak!

2inci murat hâlâ emir timur’un oğlu şahruh’a tabi idi ve bunu gösterir hil’at, yani o’nun gönderdiği kaftanı giymişti. kaynak: prof. dr. halil inalcık.

emir timur’un, 2inci murat’ın dedesi yıldırım beyazıt’ın askerlerine abdullah oğlu dediği zaten akıllardadır.

selçukname
selçukname