kısa tarih (14) kim bu osman gazi?? ünlü bir türk korsanı mı??

<<osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı?

osmanlı tarihçileri yine belgesi olmayan yakıştırmalarla, ı. osman’la babası ertuğrul‘u, kayı aşiretinin beyleri olarak gösterirler. değişik kaynaklardaki belgelere göre ise, osman’la babası; aşiret beyi değil, güçlü filoları olan birer kaptan, daha doğrusu birer korsandı.

bizans tarihçilerinden atinalı chalcocondylas [1430 – 1470], “yunan imparatorluğu’nun çöküşü ve türk egemenliğinin kuruluş tarihi” adlı yapıtının altıncı sayfasında şöyle demektedir: babası; aşiret beyi değil, güçlü filoları olan birer kaptan, daha doğrusu birer korsandı.


bizans kayık minyaürü
[emir] timur, yıldırım bayezid’e bir mektubunda osmanlı sultanına bir kayıkçı türkmen soyundan geldiği gerekçesiyle hakaret etmek istemiştir (inalcık, osman ı).

ertuğrul, çok sayıda gemiyi donatarak ege denizi’nde ve avrupa ile asya arasında bulunan adaları, büyük zararlara uğrattı ve zaman zaman yunanistan’ın düzlük yerlerine büyük akınlar yaparak, yeri göğü birbirine kattı. sonra da donanmasını, meriç nehri’nin enez kenti çevresinde bulunan ağzına getirip, nehrin kaynağına doğru uzun süre ilerledi.

bundan başka avrupa’nın diğer birçok yerlerine karşı da böyle birçok seferler düzenledi. sonunda mora üzerine, eğriboz adası’na ve çevresine saldırdı.bunları yaptıktan sonra da gemilerini, tutsak ve ganimetlerle doldurarak, kendi yerine döndü ve böylece az zamanda çok zengin ve çok büyük bir kuvvet ve kudret sahibi oldu“

aynı tarihçi, aynı kitabın “türklerin avrupa’ya ilk geçişleri” başlığı altında da osman gazi’nin büyük bir deniz akınını şöyle anlatır:

osman döneminde sekiz bin halis türk, çanakkale boğazı’ndan avrupa’ya geçip; rumların, gelibolu’daki muhafız kıtalarına baskın verdiler. oradan trakya’ya girip, tuna dolaylarında birçok yerleri yağma ettiler ve bir yığın tutsakla ganimet toplayarak geri döndüler”

fransız tarihçi lebau da “bizans tarihi” adlı yapıtında (cilt 19. sayfa 194), osman gazi’nin 1310 yılında rodos kuşatmasından söz etmektedir. rodos’u 1310 yılında kuşatan; aslında kayı aşiretinin başı değil, güçlü bir donanmaya sahip, gözü kara bir korsan olan, bizim ı. osman’dır (altan, 2006) >>


osman gazi türk korsanı
osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı?

aslına bakarsanız, ‘1380’lerde küçümseme amacıyla [ilhanlı ve eretna devletlerinin ardılı sivas hakimi] kadı burhaneddin [1344-1398], osman‘ın bir kayıkçı oğlu (kayıg boyu kelimesinden) olduğunu söylemiştir. [emir] timur, yıldırım bayezid’e bir mektubunda osmanlı sultanına bir kayıkçı türkmen soyundan geldiği gerekçesiyle hakaret etmek istemiştir (inalcık, osman ı).’

‘kayıg boyu’ halil inalcık yorumudur. (clauson, 1972) kökenbilim sözlüğüne göre kayık, kayuk, kayğuk; kiçi kemi (küçük gemi) veya ön ve arka ucu yukarı kıvrık tekne demektir.


kayığın etimolojik kökeni
(clauson, 1972) kökenbilim sözlüğüne göre kayık, kayuk, kayğuk; kiçi kemi (küçük gemi) veya ön ve arka ucu yukarı kıvrık tekne demektir.

korsanlık konusuna devam edeceğim…

kaynakça:

altan, ç. (2006, Nisan 17). osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı? 12 31, 2017 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/osman-gazi-aslinda-unlu-bir-turk-korsani-miydi-/cetin-altan/yasam/yazardetayarsiv/04.02.2010/153755/default.htm  adresinden alındı

clauson, g. (1972). an etymological dictionary of pre-thirteenth-century turkish.01 08, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/an-etymological-dictionary-of-pre-thirteenth-century-turkis  adresinden alındı

inalcık, h. (tarih yok). osman ı. 01 09, 2018 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330276.pdf  adresinden alındı

hanedan armaları derlemesi, 1530

hanedan armaları derlemesi, 1530.
bayerische staatsbibliothek, münchen, hss cod.icon. 391, fol. 4v
bu varakada yıldırım beyazıt’ın ardılı musa çelebi’nin (1408 – 1413) rakipleri var:
1. fruzhin (*? – 1460): bulgar çarı, üç arslan,
2. mehmet çelebi (*1390 – 1421): kardeşi, kızıl zemin üzerine hilal,
3. manuel II (*1347 – 1425): konstantiniyye kayseri, çift başlı kartal,
4. constantine II (*1370 – 1422): bulgar çarı, boğa boynuzu arasında haç.

hanedan armaları derlemesi, 1530

1. (yıldırım) beyazıt’ın (1389 – 1402) yağlı boya portresi

çağataylı emir timur (1370 – 1405) tarafından esir alınan 1. (yıldırım) beyazıt’ın (1389 – 1402) yağlı boya portresi.
geçtiğimiz sene (2016) bu zamanlarda 40-60 bin euro fiyatla mezata çıkmış.
resim italyan cristofano dell’altissimo’nun (1525 – 1605) eseri.

‘This painting displays close similarities with another painting of the same subject, held in the Uffizi in Florence, and part of the Giovio collection started in 1552 by order of Cosimo I de’ Medici, who charged the painter Cristofano dell’Altissimo with copying the portraits of the Galleria Universale degli Uomini of Paolo Giovo, bishop of Como, held in his villa in Borgovico. There the Florentine painter painted in 1562 the portrait now in the Uffizi (Acc. No. 1890-3053 published in Ottoman Splendour in Florentine Collection, catalogue of the exhibition at the Sakip Sabanci Muzesi of Istanbul, 2004, pp. 98-99).’

1. (yıldırım) beyazıt'ın (1389-1402) yağlı boya portresi
1. (yıldırım) beyazıt’ın (1389-1402) yağlı boya portresi

olivera despina

yıldırım beyazıt’ın karısı sırp kralının kızı olivera despina 1402’de kaybedilen ankara savaşından sonra cengiz han’ın damadı yani küregen timur’a cariye (kadın köle) oldu.
demir kafeste gezdirilen yıldırım kahrından kendini öldürdü.
o tarihten sonra osmanlı padişahları ukraynalı papazın kızı aleksandra ‘hürrem’ lisovska’ya kadar (1534) evlilik yapmadı.

olivera despina
olivera despina