kısa tarih (11) süleyman şah boğuldu! (2. sürüm)

süleyman şah fırat’ta boğuldu!

osmanlı anonim tarihi yani söylenceye göre osman bey‘in dedesi (?) süleyman şah fırat’ı geçerken caber’de boğulmuş imiş. aslında boğulan kişi süleyman şah değil 1107’de habur’da boğulan 2inci anadolu selçuklu sultanı 1inci kılıç arslan’dır. 1inci kılıç arslan 1inci haçlı seferini 1101’de merzifon ve konya ereğli’de durduran türk sultanıdır.


atlıların savaşı
13 temmuz 1107 tarihinde [musul hakimi] emir çavlı ile yapılan savaşta askerlerinin bozulduğunu gören kılıç arslan, karşı kıyıya geçip kurtulmak amacıyla atını habur çayı’na sürdü

‘[ebu müslim horasani’nin (718 – 755) yaşadığı yer] mahan şehrinin padişahı süleyman şah idi ki osman’ın dedesidir. selçuklu ve abbasi hanedanından ayrı olan süleyman şah dahi mahan şehrinden kopup rum vilayetine gelmeye niyet etti. ve hem işitti ki rum vilayetinde gazalar olur, süleyman şah dahi memleketinden kopup erzincan’a geldi. erzincan’dan rum vilayetine girdiler. amasya tarafı ki rumilerdir, o taraftan çok gazalar ettler. rum vilayetinden hayli vilayetler aldılar. akıbet ondan göçüp halep’e çıktılar. caber kalesi derler bir kale vardır, gelip önüne kondular. fırat ırmağı suyu önlerine geldi. ırmağı geçmek dilediler. yol iz bilmez göçmeli yörükler idi. hazırlıksız fırat ırmağına uğradılar. süleyman şah atını tepti, geçmek istedi, önü hoz yar imiş. süleyman şah atı ile fırat ırmağında boğuldu. eceli ondaydı. şehit oldu. halk üşüştü, ırmaktan çıkardılar. o caber kalesinin önüne defn ettiler. şimdiki halde ona <türk mezarı> derler(giese, 1922).’’

wittek, [halep’te büyük selçuklulara karşı savaşırken ıo86’da ölen] süleyman b. kutulmuş‘un oğlu olan ı. kılıç arslan’ın, 1107’de, habur ırmağında savaşta öldüğüne (boğulmuş olabilir) dikkati çeker. kılıç arslan, meyyarfarkin [bugünkü silvan, -ç.n.] yakınlannda toprağa verilmiştir ve mezarına “kubbetü’l sultan” ibaresi işlenmiştir. burada da garip bir rastlantı söz konusudur: (özellikle harfleri benzer şekillerden oluşan ve sadece ayn [ع] harfı ile fonetik işaretleri farklı biçimde yazılan habur’un ca’ber olarak okunması durumunda … ) wittek’e göre, süleymanşah’ın öyküsü tümüyle “tartışmaya açık olan daha sonraki tarih yazıcılığının yapay bir kurgusu”dur (lindner, 2007).’

13 temmuz 1107 tarihinde [musul hakimi] emir çavlı ile yapılan savaşta askerlerinin bozulduğunu gören kılıç arslan, karşı kıyıya geçip kurtulmak amacıyla atını habur çayı’na sürdü. ancak atının ve kendisinin zırhlı olmasından dolayı habur çayını geçemeyip sulara gömüldü. cesedi, birkaç gün sonra habur’un şemsaniyye köyü yakınlarındaki kıyıda bulundu ve buradan meyyâfârikîn [bugünkü silvan]’a götürüldü. burada valisi olarak bulunan humurtaş, kılıç arslan için “kubbetü’s sultan” adıyla bilinen bir türbe yaptırdı. 14. yüzyıl tarihçileri sultan kılıç arslan’nın meyyâfârikîn’deki türbede yattığını yazmışlardır. ancak günümüzde bu türbe ayakta değildir (demirkent, türkiye selçuklu hükümdarı sultan ı. kılıç arslan, 1996).’


selçuklu sipahisi
selçuklu sipahisi

süleymanşah’a atfedilen türbe aslında, kaleyi 1146 yılında muhasara ettiği [kuşattığı] sırada ölen urfa fatihi imadeddin zengi’ye aittir. türbe, ‘fırat kıyısında, caber kalesi’nden bir fersah ya da daha az uzaklıkta bulunan bir toprak parçası olan’ siffin’dedir. siffin ‘fırat’ın suriye kıyısında, caber kalesi ise mezopotamya kıyısındadır’ ibn hallikan’ın [ö. 1282] biyografik sözlüğü[1256-1273], s. 541 (lindner, 2007).’

kaynakça:

demirkent, ı. (1996). türkiye selçuklu hükümdarı sultan ı. kılıç arslan. 01 07, 2018 tarihinde http://isinnezihdemirkent.com/files/isin/sultan_kilicarslan.pdf  adresinden alındı

giese, f. (1922). anonim tevarih-i al-i osman (anonim osmanlı tarihi). (n. azamat, Dü.) 01 06, 2018 tarihinde http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN510.pdf  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

kısa tarih (10) süleyman şah boğuldu! (1. sürüm)

süleyman şah fırat’ta boğuldu!

osmanlı anonim tarihi yani söylenceye göre osman bey‘in dedesi (?) süleyman şah fırat’ı geçerken caber’de boğulmuş imiş. aslında boğulan kişi süleyman şah değil 1190’da silifke göksu’da boğulan 3üncü haçlı seferi kumandanı roma-germen imparatoru friedrich barbarossa’dır. alman imparator, anadolu selçuklu sultanı 2inci kılıç arslan’ın teklifi üzerine bir barış anlaşması imzalamıştı.

‘[ebu müslim horasani’nin (718-755) yaşadığı yer] mahan şehrinin padişahı süleyman şah idi ki osman’ın dedesidir. selçuklu ve abbasi hanedanından ayrı olan süleyman şah dahi mahan şehrinden kopup rum vilayetine gelmeye niyet etti. ve hem işitti ki rum vilayetinde gazalar olur, süleyman şah dahi memleketinden kopup erzincan’a geldi. erzincan’dan rum vilayetine girdiler. amasya tarafı ki rumilerdir, o taraftan çok gazalar ettler. rum vilayetinden hayli vilayetler aldılar. akıbet ondan göçüp halep’e çıktılar. caber kalesi derler bir kale vardır, gelip önüne kondular. fırat ırmağı suyu önlerine geldi. ırmağı geçmek dilediler. yol iz bilmez göçmeli yörükler idi. hazırlıksız fırat ırmağına uğradılar. süleyman şah atını tepti, geçmek istedi, önü hoz yar imiş. süleyman şah atı ile fırat ırmağında boğuldu. eceli ondaydı. şehit oldu. halk üşüştü, ırmaktan çıkardılar. o caber kalesinin önüne defn ettiler. şimdiki halde ona <türk mezarı> derler (giese, 1922).’

kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi‘nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur.

‘nihayet alman imparatoru friedrich barbarossa 1189 mayısında büyük bir orduyla yola çıktı… friedrich ordusunu çanakkale boğazı’ndan anadolu’ya geçirip güneye ilerledi. alman ordusu karşısında endişeye kapılan ıı. kılıçarslan bunlarla savaşa girişmedi; ordunun peşine takılıp askerleri rahatsız etmekle yetindi. ancak bu etkili bir taktik oldu. açlık, susuzluk ve türkler’in baskını almanlar’a ağır kayıplar verdirmeye başladı. friedrich, kılıçarslan tarafından boşaltılmış olan konya’ya girdiyse de burada fazla kalmadı ve ordusunu toros geçitlerinden silifke’ye doğru yürüttü. 10 haziran 1190’da ordu silifke ovasına vardı. ancak friedrich’in silifke çayını geçerken boğulması morali bozulan ordunun dağılmasına yol açtı. oğlu friedrich’in idaresinde küçük bir ordu sûr’a ulaşabildi. böylece doğu’daki haçlılar’ın ümitle beklediği yardım kaybolup gitti (demirkent).’

‘haçlılar, edirne yolu ile alaşehir ve denizli’den geçerek selçuklu ülkesine girmişler, sultan kılıç arslan ile iki oğlu melikşah ve mesud yönetimindeki türk kuvvetleri karşısında ağır kayıplar vermişler, ancak yine de konya’ya ulaşabilmişlerdi (17 mayıs 1190). daha sonra selçuklular‘ın teklifi üzerine, bir barış yapılmış ve haçlılar oradan ayrılmışlardı: açlık, susuzluk ve müthiş bir sıcaklıkta silifke’ye vardıklarında, imparator friedrich silifke çayı’nda boğularak hayatını kaybetmişti (10 haziran 1190) (arık, 1991).’


barbarossa friedrich anıtı
kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi’nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur

1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından frederic barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, silifke-konya karayolunun 9. kilometresinde yolun hemen sağ kenarındadır (haskan, 2011).’

‘mersin’de ‘silifke-mut karayolu’ üzerinde yürütülen duble yol çalışması nedeniyle yolu araç ve yaya trafiğine kapanan alman imparatoru fredrich barbarossa’nın anıtı yeni yerine dikildi (ihlas haber ajansı, 2012).’


barbarossa friedrich anıtı
1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından friedrich barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, yenileme yılı 1996

süleymanşah’a atfedilen türbe aslında, kaleyi 1146 yılında muhasara ettiği [kuşattığı] sırada ölen urfa fatihi imadeddin zengi’ye aittir. türbe, ‘fırat kıyısında, caber kalesi’nden bir fersah ya da daha az uzaklıkta bulunan bir toprak parçası olan’ siffin’dedir. siffin ‘fırat’ın suriye kıyısında, caber kalesi ise mezopotamya kıyısındadır’ ibn hallikan’ın [ö. 1282] biyografik sözlüğü [1256-1273], s. 541 (lindner, 2007).’

kaynakça:

arık, f. ş. (1991). selçuklular zamanında anadolu’da veba salgınları. 01 07, 2018 tarihinde http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2348/  adresinden alındı

demirkent, ı. (tarih yok). haçlılar. 01 07, 2018 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/index.php?klme=ha%C3%A7l%C4%B1  adresinden alındı

giese, f. (1922). anonim tevarih-i al-i osman (anonim osmanlı tarihi). (n. azamat, Dü.) 01 06, 2018 tarihinde http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN510.pdf  adresinden alındı

haskan, h. (2011, 09 05). anıta yeni yer aranıyor. 01 07, 2018 tarihinde http://aa.com.tr/tr/yasam/anita-yeni-yer-araniyor/414302  adresinden alındı

ihlas haber ajansı. (2012, 05 12). alman imparatorunun heykeli yeni yerinde. 01 07, 2018 tarihinde http://www.iha.com.tr/mersin-haberleri/alman-imparatorunun-heykeli-yeni-yerinde-mersin-128538/  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

yakın doğu türklerinin kısa tarihi (4) bizans’ı haraca bağlayan germiyanlı beyliği

bizans’ı ve orhan beyi haraca bağlayan germiyanlı beyliği

germiyanlı’yı (1300 – 1429) anlamak için ki buna osmanlı’yı anlamak da denebilir, haraç ve cizye farkını bilmek şarttır. çünkü germiyanlı bizans’tan haraç almıştı ve bu orhan bey döneminde (1324 – 1362) devam etmişti. aşağıdaki örnek haraç – cizye farkını hakkıyla açıklıyor. haracı isevi devletler, cizye’yi ise tebası isevi olan muhammedi emirlikler öder.

‘[anadolu selçuklu] süleyman şah [büyük selçuklu] melikşah’a antakya’nın tamamen fethedildiğini (1084) ve melikşah adına hutbe okunup, sikke basıldığını haber veren bir elçi gönderdi[…] kendine emir ve melik adını vermedi[…] süleyman şah cevap ulaşıncaya kadar arap emiri ve halep meliki şerfüddevle[…] şam’ın tamamını ve diyar-ı arab’ı onun çevresini mukata’a [iltizama verilen ve geliri doğrudan hazineye giden toprak] ile elde ettim. antakya’nın haracı da ona dahildir. her sene yüz bin dinarın bana gönderilmesi gerekir dedi. süleyman şah da ona: antakya meliki kafir idi. haraç veriyordu. şehir islam ülkesi olunca cizye alınması gerekir dedi (aksaraylı, 1323)  (şeker, 1988).’


türk askerleri
türk askerleri

germiyanoğulları beyliği’nin kurucusu olan yakub bey’in, cimri isyanı’nda (1275 – 1279) şehzâde gıyaseddin siyavuş’u yakalayıp selçuklu sultanı’na teslim eden hüsameddin bin alişir ile aynı kişi olması mümkündür  (turgut, 2017).’

‘türklerin garbi [batı] anadolu’daki fütühatı başladığı zaman, artık bu germiyan beyliği teessüs etmişti bile[…] aydın beyliği’nin kurucusu germiyan beyliğinden gelen askeri bir reisti[…] garpta [batıda] teessüs eden beylikler [karasi, saruhan, aydın, menteşe, inanç] germiyan’a bağlı değildiler. germiyan beyliği reislerinin gazi ünvanını almaktan kaçınmaları şaşılacak bir hadise değildir. bu ünvanı komşu met’buları olan [kendisine uyan] garbi beyliklere bırakmışlardı. yalnız germiyan’ın şimal [kuzey] komşusu osman beyliği, germiyan’ın tesir ve himayesi altında değildi. hatta aksine olarak aralarında bir düşmanlık bile mevcuttu.  (wittek, 1938).’

‘philadelphia [alaşehir], roma ve constantinople [istanbul] kadar büyük 18 millik çemberi ile, asil ve dünyanın sayılı şehirlerindendir  (muntaner, 1325 – 1328).’

‘[germiyanlı 1inci] yakup bey[…] menderes nehri kenarındaki tripolis (buldan) ve angir (kiliseköy)’ü fethetmiş ve daha sonra 30.000 kişilik kuvvetiyle philadelphia (alaşehir)’i kuşatmıştır…[bizans’ın kiraladığı] katalanlar, önce angir’i geri aldılar ve alaşehir’i kuşatmış olan yakub bey komutasındaki germiyanoğulları üzerine hücum ettiler…yakub bey’in de yaralandığı alaşehir önlerinde yapılan iki savaşta da germiyan ordularını dağıttılar [1304]…katalanlar’ın çekilmesinden sonra alaşehir’in vergiye bağlandığı anlaşılmaktadır. el-ömeri, bizanslıların da yakub bey’e yılda 100.000 altın ve değerli hediyeler verdiğini belirtmektedir (turgut, 2017).’

‘osman ve orhan devrinde germiyan beyliği, ı. yâkub idaresinde (1300 [?]-1340) en güçlü dönemini yaşıyordu. osman’ın beyliği onun bizans topraklarında akınına engel olmaktaydı. el-mesâlik’e göre bizans, germiyan akınlarından korunmak için yâkub’a önemli miktarda haraç ödüyordu (100.000 dinar). bu rolü şimdi [bizans’ın damadı] osmanlı beyliği üzerine almıştı (inalcık, orhan).’

kaynakça:

aksaraylı, k. (1323). tezkire-i aksarayî. (m. öztürk, çev.) türk tarih kurumu ©2000.

inalcık, h. (tarih yok). orhan. 12 31, 2017 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330250.pdf adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

şeker, m. (1988, Haziran). müsameretul-ahbar’a göre anadolu selçuklu müesseselerine bir bakış. 12 31, 2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/285708  adresinden alındı

turgut, v. (2017). germiyanoğulları’nın menşei, vakıfları ve batı anadolu’nun türkleşmesi meselesi üzerine. 01 01, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/317221  adresinden alındı

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (t. yayınevi, Dü., & g. yalter, çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı