kısa tarih (15) osmanlı mı?? bizans’ın paralı askeri mi??

osmanlı bizans’ın paralı askeri mi?

katalan paralı askerler birliği, bizans’ın talebi üzerine  osman bey‘in bapheon (koyunhisar) muharebesinden on dört ay sonra, 1303 eylül’ünde istanbul’a geldi, üç binden fazla ceneviz’li askeri edirnekapı’da öldürdü ve ve bitinya (doğu marmara)‘ya değil wittek’e göre osmanlı’nın hasımı olan germiyanlı beyliği ve onun tabileri üzerine yürüdü. osmanlı kuvvetleri imralı adasını 1304’te idris-i bitlisi’ye göre sulhen almıştı. hammer’e göre imralı adası’nın alınmasından bir kaç gün önce 30 gemilik türk kuvveti sakız adasını tahrip etmişti. katalan tarihçi muntaner, amirali ve adamlarını sakız’da kışlattığını yazar (kasım 1303 ila nisan 1304). sonuç olarak 30 türk gemisinin aynı zamanda katalan daha doğrusu bizans gemisi olduğu ortaya çıkar. ve osmanlı bizans’ın paralı askeri mi sorusunun yanıtı belli olur.


idris-i bitlisi - imralı adası
aykut alb’in oğlu kara ali galius [kalolimnos, besbicus, imralı, emir ali] adasını sulh ile küffardan aldı (idris-i bitlisi, 1506)

georgios pachymeris (georgius pachymeres) 1241-1310 yılları arasında yaşamış nikea (günümüzde iznik) doğumlu romaio (rum) bir tarihçidir[…] pachymeris’in muharebeyi anlattığı orijinal rumca metinleri buldum.

fransızca ve ingilizce çevirilerini inceledim ve bunlardan alıntı yapmış günümüz tarihçilerinin kitaplarını okudum. her sefer karşıma değişik yorum ve ilaveler çıktı.

örneğin pachymeres bizanslı, osmanlı, türkler adını hiç kullanmamış ama, pachymeres’ten alıntı yapan ingilizce ve fransızca kitaplarda genellikle bu tanımlamalar varmış gibi yazılmış.

marc c. bartisus[…] bapheus [koyunhisar] hakkında şunları yazmış:

mouzalon’un ordusu, içlerinde alanların da bulunduğu, yaklaşık 2.000 kişiden oluşuyordu. yaklaşık 5.000 süvariden oluşan göçebe aşiretlerin birlikleri izmit ile iznik arasında ortaya çıktı ve bapheus [koyunhisar] düzlüğünde yapılan muharebede mouzalon yenildi (akyol, 2012).

bizanslılar’ın koyunhisarı’nda ilk bozgunlarından altı sene sonra(707/1307) [(idris-i bitlisi, 1506) 1307 tarihini verir ancak (inalcık, 2003) bunu daha erken dönem kaynağı aşıkpaşazade’ye göre 1303 olarak düzeltir] adrenos (atranus), madenos, kete ve kestel hisarları kumandanları bursa hakiminden aldıkları emir üzerine, kuvvetlerini toplayıp osman ile muharebeye tutuşurlar [dimbos, dinboz veya dinanoz muharebesi (inalcık, 2003)]. bu cenkte kestel kumandanı hayatını tamamladı; kete kumandanı da uluabad (lopadiun)’a güçlükle kaçabildi[…] kete (pahimeres’in katukeya’sı) arazisine tabi kalo lini adası (besbikus, yahut galius) [imralı veya emir ali] –ki mudanya körfezinin karşısında bulunur- ertesi sene [1304],osman’ın emriyle aygud alp’in oğlu kara ali marifetiyle ele geçirildi.


inalcık - dinboz savaşı
1302 koyunhisar muharebesinden bir yıl sonra, 1303’te dinboz muharebesi olur (inalcık, 2003). ertesi yıl, 1304’te imralı adası sulh ile alınır. ondan bir kaç gün önce, yine 1304’te sakız adası tahrip edilir (von hammer-purgstall, 1836).

besbikus [imralı]’nın ele geçirilmesinden birkaç gün önce [1304], türklerin ilk deniz haydutluğu olmak üzere[…] hius (sakız)’ın tahribi vukua geldi. türkler adaya otuz gemi ile yanaştılar; ellerinde kılıç ve ateş, adayı dolaştılar. kendilerini kaleye atan küçük bir azınlıktan başka ahali öldürüldü. bir takımı da  firarla kurtulmak için için zevcelerini, çocuklarını, mallarını alarak kırk gemiden mürekkep bir donanmaya çıktılarsa da, fırtınaya tutulup skiros [iskiri] adası yakınlarında telef oldular (von hammer-purgstall, 1836).’


hammer - sakız'ın tahribi
1302 koyunhisar muharebesinden bir yıl sonra, 1303’te dinboz muharebesi olur (inalcık, 2003). ertesi yıl, 1304’te imralı adası sulh ile alınır. ondan bir kaç gün önce, yine 1304’te sakız adası tahrip edilir (von hammer-purgstall, 1836).

‘osmanlılar, bizans imparatorluğu’nun doğu topraklarını fethetmek için uygun konumlanmışlardı. ancak durum daha karmaşıktı ve kuzey batı anadolu uç tarihini haç (bizans) ve hilal (işgalci muhammedi türkler) arasında bir çatışma olarak görmek hata olur. bizans politikasındaki değişiklik, müttefik ve paralı asker ihtiyacı duyduğu için, batı anadolu’daki türk beyliklerine yeni fırsatlar sundu. türk emirlikleri içinde belki de en önemsizi olan ve bu nedenle 1300’lerdeki bizans sultasını en az tehdit eden osmanlılar, bu iş için mükemmel adaylar olarak görünüyordu  (agoston & masters, 2009).’

‘…katalanlardan 6.500 kişi [(muntaner, 1325-28) 2.500 süvari, 5.000 piyade] , 1303 yılı sonunda [(muntaner, 1325-28) 12si geçici sicilya ve 8i kendisinin 20 gemi ile] istanbul’a geldi…[bizans imparatoru] andronikos…dört aylık ücreti peşin ödedi ve reisleri roger de flor’a yeğeni maria asen’i zevce olarak verdiği gibi ona bir de megas dux ünvanını taktı ve bu ünvanı sonradan sezar rütbesine çıkardı (baştav, 1989).’

‘büyük dük [grand duke, megas dux], imparatorluğun bütün askerleri ve amirali üstündeki sultası ile prens ve lord ile aynı anlama gelen bir ünvandır; rum ili’nin bütün adaları ve sahilleri ona tabidir.

büyük dük, türkler’den habersiz anadolu’ya geçti, erdek körfezine çıktı [1303 eylül ila ekim], onlara saldırarak fethettikleri toprakları esaretten kurtardı ve erdek’te kışladı. 

büyük dük, amirale tüm kadırga ve denizcileriyle beraber, dünyanın başka hiçbir yerinde yapılmayan sakızın üretildiği çok verimli chios (sakız) adasına gitmelerini ve orada kışlamalarını emretti. ve amirali orada kışlattı [1303 kasım ila 1304 nisan], çünkü türkler 3 direkli yelkenliler ile bu adaları yağmalıyorlardı. böylece bütün bu bölgeyi korumaya aldılar ve adaları ziyaret ettiler. birbirlerini teselli ederek ve oyalayarak bütün kışı mutlu geçirdiler [1304 başı] (muntaner, 1325-28).’


katalan kronikleri - muntaner 1325 - 1328
büyük dük, amirale tüm kadırga ve denizcileriyle beraber, dünyanın başka hiçbir yerinde yapılmayan sakızın üretildiği çok verimli chios (sakız) adasına gitmelerini ve orada kışlamalarını emretti. ve amirali orada kışlattı [1303 kasım ila 1304 nisan], çünkü türkler 3 direkli yelkenliler ile bu adaları yağmalıyorlardı. böylece bütün bu bölgeyi korumaya aldılar ve adaları ziyaret ettiler. birbirlerini teselli ederek ve oyalayarak bütün kışı mutlu geçirdiler [1304 başı] (muntaner, 1325-28)

görünen o ki, bizans payitahtı constantinople (istanbul)’un talimatı altındaki osmanlılar, 1302 bapheus (koyunhisar), 1303 dinboz (erdoğan) muharebeleri [?] ve 1304 galius (imralı) sulhü ile bizans iç çekişmesine müdahil; ve 1304 chios (sakız) adası tahribatıyla anadolu’daki türkler, özellikle germiyanlılar ile mücadele eden katalan paralı askerlere yardımcı kuvvet olmuşlardı. katalanlar’ın bitinya (doğu marmara)’ya niçin uğramadıkları artık açıktır.

not: muntaner, r. (1325-28) alıntılarının çevirisi bana ait.

kaynakça:

agoston, g., & masters, b. (2009). encyclopedia of the ottoman empire. 12 31, 2017 tarihinde http://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Agoston%20and%20Masters,%20Enc%20of%20Ott%20Empire.PDF  adresinden alındı

akyol, a. (2012, 07 17). yalova muharebesi. 01 09, 2018 tarihinde http://www.yalovamiz.com/makale/yalova-muharebesi-3369/  adresinden alındı

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

idris-i bitlisi. (1506). heşt bihişt (sekiz cennet). (m. karataş, s. kaya, & y. baş, Dü) 01 09, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=52539&highlight=he%FEt  adresinden alındı

inalcık, h. (2003). the struggle between osman gazi and byzantines for nicea. 01 09, 2018 tarihinde http://www.inalcik.com/images/pdfs/18732736THESTRUGGLEBETWEENOSMANGAZiANDBYZANTiNES.pdf  adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, Dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

von hammer-purgstall, j. (1836). büyük osmanlı tarihi. 01 04, 2018 tarihinde https://hacikaanonaran1.files.wordpress.com/2014/12/cilt1.pdf  adresinden alındı

kısa tarih (7) türk ve roma’lı (rum)’un karışık hali!

türk ve rum’un karışık hali!

moğollar ve ardıllarına tabi osmanlı beyliği ve küçük devlet bizans’ın tarihi ayrılmaz bir bütündür. türk ve rum bu kadar karışık ve bütünleşik iken, istanbul’un zaptından biraz sonra, 1481’den itibaren bizans’a müslüman ve 3. roma imparatorluğu demek gerekir.


bir elmanın iki yarısı
bir elmanın iki yarısı

genellikle bizans tarihi ile ortaçağ türk tarihini bir uygarlığın diğer uygarlığın yerini radikal ve şiddetli tarzda alması olarak tahayyül ederiz… ancak dört yüz yıl devam eden bu derin bizans-türk ilişkileri aynı zamanda ilerlemelerinin doruğundaki türk sultanlıkları ve emirlikleri… ile yaşlı roma-bizans imparatorluğu arasında aktif ve barışçıl politik ve kültürel alışverişe de sahne olmuştur.

konya sarayına veya bursa’daki ilk osmanlı sultanlarının yanına sığınıp buralarda önemli rol oynayan bizanslılar olduğu gibi, bizans başkentinde idareci sınıf arasında, imparatorun çevresine yüksek rütbeli asker, bürokrat olarak veya imparator ailesinden kişilerle evlenerek girmiş türkler, sürgünde türk prensler veya konstantinopolis [istanbul]’un göbeğinde bulunan, camisi olan türk müslüman mahallesine yerleşmiş tüccarları bulmak mümkündü…

[11.-12. yüzyılda bizans] imparatorları, bizans saflarına katılan, hala göçebe basitliğini koruyan… [sadık, paralı-] türk komutanlarının gözlerini [megas primmikerios (baş katip), megas proedros (çelebi), hyperperilampros (çok nurlu), megas domestikos (baş kumandan), mrysaites (emir), melikes (melik), ceasar (vezir), sevastokrator (ikinci hükümdar) vb.] rütbeler ve yüksek görevlerle kamaştırmaktan çekinmiyorlardı.

meşhur aynaroz manastırı (athos) kutlumussi’yi kuran ve süleyman bin kutalmış’un ailesinden gelen prens ve alp arslan’ın kayın biraderi, müslüman kaynaklar tarafından erisgen bin yusuf yabgu bin selçuk olarak adlandırılan erisgen/hrisoskulos… çift kimlikli, tarihsel koşullar ve çıkarlarına göre hareket eden şu veya bu kurnaz politikacıya iyi bir örnektir… 1070’de başkaldırdığı sultanın öfkesinden küçük asya’ya kaçmış… bizans saflarına geçmişti.

1097 yılında iznik kuşatması esnasında haçlılara esir düşen aksuh… baş kumandanlardan kutalmış oğlu süleyman’ın oğluydu.

türk ileri gelenlerinin ‘bizanslılaşmalarının’ sınırları:. iyi asimile olmuş türkler dahi kökleri ile bağlarını iyi koruyorlardı… [aksuh’un oğlu] kilikya [çukurova] valisi alexios oldukça bizanslaşmış olmasına rağmen, eski soydaşları ile ilişkilerine devam ediyor ve onların kültürüne hayranlık duyuyordu.

bizanslaşmış türkler dillerini de unutmayabiliyorlardı… saray seramonilerinde ilk sırayı alan vardarlı türk saray askerleri 14. yüzyılda imparatoru türkçe selamlıyorlardı.

12. yüzyılda komnenosların karşı atağı ile kalıcı olarak bizans bölgesi haline gelen yerlerde dahi türk varlığı geri dönülemez biçimde kendini gösterdi… bir bizans kaynağına göre çankırı/gangra’daki türkler… gönüllü kulluğu tercih ettiler ve roma ordusuna değerli insan gücü sağladılar… hükümet türkmenlerin imparatorluğa yerleşmeleri için roma topraklarında tımar (pronoiai) verdi.

11. ve 12. yüzyılda özellikle sınır bölgelerinde çift dillilik görülmekteydi… bu kişilerin sayısı zaman ilerledikçe çoğaldı. 14. yüzyılda türklerle kaçınılmaz sıkı ilişkileri olan halk dışında, bir kesim saray ve taşra ileri gelenleri, imparator kantakuzenos da dahil olmak üzere, iyi derecede türkçe konuşuyordu.

kanunların yerleşmiş olmadığı sınır bölgelerinde, farklı kökenlerden gelen halklar arasındaki uyuşma için hukuki bir bağlılık, uzaktaki ve çok sıklıkla değişen bir merkezi otoriteye bağlılıktan üstün gelmekteydi… hıristiyan köylüler ve göçebe türkler zor bir başlangıçtan sonra birbirleriyle ihtilafa girmeden birlikte yaşamaya başlamışlardı… ‘türklerle uzun süredir karışmış olan’ diyor vakanüvis kinnamos, ‘onların adetlerini benimsediler’ ancak dinlerini değil  (balivet, 2007).’

din konusu tam da böyle değil, bir yanlışlama yapacağım…

kaynak:

balivet, m. (2007, 04 25). konstantinoplis’te türkler (11.-15. yüzyıllar). 01 04, 2018 tarihinde http://books.openedition.org/ifeagd/1706  adresinden alındı

yakın doğu türklerinin kısa tarihi (4) bizans’ı haraca bağlayan germiyanlı beyliği

bizans’ı ve orhan beyi haraca bağlayan germiyanlı beyliği

germiyanlı’yı (1300 – 1429) anlamak için ki buna osmanlı’yı anlamak da denebilir, haraç ve cizye farkını bilmek şarttır. çünkü germiyanlı bizans’tan haraç almıştı ve bu orhan bey döneminde (1324 – 1362) devam etmişti. aşağıdaki örnek haraç – cizye farkını hakkıyla açıklıyor. haracı isevi devletler, cizye’yi ise tebası isevi olan muhammedi emirlikler öder.

‘[anadolu selçuklu] süleyman şah [büyük selçuklu] melikşah’a antakya’nın tamamen fethedildiğini (1084) ve melikşah adına hutbe okunup, sikke basıldığını haber veren bir elçi gönderdi[…] kendine emir ve melik adını vermedi[…] süleyman şah cevap ulaşıncaya kadar arap emiri ve halep meliki şerfüddevle[…] şam’ın tamamını ve diyar-ı arab’ı onun çevresini mukata’a [iltizama verilen ve geliri doğrudan hazineye giden toprak] ile elde ettim. antakya’nın haracı da ona dahildir. her sene yüz bin dinarın bana gönderilmesi gerekir dedi. süleyman şah da ona: antakya meliki kafir idi. haraç veriyordu. şehir islam ülkesi olunca cizye alınması gerekir dedi (aksaraylı, 1323)  (şeker, 1988).’


türk askerleri
türk askerleri

germiyanoğulları beyliği’nin kurucusu olan yakub bey’in, cimri isyanı’nda (1275 – 1279) şehzâde gıyaseddin siyavuş’u yakalayıp selçuklu sultanı’na teslim eden hüsameddin bin alişir ile aynı kişi olması mümkündür  (turgut, 2017).’

‘türklerin garbi [batı] anadolu’daki fütühatı başladığı zaman, artık bu germiyan beyliği teessüs etmişti bile[…] aydın beyliği’nin kurucusu germiyan beyliğinden gelen askeri bir reisti[…] garpta [batıda] teessüs eden beylikler [karasi, saruhan, aydın, menteşe, inanç] germiyan’a bağlı değildiler. germiyan beyliği reislerinin gazi ünvanını almaktan kaçınmaları şaşılacak bir hadise değildir. bu ünvanı komşu met’buları olan [kendisine uyan] garbi beyliklere bırakmışlardı. yalnız germiyan’ın şimal [kuzey] komşusu osman beyliği, germiyan’ın tesir ve himayesi altında değildi. hatta aksine olarak aralarında bir düşmanlık bile mevcuttu.  (wittek, 1938).’

‘philadelphia [alaşehir], roma ve constantinople [istanbul] kadar büyük 18 millik çemberi ile, asil ve dünyanın sayılı şehirlerindendir  (muntaner, 1325 – 1328).’

‘[germiyanlı 1inci] yakup bey[…] menderes nehri kenarındaki tripolis (buldan) ve angir (kiliseköy)’ü fethetmiş ve daha sonra 30.000 kişilik kuvvetiyle philadelphia (alaşehir)’i kuşatmıştır…[bizans’ın kiraladığı] katalanlar, önce angir’i geri aldılar ve alaşehir’i kuşatmış olan yakub bey komutasındaki germiyanoğulları üzerine hücum ettiler…yakub bey’in de yaralandığı alaşehir önlerinde yapılan iki savaşta da germiyan ordularını dağıttılar [1304]…katalanlar’ın çekilmesinden sonra alaşehir’in vergiye bağlandığı anlaşılmaktadır. el-ömeri, bizanslıların da yakub bey’e yılda 100.000 altın ve değerli hediyeler verdiğini belirtmektedir (turgut, 2017).’

‘osman ve orhan devrinde germiyan beyliği, ı. yâkub idaresinde (1300 [?]-1340) en güçlü dönemini yaşıyordu. osman’ın beyliği onun bizans topraklarında akınına engel olmaktaydı. el-mesâlik’e göre bizans, germiyan akınlarından korunmak için yâkub’a önemli miktarda haraç ödüyordu (100.000 dinar). bu rolü şimdi [bizans’ın damadı] osmanlı beyliği üzerine almıştı (inalcık, orhan).’

kaynakça:

aksaraylı, k. (1323). tezkire-i aksarayî. (m. öztürk, çev.) türk tarih kurumu ©2000.

inalcık, h. (tarih yok). orhan. 12 31, 2017 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330250.pdf adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

şeker, m. (1988, Haziran). müsameretul-ahbar’a göre anadolu selçuklu müesseselerine bir bakış. 12 31, 2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/285708  adresinden alındı

turgut, v. (2017). germiyanoğulları’nın menşei, vakıfları ve batı anadolu’nun türkleşmesi meselesi üzerine. 01 01, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/317221  adresinden alındı

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (t. yayınevi, Dü., & g. yalter, çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı

alman – türk imparatorluğu, 1876 – 1918!

1821 – 1829 mora’da isyan vardı. 1827’de fransa, ingiltere ve rusya navarin’de osmanlı donanmasını yaktı. 1832’de bağımsız yunanistan krallığı kuruldu. fransa 1830 – 1847’de cezayir’i işgal etti. kavalalı mehmet ali paşa 1835 – 1839’da ayaklandı ve mısır’ı aldı. 1878 (93-) rus harbi ile balkanlar ve 3 vilayet (kars – ardahan – batum) elden çıktı. ingiltere, osmanlı’ya destek çıktı, rusya’yı yeşilköy’de durdurdu ve kıbrıs’ı aldı. fransa 1881’de tunus’u işgal etti. ingiltere 1869’da açılan süveyş kanalı’nı 1882’de işgal etti.

tüm bunlar olurken osmanlı’nın tek çıpası vardı, prusya (almanya) !
1761 dostluk anlaşması, 1840’a kadar devam etti. 26 alman devleti 1871’de imparator bismarck’ın altında birleşti. bismarck osmanlı’ya anadolu’da bir ulus devlet kurmasını önerdi. 1876’da tahta çıkan 2inci abdülhamit almanya’ya büyük sevgi duyuyordu. 1885’te osmanlı, ordusunu almanlara teslim etti. çanakkale ve istanbul boğazlarını tahkim için almanya’ya 500 top ısmarladı. 1886’da 426 sahra 60 havan topu aldı, torpidobot siparişleri verdi. 1887’de 550 bin tüfek satın aldı. 1889-1897 arasında alman silah fabrikalarına toplamda 68,6 milyon marklık sipariş verdi.

1888’de 2inci wilhelm tahta çıktı. imparator’un weltpolitik’ine göre doğu’ya giden yol, balkan yarımadasından geçiyordu. almanya yalnızca doğu’ya uzanmamalı, dünyanın hakemi (arbiter mundi) olmalıydı. almanya, ingiltere’yi yalnızca kendi adalarında yenemeyeceğine göre osmanlı topraklarından vurmalıydı.

imparator 1889’da istanbul’a geldi, kudüs’te hacı oldu. kendisini 300 milyon müslümanın koruyucusu ilan etti. 1889’da %40 alman sermayeli osmanlı anadolu demiryolları kumpanyası kuruldu. bu şirket 10 yılda 1.000 km demiryolu döşedi. 1903’te 2.700 km-lik konya-bağdat demiryolu anlaşması yapıldı. 1906 yılına gelindiğinde almanya, 26 önemli malın osmanlı devletine ithalinde ingiltere’yi geride bırakmıştı. 1906’da yalnızca adana ilinde 2 milyon franklık tarım makinası sattı. 1914’e gelindiğinde 1.715 km-lik konya-bağdat hattının 887 km-si tamamlanmıştı. 1914’te almanlar, ingilizlerle yaptığı anlaşma ile ırak petrollerinden %25 işletme payı aldı.

kayser wilhelm'in filistin ziyaret, 1889. alman bayrağı osmanlı bayrağının üstünde
kayser wilhelm’in filistin ziyaret, 1889. alman bayrağı osmanlı bayrağının üstünde
kayser wilhelm gelibolu'da, 1917. soldan sağa esat paşa, kayser, enver paşa ve amiral johannes merten
kayser wilhelm gelibolu’da, 1917. soldan sağa esat paşa, kayser, enver paşa ve amiral johannes merten