yakın doğu türklerinin kısa tarihi (2) isevilik ile iç içelik

bizans bayrağı

türkler isevilik ile iç içe idi

orta zamanlarda türkler, anadolu’da yerli halk arasında nesillerden beri yerleşmiş ve bu yerlerde yaşıyorlardı. gaziler karılarını yerli halk arasından seçiyordu. gene gazilere bu yerli halk arasından din değiştirmiş ve bilhassa savaşçı gençler katılıyor ve iltihak ediyordu. türkler isevilik ile iç içe idi.

‘imparator 1inci manuel’in büyük seferi 1176’da bizanslılar’ın myriokephaloi (düzbel)’deki kat’i mağlubiyetile neticelendi…1180’de bizanslılar tarafındaki hudut sahası akrit hudut beylikleri halinde tekrar teşkilatlandı.

1180’i takip eden yirmibeş sene zarfında bizans hududu çok parçalandı…bizans imparatorluğuna karşı harp ilan eden ve tahta talip, komninos ailesine mensup bir çok prenslerin peydahlandığı görülüyor. bunlar türkler arasından topladıkları askerlerden mürekkep ordular kuruyorlar ve harbi selçuk devletine ait topraklardan idare ediyorlardı. 

[anadolu selçuklu] konya devletini bir imparatorluk addetmek hatalı olur…bu devlet islam aleminin kenarında bir beylikten ibaretti…bu yerlerde hıristiyan halk hala mevcuttu. bu halkın kiliseleri istanbul’da ikamet eden patrik ile alakalarını kesmemişti…sultanların hareminde hıristiyan kadınları mevcuttu; hatta bazı sultanların anaları hıristiyandı…selçuklu devletinde hıristiyan mürted unsur umumiyetle mühim rol oynamıştı. bu karışık medeniyet, civar köylerde ve bidayette danişmendler’e ait olan havalide [sivas çevresi] daha da barizdi. hudut boyunda ise bu medeniyet tamamen hakimdi…


anadolu selçuklu bayrağı
anadolu selçuklu bayrağı

türkler, anadolu’da yerli halk arasında nesillerden beri yerleşmiş ve bu yerlerde yaşıyorlardı. gaziler yerli halk arasından karılarını intihab ediyordu. gene gazilere bu yerli halk arasından mürtedler ve bilhassa muharip gençler katılıyor ve iltihak ediyordu. göçebe halkın büyük bir kısmı da bu yerlere yerleşmiştiler. eski tek aşiret mefhumu ortadan kalkmış ve onun yerine köy cemiyet birlikleri kurulmuştu (wittek, 1938).’

moğol cengiz han (1155-1225) ardılı  ilhanlılar, paralı frank askeri yardımıyla bastırılan 1240 babai isyanından biraz sonra, 1243 kösedağ (sivas) savaşı ile anadolu selçuklu devletini tabiyetine aldılar. ilhanlılar 1256’da tebriz azerbaycan merkezli bir hanlık kurdular. 1258’de bağdat’a girerek abbasi devletine son verdiler. 

kaynak:

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (t. yayınevi, Dü., & g. yalter, Çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı

Yazar: mustafa tekce

ben kimim? mustafa tekce. kadim şehir karadeniz ereğli'de doğdum ve büyüdüm. istanbul üniversitesi iktisat fakültesi ingilizce iktisat bölümü mezunuyum. daha fazlası