kısa tarih (19) bitinya satrabı (d. marmara emiri) orhan bey ve bizans prensesi theodora’nın düğünü!

bitinya satrabı (doğu marmara emiri) orhan bey ile bizans devleti prensesi theodora’nın düğünü

osmanlı hanedanının ikincisi, ioannes kantakuzenos hatıratındaki ünvanıyla bitinya satrabı (doğu marmara) emiri orhan bey, biri tekfur diğer ikisi bizans imparatorunun kızı üç prenses ile evlenmiştir.

xıv üncü yüz yılın tarihi eserlerinin [iznik’li georgios pachymeres (1242 – 1310) ve karadeniz ereğli’li nikephoros gregoras’tan (1295 – 1360) sonra] en sonuncusunu da ioannes kantakuzenos yazmıştır. müellif [yazar] asil bir ailedendi. ikinci andronikos zamanında yüksek memuriyetlerde bulunmuş, üçüncü andronikos’un ölümünden sonra bizans tahtına çıkmış, bir çok mücadelelerden sonra 1347 de hükümet merkezine sahip olabilmişti. iyi bir askerdi. çok kısa bir müddet hükümdar olabilmiştir. muarızları [karşıtları] 1353 [?] de kendisini sıkıştırmağa başlayınca kızını osmanlı hükümdarı orhan beye vermiş, bunların yardımını temin etmişti. fakat düşmanları boş durmamışlar, nihayet 1355 te tahttan inerek [ısparta’da] bir manastıra çekilmiş, 1383 te ölmüştür. tarihi eseri 4 kitaptan ibaret olup 1320 den 1336 yılına kadarki vakaları havidir [olayları içerir]. fakat bazı zevat ta esere ilaveler yaparak kitabı 1362 yılı vakalarına kadar devam ettirmişlerdir. müellif verdiği malumatın doğru olmasına dikkat etmiş, eserini tamamile bitaraf olarak yazmıştır. kitap kumanların, tatarların tarihine dair mühim izahatı havi olduğu gibi osmanlıların balkanlarda oynadığı roller hakkında da değerli izahatla doludur (gyula, 1942-43).’


bizans imparatoru yannis kantakuzenos
bizans imparatoru yannis kantakuzenos (1347 – 1353)

(tezcan, 2010)’ın ioannes kantakuzenos’ın hatıratından yaptığı alıntıya göre ‘orhan bey 1328’te üstünlüğünü kabul ederek bizans imparatorunun ayağını öpmüştü.’ 

bahsi geçen imparator aynı zamanda orhan bey’in kayınbabası idi:


bizans ve osmanlı
bizans imparatoru ıı/ııı andronikos ve bitinya satrabı orhan bey

asporça hatun: bizans imparatoru ııı [ıı?] . andronikos‘un kızı ve orhan bey’in bizanslılardan evlendiği [yarhisar tekfuru’nun kızı holifira – nilüfer hatun’dan] sonra ikinci kadın olduğu söylenmektedir. orhan bey’in, asporça hatun’la hangi tarihte evlendiği belli değildir. bununla beraber, nilüfer hatun’dan sonra evlendiği söylenir. orhan bey’in asporça hatun’la evlenmesinden şehzade ibrahim doğmuştur. asporça hatun 1323 (723) yılında düzenlettiği vakfiyesinde, yaptırdığı binalar ve eserlere, oğlu ibrahim’i mütevelli tayin etmiştir (hüseyin hüsamettin, toem: tarih-i osmani encümeni mecmuası, sayı 17/94, sene 1926, s. 281-284). orhan bey’in kızı fatma hatun’un da anasıdır (bursa sicilleri: no: 231, s. 106). hangi tarihte öldüğü ve nerede yattığı bilinmemektedir (uluçay, 1980).’

orhan gazi’nin yapmış olduğu iki [üç?] evlilik osmanlı tarihinde bir ilk olup bizans imparatoru kantakuzenos’un kızı ile yapmış olduğu izdivac ise ayrı bir yere sahiptir. bu evliliğin daha iyi anlaşılabilmesi için tarihi olaylar sürecini takip etmekte fayda vardır.

ııı. andronikos [1297 – 1341]’un eşi imparatoriçe anna de savoie ile çocukların vasî ve nâibliğini ölen imparator’un başkomutanı ve en yakın arkadaşı olarak kantakuzenos üstlendi ve sınırlardaki karışıklıkları önlemek için 1341 yılında istanbul’dan ayrıldı. imparatoriçe ve ortodoks patriği kalekas’ın başını çektiği bir grup kantakuzenos’a karşı çıkıp vasî ve nâibliğini reddettiler. patrik kalekas, ııı. andronikos’un dokuz yaşındaki oğlu ioannes palaiologos’u imparator, kendisini de nâib ilan etti. kantakuzenos da gelişen olaylar karşısında ekim 1341 tarihinde dimetoka’da nâibliğini ilan etti. böylelikle biri dimetoka’da diğeri de istanbul’da olmak üzere iki imparator ortaya çıktı. hatta ortodoks kilise’si kantakuzenos’u aforoz etti. bütün bu olaylar 1341 ile 1347 seneleri arasında sürecek olan bir iç savaşa yol açmıştır.

kantakuzenos’un istanbul’daki rakiplerine karşı en güçlü ittifak vasıtası kızı theodora’dır. orhan bey’le, kızı theodora’yı evlendirerek mühim bir güç kazanmayı düşünmüş ve bunda da muvaffak olmuştur (başkan, 2017).’

‘[aydınoğlu] umur nihayet hayatını kaybetti (1348). bu arada kantakuzenos osmanlı sultanı orhan’ın şahsında başka ve daha da kudretli bir müttefik bulmuştu (1346). sultana kızı teodara’yı zevce olarak vermekten çekinmedi(ostrogorsky, 1931).

(ostrogorsky, 1931)’in çevirmeni prof. fikret ışıltan’ın dip notu: ‘bu hususta pek hoş ve uzun bir hikaye anlatan [ağustos 1465 tarihli umur paşa destanı yani düsturname’nin yazarı] enveri (nşr. i. melikoff sayar, s. 106 vdd.)’ye göre kantakuzenos bu kızını daha önce umur’a teklif etmiş imiş.’


bir yunan halk resmine göre orhan bey ve imparator kantakuzenos’un kızı teodora’nın düğünü

‘evlilik hakkında dönemin iki önemli bizans kroniğinde kıymetli malumat mevcuttur. bunlardan ilki bizzat olayın başkahramanı kantakuzenos’un kaleme almış olduğu hatıraları, diğeri de döneme şahitlik edip eserini kaleme alan nikephoros gregoras’tır […] buna karşın her ne kadar söz konusu dönemde kaleme alınmasalar da o devre yakın osmanlı kaynakları evlilik hakkında sükût etmektedirler (başkan, 2017).’

kantakuzenos 21 mayıs 1346’da edirne’de imparatorluk tacını giydi. taçlandırmayı kudüs patriği uygulamıştı (ostrogorsky, 1931)

‘1346 yılının yaz mevsimi başlarında selymbria’da (silivri) imparator’un, eşinin ve diğer iki kızının da hazır bulunduğu görkemli düğün şenlikleri tertip edilmiştir. kantakuzenos eserinde düğün merasimi hakkında bilgi verir;

‘imparatoriçe ve kızları geceyi imparatorluk çadırında geçirirken; kantakouzenos ise ordusu ile geçirmiştir. kantakuzenos, şehir dışında inşa edilmek üzere ahşaptan bir prokypsis (tören platformu) yapılmasını emretmiştir. platform ipek ve altın kumaştan yapılmış perdelerle çevrelenmişti. bu perdeler, dizleri üstündeki haremağalarının taşıdığı aydınlatmalarla çevrili gelinin görünmesini engellemek için çekiliydi. davullar, flütler ve her türden müzik enstrümanları duyuluyordu. enstrümanlar sustuğunda, gelinin onuruna methiyeler düzülüyordu. ellerinde fenerlerle diz çökmüş bir şekilde görevliler gelinin etrafındaki yerlerini almışlardır. imparator ise tek başına atına binerken diğer herkes ayakta beklemiştir. orhan’ın süvarileri bile attan inmişlerdi.perdeler kaldırıldığında her yanı altın kaplamalı pamuk ile kaplı platform üzerinde gelin belirmiştir. çömeldikleri için görünmez halde olan harem ağaları tarafından tutulan meşaleler gelinin iki yanını sarmıştır. imparatorluk soyundan gelen geline uygun her şey yapıldıktan sonra imparator günlerce sürecek şölene tüm orduyu ve geri kalanları davet etmiştir. ertesi gün imparatoriçe, maria ve helena çadırda beklerken, theodora ise prokypsis’e çıkmıştır. seremoni sırasında yeni gelin ayağa kalkıp, iki yakın akrabasının onu desteklemesiyle basamaklardan inmiş ve platformdaki yerine gelmiştir. kantakouzenos türkler ve yunanlılar için günlerce süren bir ziyafet çekmiştir.’


bir yunan halk resmine göre orhan bey ve imparator kantakuzenos'un kızı teodora'nın düğünü
orhan bey ve imparator kantakuzenos’un kızı teodora’nın düğünü

orhan düğünde yer almamıştır. konu üzerine araştırması bulunan anthony bryer bu durumu; ‘theodora’nın evliliği ile alışılmadık olan şey şu idi ki, düğün türk tarafında değil bizans tarafında gerçekleşti dolayısıyla nymphostoloi, yani gelinin eşlikçileri çağrılmamıştı’ cümleleriyle ifade etmektedir.

bu izdivactan ciddi anlamda kârlı çıkan hiç şüphesiz kantakuzenos olmuştur. a. bryer’in ifadesiyle; ‘orhan’ın askeri desteği bu düğünde başlık parası yerine geçmiştir’. kantakuzenos […] orhan’ın göndermiş olduğu birliklerle [5.000 asker] 2 şubat 1347’de istanbul önüne gelmiş burada halkın ve istanbul’un teslim olması için bir konuşma yapmış ancak şehrin teslim olmaması üzerine savaşarak şehre girmiştir. 8 şubat 1347’de de kantakuzenos ile taraflar arasında bir anlaşma imzalanmıştır. buna göre kantakuzenos ile on beş yaşında olan genç ioannes palaiologos on sene ortak imparator olarak hüküm süreceklerdir (başkan, 2017).’


orhan bey 1324 - 1362
bitinya satrabı (doğu marmara emiri) orhan bey bizans prensesi theodara ile evlendiğinde 65 yaşında idi

‘bir yıl sonra orhan gazi ile bizans prensesi arasındaki evlilik, avrupa yakasında [üsküdar’da] büyük törenle kutlanmıştır. karşı tarafta, üsküdar’da otağ kuran orhan gazi, 30 teknelik türk donanması ile bir refakat birliğini avrupa’ya, eşini almaya göndermiştir (kantarcı, 2015).’

kaynakça:

başkan, y. (2017). orhan bey’in bizans imparatoru kantakuzeneos’un kızı theodora ile evliliği. 01 18, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/31842/349801 adresinden alındı

gyula, m. (1942-43). türk tarihinin bizans kaynakları. (h. n. orkun, Dü.) 01 12, 2018 tarihinde http://www.genelturktarihi.net/turk-tarihinin-bizans-kaynaklari-huseyin-namik-orkun adresinden alındı

kantarcı, ş. (2015). xıv-xv. yüzyıllarda devletlerarası ilişkilerde bir diplomasi aracı olarak “kadın”: osmanlı-bizans örneği. 01 18, 2018 tarihinde http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/KANTARCI-%C5%9Eenol-XIV-XV.-Y%C3%9CZYILLARDA-DEVLETLERARASI-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LERDE-B%C4%B0R-D%C4%B0PLOMAS%C4%B0-ARACI-OLARAK-%E2%80%9CKADIN%E2%80%9D-OSMANLI-B%C4%B0ZANS-%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0.pdf adresinden alındı

ostrogorsky, g. (1931). bizans devleti tarihi. (f. ışıltan, Dü.) 01 18, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=50822&highlight=ostrogorsky adresinden alındı

tezcan, b. (2010). the second ottoman empire. 01 10, 2018 tarihinde https://books.google.com.tr/books?id=s4Ur_agZi2oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=hyrkanos+ottoman+empire&source=bl&ots=bExUhNduZ4&sig=O3-FrKnNTtmK-wn8XjK-30h7pTA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiWgorA3qjYAhUBQZoKHZb9DkcQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false adresinden alındı

uluçay, m. ç. (1980). padişahların kadınları ve kızları. 01 18, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/Padishahlarin+Qadinlari+Ve+Qizlari-M.Chaghatay+Uluchay-1992-313s adresinden alındı

kısa tarih (18) bizans’ın müttefik ve paralı askeri orhan bey!

bizans’ın müttefik ve paralı askeri orhan bey!

1261’de işgal altındaki istanbul’u  latinler’den geri alan küçük devlet bizans’ın müttefik ve paralı askere ihtiyacı vardı. bu ihtiyacı karşılayabilecek orhan bey mükemmel bir aday idi.

‘1326 da bursa’yı elegeçirmiş bulunmasına rağmen osman devleti, anadolu’daki beyliklerin en küçüğü idi. ııı. andronikos’un dedesine karşı bir zater kazandığı sırada orhan bey iznik’i muhasara etmişti. imparator, acele topladığı bir ordunun başında iznik’in yardımına koştu ise de pelekanon’da yenildi ve iznik, 1331 martı başında osmanlıların eline düştü 1340 sıralarında orhan’ın arazisi, anadolu’nun kuzey batısında bir ucu üsküdar‘a kadar uzanan yüze yakın kaleyi içine alıyordu… anadolu’da artık bizans, alaşehir ve karadeniz ereğlisi gibi birbirinden uzak birkaç kaleye sahipti…

çekirdeğini [aydınoğulları’ndan] türk savaş birliklerinin teşkil ettiği büyükçe bir ordu başında andronikos ve kantakuzenos teselya üzerinden bolgeye gelerek önce arnavutluk bolgesinde çıkan isyanı bastırdıktan sonra ülkenin itaatini kabul ettiler (1337).


çekirdeğinde türkler olan bizans ordusu
çekirdeğinde türkler olan bizans ordusu

imparatoriçe anna, anadolu’da yardım aramakta devam etmiş ve 1345 haziranında saruhan‘dan 6.000 kişilik bir yardım sağlamışsa da, bu girişim acıklı bir tarzda başarısızlığa uğramıştı. zira bu kuvvetler, kantakuzenos‘a karşı çarpışacak yerde bulgar arazisine taarruz etmiş ve oradan zengin ganimetler elde etmişlerdir.

1347 de, sırp kralı tarafından canevinden tehdit edilen kantakuzenos, müttefiki orhan’dan yardım istemiş ve orhan bey ona, oğlu süleyman idaresinde 10.000 [gregoras’a göre 12.000] kişilik kuvvet göndermiştir.

kantukuzenos, sırpları makedonya’dan çıkarmak için osmanlı askeri yardımı istiyor ve orhan bu yardımı memnunlukla yapıyordu. orhan, 20 bin kişilik bir kuvvet gönderdi [1348]. 

bu sıralarda akınlar yapmak üzere üstrumca munsabında amfipolis’te sahile çıkan bir türk korsan filosu ile anlaşan kantakuzenos, onların yardımıyla sırp kralı duşan’ın eline düşmekten selanik’i kurtarabildi.

1352 de kantakuzenos ile v.ioannes arasındaki ihtilafta, kantakuzenos orhan beyden külliyetli para karşılığında 20 bin kişilik bir kuvvet sağlıyor ve aynı zamanda orhan’a trakya’da bir kale vermeği de vadediyordu. bu anlaşma sayesinde orhan’ın oğlu süleyman idaresindeki türk birlikleri, v.ioannes’in yardımına gelen sırp kuvvetlerini dimetoka’da dağıtıyorlar ve bu sayede 1352 eylülünde bütün trakya kantakuzenos’a dönüyordu.


pontus bithynia map
doğu marmara (bitinya) ve karadeniz (pontus) haritası

1350 de moskova prensinin ayasofya’yı tamir ettirmek maksadiyle gönderdiği yardımın, yerinde harcanmadıktan başka, türk ücretlileri sağlamak üzere kullanıldığını gregoras, acı bir istihza ile nakleder.

bu sıkışık durumda türk yardımcı kuvvetleriyle yetişen kantakuzenos, edirne’de içkalede mahsur bulunan oğlu matheos’u kurtardı (haziran 1352).

kantakuzenos, türklere ödiyeceği ücreti sağlıyabilmek için, istanbul’daki kiliselerin kıymetli eşyasını satılığa çıkardı ve orhan beye gelibolu’da bir kale vermeği vaadetti. 10 bin kişiden fazla olduğu sanılan bir türk kıtası, orhan beyin oğlu süleyman paşa idaresinde trakya’ya girdi.

1352 de kantakuzenos, orhan’a gelibolu’da bir kale vadetmişti. kantakuzenos’un vaadini tutmaması üzerine gelibolu’dan 40-50 kilometre uzaklıkta tzympe (çimpe) adındaki bir kale süleyman paşa tarafından işgaledildi [20 bin kişilik paralı askerin karşılığı, fetih değil!]. 2 mart 1354 gecesi, gelibolu’da şiddetli bir deprem oldu. 1352’den beri gelibolu yarımadasında bulunan türkler, boş kalan gelibolu kalesine girerek burayı işgal ettiler.

orhan bey, uzun süren siyasi hayatı sona erdiği zaman bizans imparatorunun kaynbiraderi, cenova’nın dostu ve müttefiki, trakya’nın sahibi ve herşeyden önce bizans imparatorluğunun metbuu [kendisine tâbi olunanı] idi (baştav, 1989).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf adresinden alındı

kısa tarih (16) orhan bey bizans imparatoru’nun ayağını neden öptü??

orhan bey bizans imparatoru’nun ayağını neden öptü?

isevi geleneğine göre 8inci asıra kadar papa’nın eli öpülürmüş.  fakat günün birinde bir kadının papa’nın eline yapışmasından sonra bu adet değiştirilmiş ve ayak öpülmeye başlanmış. el veya ayak öpme hakimiyet kabul etme, boyun eğme gibi anlamlar içeren saygı göstergesidir.

‘theodor svetoslav (1300-1322), önce balkan dağlarının güneyinde birçok mühim kaleyi elegeçirdi ve ardından da karadeniz sahilindeki anchialos [pomorie veya ahyolu] ve mesembria [nesebar]’ı zaptetti. aciz durumdaki [bizans] imparatoru, bulgar çarının bu ilerlemesini kabulden başka çare bulamadı. bu şartlar altında 1307 de bulgar çarı ile bir anlaşma yaptı.

yeni müfrezeler getirterek kuvvetlenen [katalan ardılı turkopol] halil, kendisine karşı gönderilen [bizans] imparatorluk ordusunu dağıtıyor ve tahtın varisi mihael de bu muharebeden canını zor kurtarıyordu. bu ağır durum karşısında çaresiz kalan mihael, cenova’lılardan ve sırplardan yardım istemek zorunda kalmış ve 1314 de halil’in türkleri gelibolu’da kılıçtan geçirilmişlerdir.

saint jean şövalyeleri […] 15 ağustos 1310’da rodos’u ele geçirirler.

venedik, 1310 da bizans ile 12 yıllık bir mütareke aktettiği gibi, sırp kralı da bizans ile olan münasebetlerini artırarak bizans imparatoruna 2.000 kişilik yardımcı kuvvet göndermektedir.

[bizans’ta] 21 yıl iç savaşta geçer ve başlıca ikiye ayrılır: 1) iki [imparator] andronikos’un iç savaşlar devri (1321-1328). 2) ioannes kantakuzenos‘un ayaklanması (1341-1355). bu sürekli karışıklıklar imparatorluğun dağılmasına ve savunmasının yok olmasına sebep oldu, bunun neticesinde yabancılar bu iç savaşa katıldılar. gerçekte bu hadiseler imparatorluğun parçalanmasına sebep oldu ve imparatorluk bu ağır krizden bir daha kendini kurtaramadı.

[bizans] cenovalılara karşı ise, üstünlüğünü onlara kaptırdığı denizciliği ile ticaretini kurtarmak gayesini güdüyordu. bunun ilk şartı ise, bizans donanmasını kuvvetlendirmek olduğundan imparator andronikos ve devlet adamı kantakuzenos, gemi inşaatına büyük bir ağırlık verdiler (baştav, 1989).’

‘gemlik-armutlu arasındaki sahilde hiç bir rum köyü bulunmaz. roma-bizans devrinde de bu sahilde bir yerleşim izi belirlenememiştir. bölgeye türklerin gelmesiyle bu sahilde birçok türk [ve rum]köyü kuruldu. ancak bu köyler saray’a bazı yükümlülükleri nedeniyle belki de zorunlu olarak iskân olmuşlardı. nitekim gemlik-armutlu sahilinde bulunan kumla, armutlu, kapaklı, narlı, fıstıklı, karacaali ve arnavut köylerinin avarızları [afet vergileri], doğrudan sultan’a giderdi. bu [orhan bey’in vakıf] köyleri samanlı dağları’ndan her yıl 3 bin [gemi?]küreği yapmakla görevliydi (kılıç & kaplanoğlu, 2016).’


orhan bey 1324 - 1362
bizans imparatoru’nun ayağını öpen orhan bey 1324 – 1362

‘katalanlar’ın çekilmesinden sonra alaşehir’in vergiye bağlandığı anlaşılmaktadır [1304]. el-ömerî, bizanslı’ların da [germiyanlı] yakub bey’e yılda 100.000 altın ve değerli hediyeler verdiğini belirtmektedir (turgut, 2017).’

‘andronikos’un’ tahta çıktığı sırada [1328], anadolu beyleri arasında. en kuvvetlisi, merkezi kütahya [osmanlı’nın da hasmı] olan germiyan beyliği idi […] ııı.andronikos, kapudağ yarımadasına kadar giderek germiyan beyi ile buluşmuş ve anadolu’daki bizans arazisini [philadelphia yani alaşehir’i] savunabilmek için onunla bir andlaşma imzalamıştır (baştav, 1989).’

bu buluşmanın yine akla yatkın bir başka sürümü daha vardır:

yuannis kantakuzenos’un hâtıratına göre, imparator daha önce 1328’de anadolu sahilinde bizans’a ait kyzikos (kapıdağı) ve tahkimli yarımada pegae’ya (bugün sahilde karabiga) gitmiş ve [1314’de germiyanlı uyumlusu] karesi beyi temirhan ile (demirhan) bir antlaşma yapmıştır. kantakuzenos’a göre imparator, karesi beyini saldırıdan vazgeçirmeyi ve bağımlı duruma getirmeyi amaçlamıştı (inalcık, 2009).’


bizans imparatoru'nun ayağını öpen orhan bey 1324 - 1362
türk akranı orhan bu buluşmada bizans imparatoru’nun üstünlüğünü kabul (ikrar) ederek o’nun ayağını öpmüştü

‘osman ve maiyeti gibi siyasi yapıların, yüzyıllardır bizans hükümranlığında yaşamış çok sayıdaki balkan devletleri gibi bizans imparatorluğu ile bütünleşebileceği düşünülebilen tarihi anlar vardı. anadolu’daki diğer türk savaş beylerine karşı bizans’ın hizmetindeki katalanlara katılan paralı türk askerlerinin varlığı iyi bilinmektedir. daha çarpıcı bir işbirliği örneği, [yannis kantakuzenos’un hatıratına göre] bizans imparatoru ıı. andronikus (1282-1328) ile karesi yurdunun reisi demir han’ın marmara denizinin güney kıyısında yer alan pegai, günümüzün karabiga civarındaki buluşmasıdır. türk akranı orhan bu buluşmada bizans imparatoru’nun üstünlüğünü kabul (ikrar) ederek o’nun ayağını öpmüştü [çeviri m. tekce] (tezcan, 2010).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

inalcık, h. (2009, nisan). osmanlı sultanı orhan (1324-1362) avrupa’da yerleşme.12 31, 2017 tarihinde http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-lxxiii-sayi-266-yil-2009-nisan/  adresinden alındı

kılıç, ş., & kaplanoğlu, r. (2016, güz). kuruluş devrinde doğu marmara kıyılarında türk iskanı. 01 10, 2018 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/canakkalearastirmalari/article/view/5000206280  adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, Dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

tezcan, b. (2010). the second ottoman empire. 01 10, 2018 tarihinde https://books.google.com.tr/books?id=s4Ur_agZi2oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=hyrkanos+ottoman+empire&source=bl&ots=bExUhNduZ4&sig=O3-FrKnNTtmK-wn8XjK-30h7pTA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiWgorA3qjYAhUBQZoKHZb9DkcQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false  adresinden alındı

turgut, v. (2017). germiyanoğulları’nın menşei, vakıfları ve batı anadolu’nun türkleşmesi meselesi üzerine. 01 01, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/317221  adresinden alındı

kısa tarih (12) osmanlı ve mülkleştirici (kolonizatör) bektaşiler!

osmanlı’nın mülkleştirici (kolonizatör) bektaşileri!

‘mevzuubahis etmek istediğimiz mes’ele; hâlî ve tenha yerlerde, boş topraklar üzerinde bu orta asyalı muhacirler tarafından kurulan bir nevi türk manastırları, (couvent ermitage)i olan zaviyelerle, yeni bir memlekete gelip yerleşen kolonizatör [bektaşiler, yani] türk dervişleridir (barkan, 1942).’

‘türkler anadolu’ya, alp arslan’ın, romen diyojen’e karşı malazgirt’teki zaferinden sonra sızmaya başladılar[…] hıristiyan çoğunluklu bir ülkede bir azınlık olan türk öğenin sızışı, giderek kalabalıklaşmaya başladı. yayılmacılar, yavaş yavaş dillerini ve türklüklerini de yaymaya giriştiler. fakat bizans imparatorluğu’nu oluşturan çok uluslu etnik öğe, türk öğe ile birleşti ve bütünleşti.

bektaşilik bir inançlar karışımı (syncretisme) ve bir bilinç birikimi (gnose, irfan) olagelmiştir. her zaman, yerel inançları, kendinde eritmiştir: doğu anadolu’da acem ve kürt öğelerle karışırken, balkanlarda hıristiyan düşünceleri özümsemiştir.

osmanlı imparatorluğu’nun genişleme döneminin kahramanlık günlerinde[…] yeni fethedilen topraklara yerleşen ve bu yerler kendilerine verilmiş bulunan[…] derviş topluluklarına rastlıyoruz. bu topraklar ise çoğu kez işgalcilerden kaçan hıristiyanlardan kalmaydı[…] bu dervişler, dağ geçitleri ya da haberleşme yolları gibi önemli noktalara görevli olarak yerleşmekteydiler[…] eğer köy hıristiyan topraklan içinde ise, burası bir mülkleştirme (colonisation) ve islamı yayma merkezi oluyordu (melikoff, 1998).’


irene melikoff - efsaneden gerçeğe hacı bektaş
irene melikoff – efsaneden gerçeğe hacı bektaş

‘xvı. yüzyılın ikinci yarısına kadar “585 numaralı hüdavendigar sancağı evkaf defteri” ve barkan ile ayverdi’nin hazırladığı “hüdavendigar livası tahrir defterleriı” adlı eserden faydalanılarak yapılan araştırmada 34 adet abdal zümresine ait olduğu belirlenen vakıf kurucu ve mürtezikasına [rızıklananlara] rastlanılmıştır. tesbit edilen bu sayının diğer sancaklar ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

hüdavendigar ve sultanönü sancağı’nda abdal zümresine ait olmak üzere kurulmuş olan 70 kadar vakfın kurulduğu görülmektedir. görülüyor ki, batı anadolu ve balkanlarla ilgili tahrir defterlerinde tesbit edilen 200’ü biraz aşkın sayıdaki abdal zümresine ait vakıfların 1/3’i sultanönü ve hüdavendigar sancağı’nda kurulmuştur. bu da osmanlı devleti’nin kurulma aşamasında abdalân-ı rum [anadolu dervişleri] ile oldukça yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir (turgut, xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum, 2011).’


hüdavendigar sancak haritası
hüdavendigar sancağı, balıkesir, adapazarı, marmara sahilleri ve ege’ye kadar ulaşmakta ve söğüd, gölpazarı, yarhisar ve ermenipazarı’ndan başka beypazarı (nallukarahisar nefsini de içinde barındırır), kite, yenişehir, domaniç, inegöl, akhisar, geyve, seferihisar, atranos, kepsud, mihaliçcık, yenice-i taraklı, göynük, akyazı, edincik, kızılcatuzla, gönen, mihalıç, bergama, tarhala ve fesleke nahiyelerinden teşekkül etmektedir.

‘oruc tarihinin bir bölümünde… alaeddin paşa, kardeşine [orhan bey’e] yeni kurulan orduyu hacı bektaş’ ın koruması altına almasını ve has askerine (bektaşi’lerin) beyaz serpuşunu giydirerek kırmızıyı öbürlerine bırakmasını öğütleyince, sultan, amasya’ya, hacı bektaş horasani‘den izin almak üzere adamlar gönderir. hacı bektaş da ona icazet (izin beratı) ve ak börk (beyaz serpuş) yollar. 

bu bölüm… hacı bektaş’ın niçin yeniçerilerin piri olduğunu açıklamaktadır. 

niçin bu asker ocağına, öbürleri değil de bektaşiler’in tarikati bağlandı? bu, belki de onun -daha sonra devşirme olacak olan- savaş tutsaklığından, yani hıristiyan bir çevreden gelen genç askere göz kulak olmak ve yetiştirmekle görevlendirilmiş mülkleştirici bir derviş tarikati olmasından dolayı idi.

şu, kabul edilebilir bir açıklama olmalıdır: bektaşiler, türkmen kökenli bir halk tarikati ve kendilerini kollayan merkez güce bağlı öğeler olarak, yabancı öğeleri ve hıristiyanları türkleştirmek, onları islamlaştırmakla yükümlü olacaklardı. fakat kılıç iki yanlı işledi. çünkü bektaşiler yeni gelenleri eritmeyi başardılarsa da, en azından yakınlaşmaya çağırdıkları bu hıristiyan çevrelerin etkileriyle de karşı karşıya kaldılar.

xv. yüzyılın başında cemaat-dışılığa yenilen bektaşiler, artık istenmez olurlar.

ı. selim’in hükümdarlığından başlayarak, sultanların tekkeye bağışlan kesilecek, hatta ı. selim, ancak 958/1551 yılında yeniden açılmak üzere tekke’yi kapattıracaktır. resmi belgelerde, “bektaşi” sözcüğü rafizi (heretique, batıni, dinden ayrılmış) sözcüğü ile anlamdaş olmuştur.

zaten karmaşık olan bu inanç-karışımına, yörelere göre değişen yerel etkiler de katılmıştır. balkan bölgelerinde, hıristiyan ortodoks öğeler yer almaktadır: çoğu kez, “hızır” adı verilerek benimsenen ve özümsenen yerel velilere saygı; birbirinin yerini alan kutsamaların uygulandığı dinsel makamlar; hem hıristiyan hem bektaşi topluluklarca ziyaret edilmekte olan mezarlar.

öbür yandan bektaşi edebiyatının özelliklerinden biri, dinlere karşı hoşgörü düşüncesidir; yalnız sünnilik küçümsenir: hıristiyanlığa bir düşmanlık söz konusu değildir. sık sık çarmıha gerili isa’ya gönderme yapılır (melikoff, 1998).’

irene melikoff
irene melikoff

kaynakça:

barkan, ö. l. (1942). istila devirlerinin kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler. 01 06, 2018 tarihinde http://www.dervisan.com/yazi2/kolonizator.html adresinden alındı

melikoff, i. (1998). efsaneden gerçeğe hacı bektaş. (t. alptekin, Dü.) 01 08, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/Efsaneden+Ger%C3%A7e%C4%9Fe-Hac%C4%B1+Bekta%C5%9Fi-Irene+Melikoff  adresinden alındı

turgut, v. (2011, güz). xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum. 01 08, 2018 tarihinde http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/turgut_vedat.pdf  adresinden alındı