türkiye cumhuriyeti balkan travması üzerine kuruldu

balkan travması üzerine kurulan türkiye cumhuriyeti

turan ülküsü, osmanlı münevverlerinin yaşanan siyasi ve içtimai travmalar karşısında geçmişe yönelerek milletleşme ve milli kimlikleri için bir kaynak arama çabaları içinde buldukları yarı-milli bir ideolojinin izdüşümüdür. aslında turancılık, 1890’larda macaristan’ın kimlik arayışı sonucunda ortaya çıkan bir düşüncedir. rus yayılmacılığına karşı bir çözüm arayan macarlar, turani kavimlerle (türk, moğol, fin vb.) kavimlerle akraba oldukları iddiasıyla milli kimliklerini bu tarihi olguya dayandırma ihtiyacı hissetmişlerdir. türk milliyetçilerinin henüz rüşeym halinde olduğu bir zamanda macaristan’da gelişen bu anlayış, çok geçmeden türkçülerin ‘uzak ülkü’lerine dönüşmüştür.... Devamını Oku

turan ne demek?

sultan gazne’li mahmut’un buyruğuyla firdevsi tarafından m.s. 977 – 1010 arasında yazıya geçirilen şahname’ye (şahların kitabı) göre iran tarihi ilk insan gilşah ile başlar.
islam öncesi 4 hanedan vardır: pişdadi (efsane), keyani (efsane), aşkani (part) ve sasani.
gilşah, pişdadilerin ilk kralıdır.
o’nu ateşi bulan huşang, tahmurat ve nevruz’a adını koyan cemşit takip eder.
2 yılan başlı dahak 700 yıllık cemşit’i devirir.
dahak, demirci kawa yani feridun’un kışkırttığı halk tarafından indirilir.
feridun tahta geçer ve ülkesini çocukları iraj, salm ve tur arasında bölüştürür.
feridun, iran’ı en küçük oğlu iraj’a verir ama iraj, kardeşleri salm ve tur tarafından öldürülür.
iraj’ın oğlu manuçer, iki amcasını öldürerek babasının intikamını alır ve onların başlarını dedesi feridun’a yollar.
efsanedeki tur, türkler’i temsil eder.
turan, türkistan’ın eski adıdır.
feridun’un oğlu tur’un ülkesi anlamına gelir.
türki ve irani halklar arasındaki savaşlar, tur’un ve iraj’ın oğulları arasındaki savaşlardır.... Devamını Oku