kısa tarih (19) bitinya satrabı (d. marmara emiri) orhan bey ve bizans prensesi theodora’nın düğünü!

bitinya satrabı (doğu marmara emiri) orhan bey ile bizans devleti prensesi theodora’nın düğünü

osmanlı hanedanının ikincisi, ioannes kantakuzenos hatıratındaki ünvanıyla bitinya satrabı (doğu marmara) emiri orhan bey, biri tekfur diğer ikisi bizans imparatorunun kızı üç prenses ile evlenmiştir.

xıv üncü yüz yılın tarihi eserlerinin [iznik’li georgios pachymeres (1242 – 1310) ve karadeniz ereğli’li nikephoros gregoras’tan (1295 – 1360) sonra] en sonuncusunu da ioannes kantakuzenos yazmıştır. müellif [yazar] asil bir ailedendi. ikinci andronikos zamanında yüksek memuriyetlerde bulunmuş, üçüncü andronikos’un ölümünden sonra bizans tahtına çıkmış, bir çok mücadelelerden sonra 1347 de hükümet merkezine sahip olabilmişti. iyi bir askerdi. çok kısa bir müddet hükümdar olabilmiştir. muarızları [karşıtları] 1353 [?] de kendisini sıkıştırmağa başlayınca kızını osmanlı hükümdarı orhan beye vermiş, bunların yardımını temin etmişti. fakat düşmanları boş durmamışlar, nihayet 1355 te tahttan inerek [ısparta’da] bir manastıra çekilmiş, 1383 te ölmüştür. tarihi eseri 4 kitaptan ibaret olup 1320 den 1336 yılına kadarki vakaları havidir [olayları içerir]. fakat bazı zevat ta esere ilaveler yaparak kitabı 1362 yılı vakalarına kadar devam ettirmişlerdir. müellif verdiği malumatın doğru olmasına dikkat etmiş, eserini tamamile bitaraf olarak yazmıştır. kitap kumanların, tatarların tarihine dair mühim izahatı havi olduğu gibi osmanlıların balkanlarda oynadığı roller hakkında da değerli izahatla doludur (gyula, 1942-43).’


bizans imparatoru yannis kantakuzenos
bizans imparatoru yannis kantakuzenos (1347 – 1353)

(tezcan, 2010)’ın ioannes kantakuzenos’ın hatıratından yaptığı alıntıya göre ‘orhan bey 1328’te üstünlüğünü kabul ederek bizans imparatorunun ayağını öpmüştü.’ 

bahsi geçen imparator aynı zamanda orhan bey’in kayınbabası idi:


bizans ve osmanlı
bizans imparatoru ıı/ııı andronikos ve bitinya satrabı orhan bey

asporça hatun: bizans imparatoru ııı [ıı?] . andronikos‘un kızı ve orhan bey’in bizanslılardan evlendiği [yarhisar tekfuru’nun kızı holifira – nilüfer hatun’dan] sonra ikinci kadın olduğu söylenmektedir. orhan bey’in, asporça hatun’la hangi tarihte evlendiği belli değildir. bununla beraber, nilüfer hatun’dan sonra evlendiği söylenir. orhan bey’in asporça hatun’la evlenmesinden şehzade ibrahim doğmuştur. asporça hatun 1323 (723) yılında düzenlettiği vakfiyesinde, yaptırdığı binalar ve eserlere, oğlu ibrahim’i mütevelli tayin etmiştir (hüseyin hüsamettin, toem: tarih-i osmani encümeni mecmuası, sayı 17/94, sene 1926, s. 281-284). orhan bey’in kızı fatma hatun’un da anasıdır (bursa sicilleri: no: 231, s. 106). hangi tarihte öldüğü ve nerede yattığı bilinmemektedir (uluçay, 1980).’

orhan gazi’nin yapmış olduğu iki [üç?] evlilik osmanlı tarihinde bir ilk olup bizans imparatoru kantakuzenos’un kızı ile yapmış olduğu izdivac ise ayrı bir yere sahiptir. bu evliliğin daha iyi anlaşılabilmesi için tarihi olaylar sürecini takip etmekte fayda vardır.

ııı. andronikos [1297 – 1341]’un eşi imparatoriçe anna de savoie ile çocukların vasî ve nâibliğini ölen imparator’un başkomutanı ve en yakın arkadaşı olarak kantakuzenos üstlendi ve sınırlardaki karışıklıkları önlemek için 1341 yılında istanbul’dan ayrıldı. imparatoriçe ve ortodoks patriği kalekas’ın başını çektiği bir grup kantakuzenos’a karşı çıkıp vasî ve nâibliğini reddettiler. patrik kalekas, ııı. andronikos’un dokuz yaşındaki oğlu ioannes palaiologos’u imparator, kendisini de nâib ilan etti. kantakuzenos da gelişen olaylar karşısında ekim 1341 tarihinde dimetoka’da nâibliğini ilan etti. böylelikle biri dimetoka’da diğeri de istanbul’da olmak üzere iki imparator ortaya çıktı. hatta ortodoks kilise’si kantakuzenos’u aforoz etti. bütün bu olaylar 1341 ile 1347 seneleri arasında sürecek olan bir iç savaşa yol açmıştır.

kantakuzenos’un istanbul’daki rakiplerine karşı en güçlü ittifak vasıtası kızı theodora’dır. orhan bey’le, kızı theodora’yı evlendirerek mühim bir güç kazanmayı düşünmüş ve bunda da muvaffak olmuştur (başkan, 2017).’

‘[aydınoğlu] umur nihayet hayatını kaybetti (1348). bu arada kantakuzenos osmanlı sultanı orhan’ın şahsında başka ve daha da kudretli bir müttefik bulmuştu (1346). sultana kızı teodara’yı zevce olarak vermekten çekinmedi(ostrogorsky, 1931).

(ostrogorsky, 1931)’in çevirmeni prof. fikret ışıltan’ın dip notu: ‘bu hususta pek hoş ve uzun bir hikaye anlatan [ağustos 1465 tarihli umur paşa destanı yani düsturname’nin yazarı] enveri (nşr. i. melikoff sayar, s. 106 vdd.)’ye göre kantakuzenos bu kızını daha önce umur’a teklif etmiş imiş.’


bir yunan halk resmine göre orhan bey ve imparator kantakuzenos’un kızı teodora’nın düğünü

‘evlilik hakkında dönemin iki önemli bizans kroniğinde kıymetli malumat mevcuttur. bunlardan ilki bizzat olayın başkahramanı kantakuzenos’un kaleme almış olduğu hatıraları, diğeri de döneme şahitlik edip eserini kaleme alan nikephoros gregoras’tır […] buna karşın her ne kadar söz konusu dönemde kaleme alınmasalar da o devre yakın osmanlı kaynakları evlilik hakkında sükût etmektedirler (başkan, 2017).’

kantakuzenos 21 mayıs 1346’da edirne’de imparatorluk tacını giydi. taçlandırmayı kudüs patriği uygulamıştı (ostrogorsky, 1931)

‘1346 yılının yaz mevsimi başlarında selymbria’da (silivri) imparator’un, eşinin ve diğer iki kızının da hazır bulunduğu görkemli düğün şenlikleri tertip edilmiştir. kantakuzenos eserinde düğün merasimi hakkında bilgi verir;

‘imparatoriçe ve kızları geceyi imparatorluk çadırında geçirirken; kantakouzenos ise ordusu ile geçirmiştir. kantakuzenos, şehir dışında inşa edilmek üzere ahşaptan bir prokypsis (tören platformu) yapılmasını emretmiştir. platform ipek ve altın kumaştan yapılmış perdelerle çevrelenmişti. bu perdeler, dizleri üstündeki haremağalarının taşıdığı aydınlatmalarla çevrili gelinin görünmesini engellemek için çekiliydi. davullar, flütler ve her türden müzik enstrümanları duyuluyordu. enstrümanlar sustuğunda, gelinin onuruna methiyeler düzülüyordu. ellerinde fenerlerle diz çökmüş bir şekilde görevliler gelinin etrafındaki yerlerini almışlardır. imparator ise tek başına atına binerken diğer herkes ayakta beklemiştir. orhan’ın süvarileri bile attan inmişlerdi.perdeler kaldırıldığında her yanı altın kaplamalı pamuk ile kaplı platform üzerinde gelin belirmiştir. çömeldikleri için görünmez halde olan harem ağaları tarafından tutulan meşaleler gelinin iki yanını sarmıştır. imparatorluk soyundan gelen geline uygun her şey yapıldıktan sonra imparator günlerce sürecek şölene tüm orduyu ve geri kalanları davet etmiştir. ertesi gün imparatoriçe, maria ve helena çadırda beklerken, theodora ise prokypsis’e çıkmıştır. seremoni sırasında yeni gelin ayağa kalkıp, iki yakın akrabasının onu desteklemesiyle basamaklardan inmiş ve platformdaki yerine gelmiştir. kantakouzenos türkler ve yunanlılar için günlerce süren bir ziyafet çekmiştir.’


bir yunan halk resmine göre orhan bey ve imparator kantakuzenos'un kızı teodora'nın düğünü
orhan bey ve imparator kantakuzenos’un kızı teodora’nın düğünü

orhan düğünde yer almamıştır. konu üzerine araştırması bulunan anthony bryer bu durumu; ‘theodora’nın evliliği ile alışılmadık olan şey şu idi ki, düğün türk tarafında değil bizans tarafında gerçekleşti dolayısıyla nymphostoloi, yani gelinin eşlikçileri çağrılmamıştı’ cümleleriyle ifade etmektedir.

bu izdivactan ciddi anlamda kârlı çıkan hiç şüphesiz kantakuzenos olmuştur. a. bryer’in ifadesiyle; ‘orhan’ın askeri desteği bu düğünde başlık parası yerine geçmiştir’. kantakuzenos […] orhan’ın göndermiş olduğu birliklerle [5.000 asker] 2 şubat 1347’de istanbul önüne gelmiş burada halkın ve istanbul’un teslim olması için bir konuşma yapmış ancak şehrin teslim olmaması üzerine savaşarak şehre girmiştir. 8 şubat 1347’de de kantakuzenos ile taraflar arasında bir anlaşma imzalanmıştır. buna göre kantakuzenos ile on beş yaşında olan genç ioannes palaiologos on sene ortak imparator olarak hüküm süreceklerdir (başkan, 2017).’


orhan bey 1324 - 1362
bitinya satrabı (doğu marmara emiri) orhan bey bizans prensesi theodara ile evlendiğinde 65 yaşında idi

‘bir yıl sonra orhan gazi ile bizans prensesi arasındaki evlilik, avrupa yakasında [üsküdar’da] büyük törenle kutlanmıştır. karşı tarafta, üsküdar’da otağ kuran orhan gazi, 30 teknelik türk donanması ile bir refakat birliğini avrupa’ya, eşini almaya göndermiştir (kantarcı, 2015).’

kaynakça:

başkan, y. (2017). orhan bey’in bizans imparatoru kantakuzeneos’un kızı theodora ile evliliği. 01 18, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/31842/349801 adresinden alındı

gyula, m. (1942-43). türk tarihinin bizans kaynakları. (h. n. orkun, Dü.) 01 12, 2018 tarihinde http://www.genelturktarihi.net/turk-tarihinin-bizans-kaynaklari-huseyin-namik-orkun adresinden alındı

kantarcı, ş. (2015). xıv-xv. yüzyıllarda devletlerarası ilişkilerde bir diplomasi aracı olarak “kadın”: osmanlı-bizans örneği. 01 18, 2018 tarihinde http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/KANTARCI-%C5%9Eenol-XIV-XV.-Y%C3%9CZYILLARDA-DEVLETLERARASI-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LERDE-B%C4%B0R-D%C4%B0PLOMAS%C4%B0-ARACI-OLARAK-%E2%80%9CKADIN%E2%80%9D-OSMANLI-B%C4%B0ZANS-%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0.pdf adresinden alındı

ostrogorsky, g. (1931). bizans devleti tarihi. (f. ışıltan, Dü.) 01 18, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=50822&highlight=ostrogorsky adresinden alındı

tezcan, b. (2010). the second ottoman empire. 01 10, 2018 tarihinde https://books.google.com.tr/books?id=s4Ur_agZi2oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=hyrkanos+ottoman+empire&source=bl&ots=bExUhNduZ4&sig=O3-FrKnNTtmK-wn8XjK-30h7pTA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiWgorA3qjYAhUBQZoKHZb9DkcQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false adresinden alındı

uluçay, m. ç. (1980). padişahların kadınları ve kızları. 01 18, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/Padishahlarin+Qadinlari+Ve+Qizlari-M.Chaghatay+Uluchay-1992-313s adresinden alındı

kısa tarih (12) osmanlı ve mülkleştirici (kolonizatör) bektaşiler!

osmanlı’nın mülkleştirici (kolonizatör) bektaşileri!

‘mevzuubahis etmek istediğimiz mes’ele; hâlî ve tenha yerlerde, boş topraklar üzerinde bu orta asyalı muhacirler tarafından kurulan bir nevi türk manastırları, (couvent ermitage)i olan zaviyelerle, yeni bir memlekete gelip yerleşen kolonizatör [bektaşiler, yani] türk dervişleridir (barkan, 1942).’

‘türkler anadolu’ya, alp arslan’ın, romen diyojen’e karşı malazgirt’teki zaferinden sonra sızmaya başladılar[…] hıristiyan çoğunluklu bir ülkede bir azınlık olan türk öğenin sızışı, giderek kalabalıklaşmaya başladı. yayılmacılar, yavaş yavaş dillerini ve türklüklerini de yaymaya giriştiler. fakat bizans imparatorluğu’nu oluşturan çok uluslu etnik öğe, türk öğe ile birleşti ve bütünleşti.

bektaşilik bir inançlar karışımı (syncretisme) ve bir bilinç birikimi (gnose, irfan) olagelmiştir. her zaman, yerel inançları, kendinde eritmiştir: doğu anadolu’da acem ve kürt öğelerle karışırken, balkanlarda hıristiyan düşünceleri özümsemiştir.

osmanlı imparatorluğu’nun genişleme döneminin kahramanlık günlerinde[…] yeni fethedilen topraklara yerleşen ve bu yerler kendilerine verilmiş bulunan[…] derviş topluluklarına rastlıyoruz. bu topraklar ise çoğu kez işgalcilerden kaçan hıristiyanlardan kalmaydı[…] bu dervişler, dağ geçitleri ya da haberleşme yolları gibi önemli noktalara görevli olarak yerleşmekteydiler[…] eğer köy hıristiyan topraklan içinde ise, burası bir mülkleştirme (colonisation) ve islamı yayma merkezi oluyordu (melikoff, 1998).’


irene melikoff - efsaneden gerçeğe hacı bektaş
irene melikoff – efsaneden gerçeğe hacı bektaş

‘xvı. yüzyılın ikinci yarısına kadar “585 numaralı hüdavendigar sancağı evkaf defteri” ve barkan ile ayverdi’nin hazırladığı “hüdavendigar livası tahrir defterleriı” adlı eserden faydalanılarak yapılan araştırmada 34 adet abdal zümresine ait olduğu belirlenen vakıf kurucu ve mürtezikasına [rızıklananlara] rastlanılmıştır. tesbit edilen bu sayının diğer sancaklar ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

hüdavendigar ve sultanönü sancağı’nda abdal zümresine ait olmak üzere kurulmuş olan 70 kadar vakfın kurulduğu görülmektedir. görülüyor ki, batı anadolu ve balkanlarla ilgili tahrir defterlerinde tesbit edilen 200’ü biraz aşkın sayıdaki abdal zümresine ait vakıfların 1/3’i sultanönü ve hüdavendigar sancağı’nda kurulmuştur. bu da osmanlı devleti’nin kurulma aşamasında abdalân-ı rum [anadolu dervişleri] ile oldukça yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir (turgut, xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum, 2011).’


hüdavendigar sancak haritası
hüdavendigar sancağı, balıkesir, adapazarı, marmara sahilleri ve ege’ye kadar ulaşmakta ve söğüd, gölpazarı, yarhisar ve ermenipazarı’ndan başka beypazarı (nallukarahisar nefsini de içinde barındırır), kite, yenişehir, domaniç, inegöl, akhisar, geyve, seferihisar, atranos, kepsud, mihaliçcık, yenice-i taraklı, göynük, akyazı, edincik, kızılcatuzla, gönen, mihalıç, bergama, tarhala ve fesleke nahiyelerinden teşekkül etmektedir.

‘oruc tarihinin bir bölümünde… alaeddin paşa, kardeşine [orhan bey’e] yeni kurulan orduyu hacı bektaş’ ın koruması altına almasını ve has askerine (bektaşi’lerin) beyaz serpuşunu giydirerek kırmızıyı öbürlerine bırakmasını öğütleyince, sultan, amasya’ya, hacı bektaş horasani‘den izin almak üzere adamlar gönderir. hacı bektaş da ona icazet (izin beratı) ve ak börk (beyaz serpuş) yollar. 

bu bölüm… hacı bektaş’ın niçin yeniçerilerin piri olduğunu açıklamaktadır. 

niçin bu asker ocağına, öbürleri değil de bektaşiler’in tarikati bağlandı? bu, belki de onun -daha sonra devşirme olacak olan- savaş tutsaklığından, yani hıristiyan bir çevreden gelen genç askere göz kulak olmak ve yetiştirmekle görevlendirilmiş mülkleştirici bir derviş tarikati olmasından dolayı idi.

şu, kabul edilebilir bir açıklama olmalıdır: bektaşiler, türkmen kökenli bir halk tarikati ve kendilerini kollayan merkez güce bağlı öğeler olarak, yabancı öğeleri ve hıristiyanları türkleştirmek, onları islamlaştırmakla yükümlü olacaklardı. fakat kılıç iki yanlı işledi. çünkü bektaşiler yeni gelenleri eritmeyi başardılarsa da, en azından yakınlaşmaya çağırdıkları bu hıristiyan çevrelerin etkileriyle de karşı karşıya kaldılar.

xv. yüzyılın başında cemaat-dışılığa yenilen bektaşiler, artık istenmez olurlar.

ı. selim’in hükümdarlığından başlayarak, sultanların tekkeye bağışlan kesilecek, hatta ı. selim, ancak 958/1551 yılında yeniden açılmak üzere tekke’yi kapattıracaktır. resmi belgelerde, “bektaşi” sözcüğü rafizi (heretique, batıni, dinden ayrılmış) sözcüğü ile anlamdaş olmuştur.

zaten karmaşık olan bu inanç-karışımına, yörelere göre değişen yerel etkiler de katılmıştır. balkan bölgelerinde, hıristiyan ortodoks öğeler yer almaktadır: çoğu kez, “hızır” adı verilerek benimsenen ve özümsenen yerel velilere saygı; birbirinin yerini alan kutsamaların uygulandığı dinsel makamlar; hem hıristiyan hem bektaşi topluluklarca ziyaret edilmekte olan mezarlar.

öbür yandan bektaşi edebiyatının özelliklerinden biri, dinlere karşı hoşgörü düşüncesidir; yalnız sünnilik küçümsenir: hıristiyanlığa bir düşmanlık söz konusu değildir. sık sık çarmıha gerili isa’ya gönderme yapılır (melikoff, 1998).’

irene melikoff
irene melikoff

kaynakça:

barkan, ö. l. (1942). istila devirlerinin kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler. 01 06, 2018 tarihinde http://www.dervisan.com/yazi2/kolonizator.html adresinden alındı

melikoff, i. (1998). efsaneden gerçeğe hacı bektaş. (t. alptekin, Dü.) 01 08, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/Efsaneden+Ger%C3%A7e%C4%9Fe-Hac%C4%B1+Bekta%C5%9Fi-Irene+Melikoff  adresinden alındı

turgut, v. (2011, güz). xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum. 01 08, 2018 tarihinde http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/turgut_vedat.pdf  adresinden alındı

kısa tarih (8) türklerin sentez dini alevilik

türklerin sentez dini alevilik

‘osmanlılar başta sünni değildi ve daha sonra alevilik adını alacak heterodoks [farklı] bir islam’ın izleyicisiydiler.

osmanlıların sonradan oluşturdukları söylenceye bakılırsa, kendileri kafirlerle savaşmak üzere konya’daki selçuklu türk sultanı tarafından özellikle söğüt bölgesine gönderilmiş gazilerdi (islam’ın askeri kumandanları) […] ama kendi dindaşlarıyla savaşırken de gazi adını alabilirler miydi?

osman ve halefi orhan beyler, öncelikli kaygıları din için savaşmak olmamakla birlikte, devletlerini kurma yolunda, göçebe türkmen gazilerinden olduğu kadar, merkezi otoritenin çökmesinin kurbanı olan kentlilere yardım eden ahi hayır derneklerinden de yararlanmışlardı.

[…] hatta hristiyanların hizmetinde çalışacak paralı asker bölüklerini istanbul’a gönderdiler.

[…] bizans yönetici sınıfının üyelerinin [osmanlı’ya katılan] bir bölümü hıristiyan kalmakla birlikte, diğerleri müslümanlığa geçtiler[…] 15. yüzyılda yunanistan’ın fethini başlatan kişi [evrenos], anadolu’lu bir yunan beyiydi.

anadolu’daki müslüman beyliklere olduğu kadar hıristiyan bizans imparatorluğu’na karşı da benzer taktiğin kullanılması, dinsel çevrelerin arzuladıkları cihadın, osman ve orhan bey’lerin tarihe gazi sıfatıyla geçmiş olmalarına karşın, osmanlı politikasının 14. yüzyılın başlangıcında bile temelini oluşturmadığını kanıtlamaktadır.

[fetret devri 1403-13 ardından] imparator II. manuel palaiologos ve ortodoks hıristiyan osmanlılar, [yıldırım beyazıt’ın] beş oğulundan biri olan I. mehmet [çelebi]’ye yardım ederek, rakiplerini yenip, dağılmış osmanlı birliğini yeniden oluşturmasını sağlamışlardı.


osmanlı imparatorluğu = türk-yunan imparatorluğu
osmanlı imparatorluğu = türk-yunan imparatorluğu

oğuz türkleri 9. yüzyıldan 10. yüzyıla dek süren göç sırasında batıya doğru hareket ederek […] samanilerin iran hanedanı tarafından yönetilen transoxian [mâverâünnehir(sri derya ve amu derya ırmaklarının arasına) yerleşeceklerdiburada da islam’ın etkisi altına gireceklerdi. ama hangi islam sözkonusuydu? şaman dinine mensup oğuz türklerinin hiçbir şekilde sünni arap halklarıyla değil, önce şii iranlılarla, sonra da ortodoks hıristiyan yunanlılarla ilişkiye geçmiş olduklarını unutmayalım.

bu ilişkiden, karşılanan üç dinin; şamanlık, şiilik ve ortodoks hıristiyanlığın sentezi olan ve alevilik adı verilen saf türk bir din ortaya çıkmıştı[…] bölgenin büyük imparatorluklarındaki ‘uygar’ dillerin osmanlılar üzerinde uyguladığı ağır baskılara rağmen türk dilinin ayakta kalması gibi, türk dini de yüzyıllar boyunca hedefi olduğu korkunç zulümlere rağmen günümüze dek gelebilmiştir. 

ama [büyük selçuklu] tuğrul bey, [şii büveyhilere karşı] politik çıkarları nedeniyle sünniliği savunmaya karar verecekti. bu dönemden başlayarak alevilik halk arasındaki etkinliğini korurken, sünnilik de –sonradan osmanlı olacak selçuklulardan itibaren- türklerin politik dini olacaktı (kitsikis, 1985).’

kaynak:

kitsikis, d. (1985). türk yunan imparatorluğu. 01 05, 2018 tarihinde https://issuu.com/eyey/docs/dimitri_kitsikis_-_t__rk_yunan___mp  adresinden alındı

kısa tarih (7) türk ve roma’lı (rum)’un karışık hali!

türk ve rum’un karışık hali!

moğollar ve ardıllarına tabi osmanlı beyliği ve küçük devlet bizans’ın tarihi ayrılmaz bir bütündür. türk ve rum bu kadar karışık ve bütünleşik iken, istanbul’un zaptından biraz sonra, 1481’den itibaren bizans’a müslüman ve 3. roma imparatorluğu demek gerekir.


bir elmanın iki yarısı
bir elmanın iki yarısı

genellikle bizans tarihi ile ortaçağ türk tarihini bir uygarlığın diğer uygarlığın yerini radikal ve şiddetli tarzda alması olarak tahayyül ederiz… ancak dört yüz yıl devam eden bu derin bizans-türk ilişkileri aynı zamanda ilerlemelerinin doruğundaki türk sultanlıkları ve emirlikleri… ile yaşlı roma-bizans imparatorluğu arasında aktif ve barışçıl politik ve kültürel alışverişe de sahne olmuştur.

konya sarayına veya bursa’daki ilk osmanlı sultanlarının yanına sığınıp buralarda önemli rol oynayan bizanslılar olduğu gibi, bizans başkentinde idareci sınıf arasında, imparatorun çevresine yüksek rütbeli asker, bürokrat olarak veya imparator ailesinden kişilerle evlenerek girmiş türkler, sürgünde türk prensler veya konstantinopolis [istanbul]’un göbeğinde bulunan, camisi olan türk müslüman mahallesine yerleşmiş tüccarları bulmak mümkündü…

[11.-12. yüzyılda bizans] imparatorları, bizans saflarına katılan, hala göçebe basitliğini koruyan… [sadık, paralı-] türk komutanlarının gözlerini [megas primmikerios (baş katip), megas proedros (çelebi), hyperperilampros (çok nurlu), megas domestikos (baş kumandan), mrysaites (emir), melikes (melik), ceasar (vezir), sevastokrator (ikinci hükümdar) vb.] rütbeler ve yüksek görevlerle kamaştırmaktan çekinmiyorlardı.

meşhur aynaroz manastırı (athos) kutlumussi’yi kuran ve süleyman bin kutalmış’un ailesinden gelen prens ve alp arslan’ın kayın biraderi, müslüman kaynaklar tarafından erisgen bin yusuf yabgu bin selçuk olarak adlandırılan erisgen/hrisoskulos… çift kimlikli, tarihsel koşullar ve çıkarlarına göre hareket eden şu veya bu kurnaz politikacıya iyi bir örnektir… 1070’de başkaldırdığı sultanın öfkesinden küçük asya’ya kaçmış… bizans saflarına geçmişti.

1097 yılında iznik kuşatması esnasında haçlılara esir düşen aksuh… baş kumandanlardan kutalmış oğlu süleyman’ın oğluydu.

türk ileri gelenlerinin ‘bizanslılaşmalarının’ sınırları:. iyi asimile olmuş türkler dahi kökleri ile bağlarını iyi koruyorlardı… [aksuh’un oğlu] kilikya [çukurova] valisi alexios oldukça bizanslaşmış olmasına rağmen, eski soydaşları ile ilişkilerine devam ediyor ve onların kültürüne hayranlık duyuyordu.

bizanslaşmış türkler dillerini de unutmayabiliyorlardı… saray seramonilerinde ilk sırayı alan vardarlı türk saray askerleri 14. yüzyılda imparatoru türkçe selamlıyorlardı.

12. yüzyılda komnenosların karşı atağı ile kalıcı olarak bizans bölgesi haline gelen yerlerde dahi türk varlığı geri dönülemez biçimde kendini gösterdi… bir bizans kaynağına göre çankırı/gangra’daki türkler… gönüllü kulluğu tercih ettiler ve roma ordusuna değerli insan gücü sağladılar… hükümet türkmenlerin imparatorluğa yerleşmeleri için roma topraklarında tımar (pronoiai) verdi.

11. ve 12. yüzyılda özellikle sınır bölgelerinde çift dillilik görülmekteydi… bu kişilerin sayısı zaman ilerledikçe çoğaldı. 14. yüzyılda türklerle kaçınılmaz sıkı ilişkileri olan halk dışında, bir kesim saray ve taşra ileri gelenleri, imparator kantakuzenos da dahil olmak üzere, iyi derecede türkçe konuşuyordu.

kanunların yerleşmiş olmadığı sınır bölgelerinde, farklı kökenlerden gelen halklar arasındaki uyuşma için hukuki bir bağlılık, uzaktaki ve çok sıklıkla değişen bir merkezi otoriteye bağlılıktan üstün gelmekteydi… hıristiyan köylüler ve göçebe türkler zor bir başlangıçtan sonra birbirleriyle ihtilafa girmeden birlikte yaşamaya başlamışlardı… ‘türklerle uzun süredir karışmış olan’ diyor vakanüvis kinnamos, ‘onların adetlerini benimsediler’ ancak dinlerini değil  (balivet, 2007).’

din konusu tam da böyle değil, bir yanlışlama yapacağım…

kaynak:

balivet, m. (2007, 04 25). konstantinoplis’te türkler (11.-15. yüzyıllar). 01 04, 2018 tarihinde http://books.openedition.org/ifeagd/1706  adresinden alındı