kısa tarih (11) süleyman şah boğuldu! (2. sürüm)

süleyman şah fırat’ta boğuldu!

osmanlı anonim tarihi yani söylenceye göre osman bey‘in dedesi (?) süleyman şah fırat’ı geçerken caber’de boğulmuş imiş. aslında boğulan kişi süleyman şah değil 1107’de habur’da boğulan 2inci anadolu selçuklu sultanı 1inci kılıç arslan’dır. 1inci kılıç arslan 1inci haçlı seferini 1101’de merzifon ve konya ereğli’de durduran türk sultanıdır.


atlıların savaşı
13 temmuz 1107 tarihinde [musul hakimi] emir çavlı ile yapılan savaşta askerlerinin bozulduğunu gören kılıç arslan, karşı kıyıya geçip kurtulmak amacıyla atını habur çayı’na sürdü

‘[ebu müslim horasani’nin (718 – 755) yaşadığı yer] mahan şehrinin padişahı süleyman şah idi ki osman’ın dedesidir. selçuklu ve abbasi hanedanından ayrı olan süleyman şah dahi mahan şehrinden kopup rum vilayetine gelmeye niyet etti. ve hem işitti ki rum vilayetinde gazalar olur, süleyman şah dahi memleketinden kopup erzincan’a geldi. erzincan’dan rum vilayetine girdiler. amasya tarafı ki rumilerdir, o taraftan çok gazalar ettler. rum vilayetinden hayli vilayetler aldılar. akıbet ondan göçüp halep’e çıktılar. caber kalesi derler bir kale vardır, gelip önüne kondular. fırat ırmağı suyu önlerine geldi. ırmağı geçmek dilediler. yol iz bilmez göçmeli yörükler idi. hazırlıksız fırat ırmağına uğradılar. süleyman şah atını tepti, geçmek istedi, önü hoz yar imiş. süleyman şah atı ile fırat ırmağında boğuldu. eceli ondaydı. şehit oldu. halk üşüştü, ırmaktan çıkardılar. o caber kalesinin önüne defn ettiler. şimdiki halde ona <türk mezarı> derler(giese, 1922).’’

wittek, [halep’te büyük selçuklulara karşı savaşırken ıo86’da ölen] süleyman b. kutulmuş‘un oğlu olan ı. kılıç arslan’ın, 1107’de, habur ırmağında savaşta öldüğüne (boğulmuş olabilir) dikkati çeker. kılıç arslan, meyyarfarkin [bugünkü silvan, -ç.n.] yakınlannda toprağa verilmiştir ve mezarına “kubbetü’l sultan” ibaresi işlenmiştir. burada da garip bir rastlantı söz konusudur: (özellikle harfleri benzer şekillerden oluşan ve sadece ayn [ع] harfı ile fonetik işaretleri farklı biçimde yazılan habur’un ca’ber olarak okunması durumunda … ) wittek’e göre, süleymanşah’ın öyküsü tümüyle “tartışmaya açık olan daha sonraki tarih yazıcılığının yapay bir kurgusu”dur (lindner, 2007).’

13 temmuz 1107 tarihinde [musul hakimi] emir çavlı ile yapılan savaşta askerlerinin bozulduğunu gören kılıç arslan, karşı kıyıya geçip kurtulmak amacıyla atını habur çayı’na sürdü. ancak atının ve kendisinin zırhlı olmasından dolayı habur çayını geçemeyip sulara gömüldü. cesedi, birkaç gün sonra habur’un şemsaniyye köyü yakınlarındaki kıyıda bulundu ve buradan meyyâfârikîn [bugünkü silvan]’a götürüldü. burada valisi olarak bulunan humurtaş, kılıç arslan için “kubbetü’s sultan” adıyla bilinen bir türbe yaptırdı. 14. yüzyıl tarihçileri sultan kılıç arslan’nın meyyâfârikîn’deki türbede yattığını yazmışlardır. ancak günümüzde bu türbe ayakta değildir (demirkent, türkiye selçuklu hükümdarı sultan ı. kılıç arslan, 1996).’


selçuklu sipahisi
selçuklu sipahisi

süleymanşah’a atfedilen türbe aslında, kaleyi 1146 yılında muhasara ettiği [kuşattığı] sırada ölen urfa fatihi imadeddin zengi’ye aittir. türbe, ‘fırat kıyısında, caber kalesi’nden bir fersah ya da daha az uzaklıkta bulunan bir toprak parçası olan’ siffin’dedir. siffin ‘fırat’ın suriye kıyısında, caber kalesi ise mezopotamya kıyısındadır’ ibn hallikan’ın [ö. 1282] biyografik sözlüğü[1256-1273], s. 541 (lindner, 2007).’

kaynakça:

demirkent, ı. (1996). türkiye selçuklu hükümdarı sultan ı. kılıç arslan. 01 07, 2018 tarihinde http://isinnezihdemirkent.com/files/isin/sultan_kilicarslan.pdf  adresinden alındı

giese, f. (1922). anonim tevarih-i al-i osman (anonim osmanlı tarihi). (n. azamat, Dü.) 01 06, 2018 tarihinde http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN510.pdf  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

kısa tarih (10) süleyman şah boğuldu! (1. sürüm)

süleyman şah fırat’ta boğuldu!

osmanlı anonim tarihi yani söylenceye göre osman bey‘in dedesi (?) süleyman şah fırat’ı geçerken caber’de boğulmuş imiş. aslında boğulan kişi süleyman şah değil 1190’da silifke göksu’da boğulan 3üncü haçlı seferi kumandanı roma-germen imparatoru friedrich barbarossa’dır. alman imparator, anadolu selçuklu sultanı 2inci kılıç arslan’ın teklifi üzerine bir barış anlaşması imzalamıştı.

‘[ebu müslim horasani’nin (718-755) yaşadığı yer] mahan şehrinin padişahı süleyman şah idi ki osman’ın dedesidir. selçuklu ve abbasi hanedanından ayrı olan süleyman şah dahi mahan şehrinden kopup rum vilayetine gelmeye niyet etti. ve hem işitti ki rum vilayetinde gazalar olur, süleyman şah dahi memleketinden kopup erzincan’a geldi. erzincan’dan rum vilayetine girdiler. amasya tarafı ki rumilerdir, o taraftan çok gazalar ettler. rum vilayetinden hayli vilayetler aldılar. akıbet ondan göçüp halep’e çıktılar. caber kalesi derler bir kale vardır, gelip önüne kondular. fırat ırmağı suyu önlerine geldi. ırmağı geçmek dilediler. yol iz bilmez göçmeli yörükler idi. hazırlıksız fırat ırmağına uğradılar. süleyman şah atını tepti, geçmek istedi, önü hoz yar imiş. süleyman şah atı ile fırat ırmağında boğuldu. eceli ondaydı. şehit oldu. halk üşüştü, ırmaktan çıkardılar. o caber kalesinin önüne defn ettiler. şimdiki halde ona <türk mezarı> derler (giese, 1922).’

kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi‘nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur.

‘nihayet alman imparatoru friedrich barbarossa 1189 mayısında büyük bir orduyla yola çıktı… friedrich ordusunu çanakkale boğazı’ndan anadolu’ya geçirip güneye ilerledi. alman ordusu karşısında endişeye kapılan ıı. kılıçarslan bunlarla savaşa girişmedi; ordunun peşine takılıp askerleri rahatsız etmekle yetindi. ancak bu etkili bir taktik oldu. açlık, susuzluk ve türkler’in baskını almanlar’a ağır kayıplar verdirmeye başladı. friedrich, kılıçarslan tarafından boşaltılmış olan konya’ya girdiyse de burada fazla kalmadı ve ordusunu toros geçitlerinden silifke’ye doğru yürüttü. 10 haziran 1190’da ordu silifke ovasına vardı. ancak friedrich’in silifke çayını geçerken boğulması morali bozulan ordunun dağılmasına yol açtı. oğlu friedrich’in idaresinde küçük bir ordu sûr’a ulaşabildi. böylece doğu’daki haçlılar’ın ümitle beklediği yardım kaybolup gitti (demirkent).’

‘haçlılar, edirne yolu ile alaşehir ve denizli’den geçerek selçuklu ülkesine girmişler, sultan kılıç arslan ile iki oğlu melikşah ve mesud yönetimindeki türk kuvvetleri karşısında ağır kayıplar vermişler, ancak yine de konya’ya ulaşabilmişlerdi (17 mayıs 1190). daha sonra selçuklular‘ın teklifi üzerine, bir barış yapılmış ve haçlılar oradan ayrılmışlardı: açlık, susuzluk ve müthiş bir sıcaklıkta silifke’ye vardıklarında, imparator friedrich silifke çayı’nda boğularak hayatını kaybetmişti (10 haziran 1190) (arık, 1991).’


barbarossa friedrich anıtı
kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi’nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur

1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından frederic barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, silifke-konya karayolunun 9. kilometresinde yolun hemen sağ kenarındadır (haskan, 2011).’

‘mersin’de ‘silifke-mut karayolu’ üzerinde yürütülen duble yol çalışması nedeniyle yolu araç ve yaya trafiğine kapanan alman imparatoru fredrich barbarossa’nın anıtı yeni yerine dikildi (ihlas haber ajansı, 2012).’


barbarossa friedrich anıtı
1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından friedrich barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, yenileme yılı 1996

süleymanşah’a atfedilen türbe aslında, kaleyi 1146 yılında muhasara ettiği [kuşattığı] sırada ölen urfa fatihi imadeddin zengi’ye aittir. türbe, ‘fırat kıyısında, caber kalesi’nden bir fersah ya da daha az uzaklıkta bulunan bir toprak parçası olan’ siffin’dedir. siffin ‘fırat’ın suriye kıyısında, caber kalesi ise mezopotamya kıyısındadır’ ibn hallikan’ın [ö. 1282] biyografik sözlüğü [1256-1273], s. 541 (lindner, 2007).’

kaynakça:

arık, f. ş. (1991). selçuklular zamanında anadolu’da veba salgınları. 01 07, 2018 tarihinde http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2348/  adresinden alındı

demirkent, ı. (tarih yok). haçlılar. 01 07, 2018 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/index.php?klme=ha%C3%A7l%C4%B1  adresinden alındı

giese, f. (1922). anonim tevarih-i al-i osman (anonim osmanlı tarihi). (n. azamat, Dü.) 01 06, 2018 tarihinde http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN510.pdf  adresinden alındı

haskan, h. (2011, 09 05). anıta yeni yer aranıyor. 01 07, 2018 tarihinde http://aa.com.tr/tr/yasam/anita-yeni-yer-araniyor/414302  adresinden alındı

ihlas haber ajansı. (2012, 05 12). alman imparatorunun heykeli yeni yerinde. 01 07, 2018 tarihinde http://www.iha.com.tr/mersin-haberleri/alman-imparatorunun-heykeli-yeni-yerinde-mersin-128538/  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

kısa tarih (7) türk ve roma’lı (rum)’un karışık hali!

türk ve rum’un karışık hali!

moğollar ve ardıllarına tabi osmanlı beyliği ve küçük devlet bizans’ın tarihi ayrılmaz bir bütündür. türk ve rum bu kadar karışık ve bütünleşik iken, istanbul’un zaptından biraz sonra, 1481’den itibaren bizans’a müslüman ve 3. roma imparatorluğu demek gerekir.


bir elmanın iki yarısı
bir elmanın iki yarısı

genellikle bizans tarihi ile ortaçağ türk tarihini bir uygarlığın diğer uygarlığın yerini radikal ve şiddetli tarzda alması olarak tahayyül ederiz… ancak dört yüz yıl devam eden bu derin bizans-türk ilişkileri aynı zamanda ilerlemelerinin doruğundaki türk sultanlıkları ve emirlikleri… ile yaşlı roma-bizans imparatorluğu arasında aktif ve barışçıl politik ve kültürel alışverişe de sahne olmuştur.

konya sarayına veya bursa’daki ilk osmanlı sultanlarının yanına sığınıp buralarda önemli rol oynayan bizanslılar olduğu gibi, bizans başkentinde idareci sınıf arasında, imparatorun çevresine yüksek rütbeli asker, bürokrat olarak veya imparator ailesinden kişilerle evlenerek girmiş türkler, sürgünde türk prensler veya konstantinopolis [istanbul]’un göbeğinde bulunan, camisi olan türk müslüman mahallesine yerleşmiş tüccarları bulmak mümkündü…

[11.-12. yüzyılda bizans] imparatorları, bizans saflarına katılan, hala göçebe basitliğini koruyan… [sadık, paralı-] türk komutanlarının gözlerini [megas primmikerios (baş katip), megas proedros (çelebi), hyperperilampros (çok nurlu), megas domestikos (baş kumandan), mrysaites (emir), melikes (melik), ceasar (vezir), sevastokrator (ikinci hükümdar) vb.] rütbeler ve yüksek görevlerle kamaştırmaktan çekinmiyorlardı.

meşhur aynaroz manastırı (athos) kutlumussi’yi kuran ve süleyman bin kutalmış’un ailesinden gelen prens ve alp arslan’ın kayın biraderi, müslüman kaynaklar tarafından erisgen bin yusuf yabgu bin selçuk olarak adlandırılan erisgen/hrisoskulos… çift kimlikli, tarihsel koşullar ve çıkarlarına göre hareket eden şu veya bu kurnaz politikacıya iyi bir örnektir… 1070’de başkaldırdığı sultanın öfkesinden küçük asya’ya kaçmış… bizans saflarına geçmişti.

1097 yılında iznik kuşatması esnasında haçlılara esir düşen aksuh… baş kumandanlardan kutalmış oğlu süleyman’ın oğluydu.

türk ileri gelenlerinin ‘bizanslılaşmalarının’ sınırları:. iyi asimile olmuş türkler dahi kökleri ile bağlarını iyi koruyorlardı… [aksuh’un oğlu] kilikya [çukurova] valisi alexios oldukça bizanslaşmış olmasına rağmen, eski soydaşları ile ilişkilerine devam ediyor ve onların kültürüne hayranlık duyuyordu.

bizanslaşmış türkler dillerini de unutmayabiliyorlardı… saray seramonilerinde ilk sırayı alan vardarlı türk saray askerleri 14. yüzyılda imparatoru türkçe selamlıyorlardı.

12. yüzyılda komnenosların karşı atağı ile kalıcı olarak bizans bölgesi haline gelen yerlerde dahi türk varlığı geri dönülemez biçimde kendini gösterdi… bir bizans kaynağına göre çankırı/gangra’daki türkler… gönüllü kulluğu tercih ettiler ve roma ordusuna değerli insan gücü sağladılar… hükümet türkmenlerin imparatorluğa yerleşmeleri için roma topraklarında tımar (pronoiai) verdi.

11. ve 12. yüzyılda özellikle sınır bölgelerinde çift dillilik görülmekteydi… bu kişilerin sayısı zaman ilerledikçe çoğaldı. 14. yüzyılda türklerle kaçınılmaz sıkı ilişkileri olan halk dışında, bir kesim saray ve taşra ileri gelenleri, imparator kantakuzenos da dahil olmak üzere, iyi derecede türkçe konuşuyordu.

kanunların yerleşmiş olmadığı sınır bölgelerinde, farklı kökenlerden gelen halklar arasındaki uyuşma için hukuki bir bağlılık, uzaktaki ve çok sıklıkla değişen bir merkezi otoriteye bağlılıktan üstün gelmekteydi… hıristiyan köylüler ve göçebe türkler zor bir başlangıçtan sonra birbirleriyle ihtilafa girmeden birlikte yaşamaya başlamışlardı… ‘türklerle uzun süredir karışmış olan’ diyor vakanüvis kinnamos, ‘onların adetlerini benimsediler’ ancak dinlerini değil  (balivet, 2007).’

din konusu tam da böyle değil, bir yanlışlama yapacağım…

kaynak:

balivet, m. (2007, 04 25). konstantinoplis’te türkler (11.-15. yüzyıllar). 01 04, 2018 tarihinde http://books.openedition.org/ifeagd/1706  adresinden alındı